Časopis za pokrajino Posavje
17.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​V Krškem za malo gospodarstvo 145.000 evrov

Objavljeno: Ponedeljek, 31.07.2023    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Krško z Grmade (1)
Mestna občina Krško je objavila javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško za leto 2023.

Gre za 145.000 evrov sredstev, namenjenih za subvencioniranje naložb v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, svetovalnih storitev za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, promocije izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, posebnega usposabljanja in dodatnega izobraževanja ter spodbujanja delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva, in sicer v razpisnem obdobju od 21. septembra 2022 do 19. septembra 2023.
 
Upravičenci do sredstev, ki bodo dodeljena po pravilu de minimis, so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju mestne občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva s sedežem dejavnosti na območju mestne občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven mestne občine Krško, če ima poslovno enoto v mestni občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v mestni občini Krško in investira na območju mestne občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven mestne občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v mestni občini Krško.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je na voljo na spletni strani Mestne občine Krško v rubriki Zadnji javni razpisi in druge javne objave ali v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne občine Krško. Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka, 19. septembra 2023.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel.: 07/49-81-292, e-naslov: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Vir: Mestna občina Krško
 
« Nazaj na seznam
»