Časopis za pokrajino Posavje
4.03.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

25 let ARAO; predviden začetek izgradnje NSRAO v letu 2018

Objavljeno: Sreda, 23.11.2016    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
ARAO_Tomaz_Zagar_Janja_Spiler_3

Direktor ARAO dr. Tomaž Žagar

ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke Ljubljana - je bila z namenom strokovnega in odgovornega ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, njihovega zbiranja in odvoza ustanovljena pred 25 leti. Danes sta dejavnost, s poudarkom na aktivnostih pri načrtovanju in izgradnji odlagališča NSRAO v Vrbini, v Krškem predstavila direktor ARAO dr. Tomaž Žagar in vodja projekta izgradnje odlagališča NSRAO Janja Špiler.

Kot je dejal dr. Žagar, naloge ARAO v naslednjem desetletju določa v letošnjem aprilu sprejeta Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom do leta 2025. Poleg prioritetnega načrtovanja in izgradnje odlagališča NSRAO je agencija kot specializirana strokovna organizacija izvajalec javne službe na področju ravnanja z institucionalnimi radioaktivnimi odpadki ter javne službe na področju nadzora, upravljanja, vzdrževanja zaprtih odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine na območju Rudnika Žirovski Vrh. V Sloveniji 90 % radioaktivnih odpadkov nastane pri obratovanju jedrskega objekta v Krškem, preostalih 10 % pa jih prispevajo mali povzročitelji, to so medicina, raziskovalne dejavnosti in industrija. Kot upravljavec mora poskrbeti za podaljšanje obratovalnega dovoljenja za centralno skladišče v Brinju za prihodnjih deset let, saj se njegova veljavnost izteče v letu 2018, torej štiri leta pred predvidenim začetkom obratovanja NSRAO v Vrbini, kamor bodo tudi prestavili glavnino odpadkov iz Brinja.

ARAO_Tomaz_Zagar_Janja_Spiler_5

Janja Špiler, vodja projekta izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini

Potem ko so rezultati terenskih raziskav v minulem letu potrdili že zbrane podatke, da je Vrbina ustrezna lokacija za izgradnjo pripovršinskega silosnega tipa odlagališča NSRAO, je povedala Janja Špiler, bodo v prihodnjem letu stekli postopki presoje vplivov na okolje in čezmejnih vplivov za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in soglasja Uprave RS za jedrsko varnost, nakar bo glede na zahtevnost izvedenih upravnih postopkov po dosedanjih ocenah sama gradnja trajala med letoma 2018 in 2020, poskusno pa naj bi odlagališče začelo obratovati leto kasneje. V izdelavi je tudi že prvi prototip zabojnika, v katerem bodo zapakirani odpadki, ki bo predstavljal prvo od več pregrad pri izolaciji odpadkov od okolja. Investicija v izgradnjo odlagališča NSRAO je ocenjena na 157,5 mio €, v kolikor bi k izgradnji pristopila še sosednja Hrvaška, ki se do tega še ni opredelila, pa 178,2 mio €. V kolikor bi šlo za partnerstvo obeh držav, bi projekt vključeval načrt za izgradnjo še enega silosa (trenutno je pridobljeno dovoljenje za gradnjo enega silosa), vendar ne pred letom 2049/50.

Hkrati, je še dodal Žagar, na ARAO preučujejo tudi že možnosti za dolgoročno ravnanje z izrabljenim gorivom in njegovega odlaganja po koncu obratovanja NEK ter reaktorja Triga, ki je del Instituta Jožef Stefan in naj bi obratoval še najmanj do leta 2026. V povezavi s tem na eni strani sodelujejo v pobudah za razvoj mednarodnega geološkega odlagališča visokoradioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, za katerega je interes predvsem s strani držav z majhnim jedrskim programom, med katere sodi tudi Slovenija, v kolikor pa bi se v naslednjih desetletjih izkazalo, da skupno odlagališče več držav ni mogoče, pa bo v prihodnje izdelan tudi program, v katerega bo zajeta izgradnja geološkega odlagališča v Sloveniji.

B. M.
« Nazaj na seznam