Časopis za pokrajino Posavje
29.11.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

5. dopisna seja Razvojnega sveta regije Posavje

Objavljeno: Petek, 29.10.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Včeraj je potekala 5. dopisna seja Razvojnega sveta regije Posavje (v nadaljevanju svet), kjer je svet obravnaval Osnutek regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2021-2027 in se seznanil z izvajanjem dogovora za razvoj regije Posavje.

V postopku priprave regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2021-2027 (v nadaljevanju RRP) je regija izvedla 2 spletni razvojni konferenci in usklajevala razvojne prioritete in regijske projekte s ključnimi deležniki v regiji. V času začetka priprave RRP smo zaznavali relativno ugodne trende na gospodarskem območju, sočasno pa se soočali s pomanjkanjem specifičnih kadrov. Epidemija covid-19 je dodatno zamajala nekatere sektorje in še dodatno vpliva na zagotavljanje ustreznih kadrov v času okrevanja. Staranje prebivalstva je po drugi strani globalni izziv, ki se mu Posavje ne more izogniti. Ključno za regijo bo razvijati ustrezno kakovost življenja, da bodo mladi tukaj našli svojo priložnost. Kot regija se bomo srečevali z zelenim prehodom in izzivi digitalizacije ter blaženja klimatskih sprememb. Vse to so izzivi, ki jih v RRP naslavljamo.

Tako je v RRP vključenih 36 najpomembnejših regijskih projektov, ki smo jih evidentirali in pripravili v postopku priprave RRP. Pričakuje se tudi prvi osnutek Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike, kjer bomo iskali vire financiranja za izvedbo najpomembnejših regijskih projektov. V naslednji fazi sledi usklajevanje z resorji in viri financiranja. Po časovnici je treba do 1. marca 2022 pripraviti usklajen RRP z razvojnimi politikami države in poslati v mnenje na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vse dokumente, ki so predmet usklajevanja, najdete na naši spletni strani: Regionalni razvojni program (rra-posavje.si).

Nadalje se je svet seznanil z izvajanjem Dogovora za razvoj regije Posavje, kjer je regija prejela vse odločitve o podpori in sklenila pogodbe o sofinanciranju v višini 23.766.570,14 EUR. Skupna višina vseh projektov iz dogovora za razvoj regije znaša 38.091.671,82 EUR.

Vir: RRA Posavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte