Časopis za pokrajino Posavje
18.06.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​V Krškem seja vzhodnega razvojnega sveta, predsednik mariborski župan Arsenovič

Objavljeno: Sreda, 05.05.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija-ustanovna seja (48)

Zbralo se je 37 od 40 članov Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Krško je bilo danes dopoldne prizorišče ustanovne seje Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija za programsko obdobje 2021–2027. Za predsednika Razvojnega sveta so izvolili mariborskega župana Sašo Arsenoviča.

Razvojni svet je organ odločanja kohezijske regije Vzhodna Slovenija, v katero se za izvajanje kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z razvojem, povezuje osem razvojnih regij: Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-notranjska. Vsaka v kohezijsko regijo vključena razvojna regija ima v Razvojnem svetu pet predstavnikov (posavski predstavniki
Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija-ustanovna seja (68)

Štetje glasov na volitvah predsednika

so župani Ivan Molan, mag. Miran Stanko, Srečko Ocvirk in Ladko Petretič ter Danijel Levičar kot predstavnik gospodarstva). Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija ima tako skupaj 40 članov.

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija v številkah:
 
Površina (km2):                        12.433
Število prebivalcev:                 1.094.435
Število razvojnih regij:             8
Število občin:                            148
Število občin z mesti:               52
Število naselij:                           3.897
BDP/prebivalca (% EU BDP):   19.147 (73) 

Z letom 2021 se začenja novo programsko obdobje evropske kohezijske politike, ki je vezano na izvajanje 7-letnega proračuna EU, do leta 2027 in tudi mandat sveta je vezan na programsko obdobje. Zato se v začetku obdobja konstituira nov Razvojni svet in izvoli izmed članov predsednika za nemoteno izvajanje svojih nalog.
Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija-ustanovna seja (81)

Razvojnemu svetu Vzhodne Slovenije bo predsedoval mariborski župan Saša Arsenovič.

Za predsedniško mesto sta kandidirala dosedanji predsednik 'vzhodnega' Razvojnega sveta dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, in mariborski župan Saša Arsenovič, več glasov pa je prejel slednji in prevzel vodenje seje, do takrat jo je namreč vodil najstarejši član Razvojnega sveta, krški župan Stanko. Naloge novega sveta bodo vezane predvsem na uspešen zaključek projektov mehanizma dogovorov za razvoj regij in programiranja programskih in izvedbenih dokumentov kohezijske politike. Vse predvidene obveznosti so člani potrdili s sprejetjem programa dela za leto 2021.
 
Počivalšek: Dogovor za razvoj regij daje rezultate
 
Seje se je udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.
Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija-ustanovna seja (84)

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek

Kot je dejal, z veseljem ugotavlja, da je bilo v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija do sedaj v okviru mehanizma dogovorov za razvoj regij na prednostni osi 3.1, ki je v pristojnosti MGRT, izdanih 45 odločitev o podpori od skupaj 59 projektov v podpisanih dogovorih. Vrednost EU sofinanciranja za podprte projekte znaša 37 mio €, za vseh 59 projektov pa 57 mio €. Celotna razpoložljiva sredstva projektov za Vzhodno Slovenijo znašajo več kot 328,3 mio €. »Verjamem, da je regionalni razvoj na temelju dogovorov za razvoj regij v preteklosti dal rezultate, ki so prispevali k bolj skladnemu regionalnemu razvoju, zato se veselim prihodnjega obdobja, ko bomo imeli za obe kohezijski regiji na razpolago iz različnih virov kar precej sredstev – iz EU sklada za regionalni razvoj 1,5 milijarde evrov, iz evropskega socialnega sklada pa nekaj manj kot 500 mio evrov,« je dejal minister. Razvojni razkorak med vzhodno in zahodno Slovenijo je sicer še vedno velik in ravno zato sta vzpostavljeni dve kohezijski regiji, v pripravi je tudi zakonodaja za dodatne vzpodbude obmejnim problemskim območjem, pa tudi dopolnitve zakona, s katerimi želijo spodbuditi tuje in domače investitorje k investicijam na teh območjih, ki bodo prinesla ustrezno plačana delovna mesta.
 
P. P.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam