Časopis za pokrajino Posavje
17.09.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​Za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško letos 135.000 evrov

Objavljeno: Četrtek, 12.08.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
euro-1353420_1920pixabay.com
Občina Krško je objavila javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za letošnje leto. Za nepovratna sredstva bo namenila skupno 135.000 evrov, vloge pa pričakujejo do 21. septembra 2021.

Nepovratna sredstva so namenjena mikro in majhnim podjetjem ter samostojnim podjetnikom na območju občine Krško, in sicer za naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, za svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, za promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, za posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje ter spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva, vse v razpisnem obdobju od 16. 9. 2020 do 21. 9. 2021.
 
Upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v občini Krško.
 
Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de minimis. Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na tej povezavi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na oddelku za gospodarske dejavnosti.
 
Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka, 21. 9. 2021. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-pošta: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Vir: Občina Krško
 
« Nazaj na seznam
»