Časopis za pokrajino Posavje
30.07.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​Družbe Skupine Kostak prejele pristopni certifikat Družbeno odgovornega delodajalca (DOD)

Objavljeno: Sreda, 16.06.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
2020-07-16-Kostak-Tovornjak-036
V pričetku junija 2021 je družba Kostak prejela pristopni krovni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (v nadaljevanju DOD) skupaj z odvisnimi družbami HPG Brežice, Gitri, Kostak GIP in ePosavje MEDIA.

Certifikat DOD temelji na načelih in bistvenih vsebinah standarda ISO 26000 ter bo vključen v integrirani sistem vodenja družbe Kostak, ki sicer že zajema sistem vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter upravljanja z energijo.
 
2021-05-21-Voda-007
Certifikat DOD pokriva štiri področja, ki so trenutno še posebej aktualna: 
  1. usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
  2. varnost in zdravje pri delu,
  3. izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj,
  4. medgeneracijsko sodelovanje. 
Pridobitev pristopnega certifikata DOD družbam veliko pomeni, saj s tem povečujemo ugled in širimo prepoznavnost podjetij v skupnosti, krepimo tržno vrednost Skupine Kostak in prispevamo k večji družbeno odgovorni vlogi, trajnostnemu razvoju ter podpori pri preoblikovanju v okoljsko nevtralno gospodarstvo in zdravi konkurenčnosti na trgu.
 
Namen in cilj projekta DOD je še izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v družbi in Skupini Kostak v odnosu do zaposlenih, okolja in skupnosti. S sprejetimi ukrepi, ki jih bomo implementirali v projektu, prinašajo okrepitev zadovoljstva zaposlenih in izboljšanje pogojev dela, lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, kar že dokazujemo s prejetim certifikatom Družini prijazno podjetje, boljšo organizacijsko kulturo in klimo, lojalnost zaposlenih družbi, večjo odgovornost in motiviranost za delo ter učinkovitost, boljše sodelovanje in povezovanje med različnimi generacijami zaposlenih, krepitev varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja z vplivi na zmanjšanje bolniških odsotnosti.
 
Z izvajanjem ukrepov na področju varovanja okolja želimo prispevati k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje z aktivnostmi varčevanja z energijo, odgovornejšemu odnosu do vseh naravnih virov, krepitvi načel krožnega gospodarstva za ponovno uporabo zavrženih izdelkov, ki so še uporabni, izvajanju ozaveščevalne politike za širšo javnost v smeri varovanja okolja, doslednejšemu ločevanja odpadkov in ohranjanju virov pitne vode.
 
V lokalni skupnosti že sodelujemo z različnimi ustanovami in organizacijami, dobavitelji in ostalimi poslovnimi partnerji ter občani, svojo vlogo pa bomo še okrepili, kar vidimo kot ključno točko za utrditev dobrih odnosov, medsebojnega razumevanja ter sodelovanja na področju družbene odgovornosti in okoljskih tematik z namenom pozitivnega vplivanja in podpore razvoju skupnosti. S svojo poslovno prakso tako želimo prispevati k večji splošni blaginji v okolju, kjer poslujemo.
 
»Zavezo Skupine Kostak k družbeni odgovornosti bomo vztrajno ohranjali, saj je prav trajnostni razvoj tisti, ki omogoča dolgoročno stabilnost in vzdržnost našega poslovnega modela ter boljše operativno delovanje vseh organizacijskih sistemov v Skupini Kostak«, še izpostavlja predsednik uprave družbe Kostak, d. d., Miljenko Muha. 
 
Nosilec projekta je Inštitut Ekvilib skupaj s projektnimi partnerji Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in poteka preko izvajalca razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
 
Vir: Kostak, Splošno kadrovski sektor
« Nazaj na seznam