Časopis za pokrajino Posavje
28.01.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​Pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina

Objavljeno: Četrtek, 27.10.2022    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
rsz_8e150930448074caeb4b_62800076-800x419
Podjetja oz. upravičenci, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so utrpela škodo zaradi povišanih cen zemeljskega plina in elektrike, bodo lahko vlogo za pridobitev pomoči oddala v elektronski obliki prek aplikacije agencije SPIRIT, predvidoma od 1. do 15. novembra 2022.

Zakonodajna podlaga za pomoč  in vsi pogoji so določeni v zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi velikih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina ((ZPGVCEP-), potrebno pa je upoštevati še spremembo zakona). Na enem mestu si lahko preberete čistopis zakona ZPGVCEP, kjer je tudi več o pogojih in oddaje vloge.  Ne bo objavljen poseben razpis, odprla se bo samo aplikacija na agenciji Spirit  za oddajo vloge (predvidoma 1.11 od 12. ure dalje), povezava do aplikacije pa bo objavljena 31. oktobra 2022.

Novela zakona je razširila krog upravičencev: poleg gospodarskih družb in zadrug so upravičeni tudi subjekti iz primarnega kmetijstva in ribištva, zasebna društva in zavodi ter gospodarsko interesna združenja, zbornice in sindikati, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

Upravičen strošek je »strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec« in v kolikor seveda izpolnjuje tudi vse ostale pogoje skladno z zakonom, med drugim mora biti povečanje cen večje od dvakratnika povprečja.

Potrebno je biti pozoren tudi na to, da upravičenec lahko dvigne ceno svojih proizvodov in storitev za največ 10% zaradi povišanja cen električne energije in zemeljskega plina (v upravičenem obdobju 1.6 – 31.12.2022).

Predvidene so 3 vrste pomoč, priloge in dokazila k vlogi pa so različna glede na vrste pomoči:
  • Enostavna pomoč je namenjena vsem upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz ZPGVCEP in je izračunana višina pomoči nižja od 500.000 €, do 50 % upravičenih stroškov. Potrebno je biti pozoren, ali upravičenec ne spada med male poslovne odjemalce (npr. manjši gostinski lokali), saj zanje velja, da ne morejo uveljavljati pomoči od 1.9.2022 naprej (zaradi reguliranih cen).
  • Tudi posebna pomoč je namenjena vsem upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz ZPGVCEP – razlika z enostavno pomočjo je v tem, da se lahko prejmejo višje višine pomoči (do 2 mio EUR), vendar 30 % upravičenih stroškov in da je že pri sami vlogi potrebno predložiti vsa dokazila.
  • Skladno z zakonom je mesečna izguba pogoj pri pomoči za energetsko intenzivna podjetja. Za ostala podjetja so na voljo enostavna in posebna pomoč.
Za oddajo vloge bodo morali imeti zakoniti zastopniki podjetij kvalificirano digitalno potrdilo enega izmed izdajateljev, CA), ki so navedeni v seznamu na 3. strani navodil AJPES za uporabo spletnega programa eEDP.
 
Vnos v aplikacijo je predviden v obdobju od 1. 11. do 15. 11. 2022, pri čemer čas oddaje ne vpliva na prednostno obravnavo vloge.
 
Za dodatne informacije in pojasnila je mogoče zaprositi prek elektronskega naslova energenti@spiritslovenia.si. Odgovore objavljajo na spletni strani v rubriki Odgovori na vprašanja.

Več informacij si lahko preberete na spletni strani javne agencije Spirit, zgoščene informacije pa tudi na  spletni strani CPT Krško, kjer bomo tudi spremljali novosti glede same pomoči.

Pomoč pri pripravi vloge  ter za vse ostale informacije lahko vsi zainteresirani dobijo tudi na SPOT svetovanje Posavje, Center za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

Vir: CPT Krško
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki