Časopis za pokrajino Posavje
3.02.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​Pred današnjo odločitvijo v GEN energiji – kaj pravijo župan, občinski svetniki in poslanci?

Objavljeno: Torek, 25.10.2022    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
DSC_2932

GEN energija bo predvidoma danes dobila novo vodstvo.

V zadnjih dveh tednih se je v Posavju, zlasti v Krškem, precej 'šušljalo' o (ponovnih) menjavah na čelu GEN energije, pred dnevi pa je bivši poslanec Državnega zbora RS in kandidat za župana Dušan Šiško na družbenem omrežju namignil, da naj bi vodenje GEN-a na mestu generalnega direktorja prevzel "kader s Primorske" (po dokaj zanesljivih informacijah naj bi šlo za člana uprave GEN-I dr. Dejana Paravana) in ob tem k mnenju pozval posavski poslanki Tamaro Vonta in mag. Natašo Avšič Bogovič, ob vstopu na volilni parket tudi zaposleni v družbi GEN-I in zato gotovo seznanjeni iz več virov. Nekaj ur kasneje so novico o menjavah na vrhu družbe GEN po nacionalnem parketu razširile Finance.

Za mnenje o morebitnih menjavah, do katerih naj bi po poročanju nekaterih medijev prišlo že danes, 25. oktobra, na seji nadzornega sveta GEN energije, zlasti v luči konsistentnosti krškega občinskega sveta s sklepi izredne seje 14. marca letos, tik pred zamenjavo dolgoletnega prvega moža GEN energije Martina Novšaka z Blažem Košorokom, smo v minulih dneh prosili nekaj občinskih svetnikov in svetnic, ki so se spomladi glede tega najbolj angažirali, krškega župana mag. Mirana Stanka, vse tri posavske poslance v Državnem zboru in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana.
 
Ali Krško ostaja konsistentno s svojimi dosedanjimi pričakovanji?
 
DSC_6346

Župan mag. Miran Stanko

Župan MO Krško mag. Miran Stanko se z novico o pomembni menjavi sooča ob zaključevanju svojega mandata, pa vendar se njegovo mnenje ni spremenilo: »Z namero, da največje posavske družbe ne bo vodil strokovnjak iz Posavja, nismo zadovoljni, ker to oddaljuje upravljanje objektov, ki močno vplivajo na naše okolje. Poleg tega to zmanjšuje možnost sodelovanja, ki pa je pri takem objektu ključnega pomena. Še posebej pa je to problematično v času umeščanja novega jedrskega objekta.«
 
Dusan Sisko - poslanec DZ RS (2)

Nekdanji poslanec v DZ Dušan Šiško

Da ostaja istega mnenja kot že ves čas doslej je potrdil tudi nekdanji občinski svetnik, poslanec in eden od šestih kandidatov za Stankovega naslednika, Dušan Šiško: »Res je, že kot poslanec v Državnem zboru in kot občinski svetnik sem pogosto opozarjal predstavnike oblasti, tako na sejah kot v pogovorih, naj si bo z odgovornimi z leve ali desne, naj ne kadrujejo v naše energetske firme ljudi, ki niso iz Posavja ali celo niso strokovnjaki za to področje.
Zame je nesprejemljivo, da najbolj odgovorni ljudje v z ekonomskega, predvsem pa varnostnega vidika pomembnih družbah niso domačini ali vsaj ljudje, ki živijo med nami. To načelo je veljalo dolga desetletja za NE Krško, saj so z njim prepričevali ljudi, da so bolj odprtih rok sprejemali jedrske objekte, zdaj pa ga politika krši, kakor se komu zdi, predvsem zaradi apetitov po denarju in vplivu, ki ga ta prinaša. Kot slišim, se podobno dogaja s Skladom za financiranje razgradnje NEK, po katerem prav tako mnogi kažejo apetite, kot že večkrat v preteklosti, po drugi strani pa ni v tej državi nikogar, ki bi poskrbel, da bi se začela gradnja NSRAO. Glede vprašanja vodstva GEN energije sta možna samo dva odgovora. Prvič,  da si je tudi nova politika dovolila 'svobodo', da bo upravljala tako s proizvodnjo (posredno) kot s prodajo elektrike, ki je mimogrede zdaj nimamo za potrebe naših občanov, ob tem je menda celo najdražja v Evropi, in posledično ni izbrala nikogar izmed domačih kadrov. Drug možen odgovor je, da v Krškem oziroma v Posavju nimamo nikogar, ki bi bil sposoben in pripravljen zasesti takšno vodilno mesto. V tem primeru pa se sprašujem, kako bo ob taki kadrovski revščini potekala investicija v posel tisočletja – gradnja NEK 2. Ali pa nam bodo tudi to vodili Kitajci, Korejci ali celo Turki, nadzirali pa Primorci? Ob koncu bi bilo treba omeniti še en vidik, ki je za Krčane morda najbolj pomemben. Zadnji primeri menjav v GEN energiji kažejo, da je lokalna občinska politika postala čisto brezzoba, saj nima nobene besede pri kadriranju za najpomembnejša mesta v lastni občini. Kaj takega se, na primer, v času predsednika krške skupščine Gorenca, pa tudi župana Bogoviča v njegovih prvih mandatih, ni moglo zgoditi!«
 
