Časopis za pokrajino Posavje
23.01.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Dobro počutje zaposlenih vpliva na kvaliteto dela

Objavljeno: Torek, 15.10.2019    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
GZS, Posavje, posvet (31)

V uvodu je zbrane na posvetu pozdravil direktor GZS Posavje, Krško Darko Gorišek.

8. oktobra je potekal v prostorih Kulturnega doma Krško drugi regijski posvet v okviru projekta NAPREJ z osrednjo temo – Pomen dobrega počutja zaposlenih za učinkovito delo.

GZS, Posavje, posvet (35)

Izsledke ugotovitev je predstavila dr. Nada Zupan, redna profesorica za management na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Na posvetu, ki se ga je udeležilo 27 predstavnikov podjetij in drugih organizacij, je bilo večkrat izpostavljeno dejstvo, da vodje v podjetjih in organizacijah nimajo dovolj znanj ter spretnosti niti za prepoznavanje niti ne za reševanje težav in motenj v duševnem zdravju zaposlenih. V večini primerov v podjetjih in organizacijah že izvajajo aktivnosti za promocijo zdravja med zaposlenimi, vendar je premalo poudarka na psihosocialnih dejavnikih tveganja. Prav duševne in vedenjske motne so po pogostosti med prvimi tremi diagnozami pri bolniških izostankih (poleg bolezni mišičnoskeletnega sistema ter vezivnega tkiva in poškodbami ter zastrupitvami izven dela). Na osnovi metode za zbiranje idej »Svetovna kavarna« so udeleženci nanizali konkretne ideje za zmanjševanje stresa, podpori zaposlenim s težavami ter ideje za izboljšanje fizičnega in duševnega zdravja. Ob zaključku so bili udeleženci vsak zase pripravili svoj akcijski načrt za izboljšanje duševnega zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu.
V okviru posveta je bilo predstavljeno stanje na področju skrbi za duševno zdravje zaposlenih na delovnem mestu v slovenskih podjetjih. Podatki so bili pridobljeni v okviru projekta NAPREJ na osnovi različnih kvantitativnih in kvalitativnih analiz (na nacionalni ravni ter na ravni vključenih pilotskih podjetij).

Izpostavljene so bile naslednje ugotovitve:

- Sprememb si v podjetjih želijo, problemov na področju duševnega zdravja se mnogi tudi zavedajo, a ukrepe podjetja na tem področju uvajajo (pre)počasi.
- Podjetja še vedno ne delujejo dovolj preventivno – osveščanja in informiranja o področju duševnega zdravja preko internih kanalov je premalo.
- Izobraževanja in usposabljanja na tem področju so v manjšini.
- Podjetja pri tem potrebujejo podporo, zlasti pa je za uspeh na področju skrbi za duševno zdravje zaposlenih pomembna zavezanost in aktivna podpora najvišjega vodstva (poslovodstva) podjetja.

Več o projektu NAPREJ na https://www.naprej.eu

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije, Posavska gospodarska zbornica, Krško, foto: S. R.
« Nazaj na seznam