Aleš Zajc (5)

Občinski svetnik Aleš Zajc

Občinski svetnik mag. Aleš Zajc pa je v svojem odgovoru omenil tudi strokovnjaka, ki naj bi ga dolgoletni prvi mož GEN energije, Martin Novšak, pripravljal za svojega naslednika in poudaril časovno problematičnost te poteze: »Menim, da je v tem trenutku, ko na energetskem področju potrebujemo predvsem stabilnost, politična menjava g. Košoroka na vrhu GEN-a povsem nepotrebna, sploh v luči dejstva, da ima generalni direktor  za seboj izkušeno poslovodstvo in nad seboj nadzorni svet kot kontrolni organ. V primeru, da je menjava iz kakršnihkoli razlogov res potrebna, pa vsekakor podpiram strokovnjaka iz Posavja, za kar sem se zavzemal tudi na 1. izredni seji občinskega sveta MO Krško v marcu letošnjega leta. Pravilno bi bilo, da generalnega direktorja izbere stroka in ne politika in verjamem, da bi  bila v tem primeru izbira g. Levičarja (Danijela, op.p.) za nas Posavce najboljša možna opcija.«
 
Natasa Serbec-RRA Posavje (2)

Občinska svetnica mag. Nataša Šerbec

Menjave na vrhu najpomembnejše energetske družbe v Posavju zadevajo Krško kot celoto. Predsednica krajevne skupnosti mesta Krško in občinska svetnica mag. Nataša Šerbec izpostavlja pomembnost varnostnega vidika: »Glede na namigovanja se težko opredeljujem, ker zadeva ni potrjena na pristojnem organu, to je NO GEN energije. Kot je bilo na 1. izredni seji Občinskega sveta med drugim sprejeto je, da se bo Mestna občina Krško  vključevala v postopke umeščanja tudi v prihodnje pod pogojem, da je enakopravna partnerica tako pri pomembnih državnih odločitvah kot pri odločanju o članih v organih upravljanja in vodenja ter organih nadzora, bi pričakovali kakšno informacijo ali uskladitev s strani družbe GEN energija. Glede na postavljene zahteve na tej izredni seji, da Gen energijo tudi v prihodnje vodi strokovnjak s poznavanjem jedrske stroke, pa je po mojem mnenju najbolj pomembno poznavanje tega področja, ker to zagotavlja varnost občanov, ki sobivamo s tem objektom. Poleg opredeljene zahteve po strokovnjaku s poznavanjem jedrske stroke je na omenjeni seji bilo izpostavljeno tudi, da se mora upoštevati visoka strokovna usposobljenost in poznavanje delovanja NEK. Strokovna usposobljenost, poznavanje NEK in lokalnega okolja je ustrezen predpogoj za izbiro kandidata, ki je v rokah Nadzornega odbora Gen energija. Hkrati zaradi poznavanja razmer v lokalnem okolju in sobivanja z občani bi bilo potrebno, da je kandidat poleg strokovne usposobljenosti tudi iz našega lokalnega okolja. S tem bi bilo zaupanje ohranjeno, še posebej, ker nas čaka veliko pomembnih odločitev kako sobivati z Jek 2 v okolju in kako bo to vplivalo na kvaliteto življenja ter varnost občank in občanov Mestne občine Krško.«

tajana dvorsek (1)

Občinska svetnica Tajana Dvoršek

Občinska svetnica Tajana Dvoršek opozarja: »Nedvomno bo potrebna konstruktivna komunikacija in sodelovanje med lokalno skupnostjo in družbo in mnenja sem, da je potrebno vključiti predstavnika lokalne skupnosti tako v nadzorni svet družbe GEN kot tudi v upravni odbor ARAO in za to se bom tudi zavzemala. Ta trenutek pa skupina GEN potrebuje strokovnjaka, ki ima izkušnje s korporativnim upravljanjem velikih sistemov. V kolikor bo nadzorni svet družbe imenoval nekoga, ki te izkušnje ima in s katerim je vodilno strokovno osebje družbe GEN že sodelovalo, je izbira generalnega direktorja znotraj sistema Skupine GEN vsekakor dobra opcija, saj se takšna oseba dobro zaveda izzivov, pred katerimi je celotna skupina GEN. Ti se nanašajo tako na oskrbo odjemalcev z električno energijo in plinom kot tudi razvoj skupine GEN na svojih tradicionalnih temeljih, kot so OVE in predvsem jedrska energija. V prihodnjem obdobju bo prav povezovanje proizvodnje z oskrbo končnih odjemalcev ključnega pomena tako za gospodinjske odjemalce kot za gospodarstvo. To pa je tudi najpomembnejši argument za nadaljnji razvoj jedrske energetike in posledično umeščanja JEK2 v naše okolje, kjer poudarjam, mora biti lokalna skupnost enakovreden partner.«
 
Ostali občinski svetniki, ki so marca opozarjali na problematiko zamenjav, do tega trenutka na naše vprašanje še niso odgovorili.
 
Posavski predstavniki v vrhu države glede tega vprašanja različno previdni
 
Poslanki Svobode Nataša Tamara

Poslanki v DZ mag. Nataša Avšič Bogovič in Tamara Vonta

Poslanki v DZ Tamara Vonta in mag. Nataša Avšič Bogovič sta se odzvali na naše vprašanje s skupnim odgovorom: »Komentiranje 'namigovanj' in podobnih objav na družabnih omrežjih bi bilo neprimerno, celo neodgovorno. Pa ne le zato, ker smo v predvolilni kampanji, ki je posebej živahna prav na družabnih omrežjih, saj so pravila propagandnih sporočil  - resničnih in neresničnih - tam zelo ohlapna oziroma jih ni. Vodstvo podjetja GEN bo izbral nadzorni svet, ki ga sestavlja devet članov, od tega šest članov zastopa interese ustanovitelja, trije člani pa zastopajo interese zaposlenih. V izjemno zaostrenih razmerah na energetskem trgu, kakršnih naše generacije ne pomnijo, je najpomembneje, da je na čelu podjetja visoko strokovna in kompetentna oseba, ki bo kos težkim nalogam in odločitvam.«
 
Tomaž Lisec1

Poslanec v DZ Tomaž Lisec

Kot že ves čas doslej pa je do menjav kritičen poslanec v DZ Tomaž Lisec: »Če bo vodenje GEN energije prevzel nekdo, ki ne prihaja iz Posavja in se bolj kot na ustvarjanje energije spozna na njeno trgovanje, bo to imelo veliko problemov za Posavje. V Posavju poznamo zgodovino gradnje NEK, TEB in HE na Spodnji Savi in se zavedamo pomena energetike ter družb za Posavje v energetskem, gospodarskem, okoljskem, pa tudi političnem pomenu. Zato sem vedno nasprotoval temu, da se brez Posavja govori o Posavju. Ne samo pri GEN energiji. Sploh, ker ima to vpliv tudi na dokončanje HE na Spodnji Savi ter odločitve o NEK2.«
 
Matjaz Han avtor Žan Kolman (17)

Minister Matjaž Han

Vprašanje ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjažu Hanu se je iz kabineta vrnilo z odgovorom, da »minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ni pristojen za področje energetike in energetskih družb. Kljub temu podajamo mnenje, da bi se moralo pri odločanju za vodenje gospodarskih družb upoštevati v prvi vrsti kompetence in strokovnost posameznika za izbrano funkcijo.«
 
Ali torej Posavci imamo domačina in strokovnjaka, primernega za vodenje družbe GEN, kakor si želi večina posavske politike in ali je ta med prijavljenimi, bo pokazala skorajšnja seja nadzornega sveta.
 
M. M., P. P. 
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki