Časopis za pokrajino Posavje
19.05.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Dolina potoka Sevnična primerna za vzrejo matic kranjske čebele

Objavljeno: Nedelja, 03.03.2019    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Apis_m_carnica_bee

Kranjska čebela, tudi kranjska sivka ali kranjica (znanstveno ime Apis mellifera carnica), je avtohtona čebelja vrsta. Za njeno domovino je priznana Gorenjska, zaradi česar je slovenski ponos.

Slovenija je izvorna dežela kranjske čebele, Apis mellifera carnica (Pollmann 1879). Zaradi dobrih morfoloških in etoloških lastnosti kranjske čebele je ta prisotna tudi drugod po svetu, k čemer so najbolj prispevali trgovci s čebelami v preteklosti. Zaradi prisotnosti drugih podvrst medonosne čebele drugod po svetu zelo težko oz. ne morejo ohranjati čiste populacije kranjske čebele, zato se obračajo na slovenske vzrejevalce, pri katerih kupujejo matice.

Cebele (4)

Narava v dolini potoka Sevnična je idealna za vzrejo matic kranjske čebele.

Cilj vzreje kranjske čebele je podpora morebitnih krajevnih različkov, ki so pomembni tudi za ohranjanje biotske raznolikosti. Zaradi pomanjkanja determinacijskih znakov bodo prizadevanja PRO usmerjene v ohranjanje populacije kranjske čebele na naravno zaprtih območjih, ki so s stališča prevaževalcev nezanimiva.

V dolini reke Sevnične so idealni pogoji za tovrstno vzrejo matic kranjske čebele. Znotraj kroga je le 12 čebelnjakov, kar je za slovenske razmere malo. Ti čebelnjaki bodo deležni posebne podpore s strani plemenilne postaje z menjavo matic, vzrejenih znotraj tega območja iz množice najboljših družin. S tem bomo poskrbeli za genetsko variabilnost.

Ozaveščanje čebelarjev in lokalne skupnosti je bistvena za uspešnost projekta. Vzpostavitev plemenilne lokacije je težavna, ker vključuje veliko ljudi in široko območje. Le s pravilnim informiranjem in predstavljanjem ključnih prednosti plemenilne postaje za čebelarje in vzrejevalce je lahko zagotovljeno trajnostno delovanje postaje in s tem širša korist. Ob tem je potrebno jasno izpostaviti, da bodo imeli okoliški čebelarji prednost pri nakupu matic, oprašenih na plemenilni postaji in da bodo zaradi tega imeli prednost v primerjavi z drugimi čebelarji.

Prvo leto po vzpostavitvi območja bomo formirali delovno skupino, ki bo obiskala čebelarje znotraj območja in pregledala njihove čebele. Pri tem bo komisija pozorna zlasti na morfološke lastnosti čebel. Ob tej priliki bo čebelarjem ponujena tudi možnost prejema brezplačnih matic za zamenjavo. Te matice bodo že izvirale iz plemenilne postaje. Določen del matic s plemenilne postaje bo uporabljen v neposrednem testu pri usposobljenih čebelarjih. Za testiranje matic s plemenilne postaje Podskalica bomo uporabili izkušnje pridobljene v programu Smartbees. Testni protokol bomo prilagodili našim pogojem reje. Testne družine bomo pripravili tako, da gredo v narejence matice prve in druge serije. Okvirni termin vstavljanja matic v narejence je 1. junij 2019. Narejence bomo pripravili vsi na enak način (1,5 kg čebel z oplojeno matico). Prve testne rezultate bomo dobili v maju 2020, to pa bo osnova za nadaljnje selekcijsko delo plemenilne postaje Podskalica. Plemenilno postajo bosta strokovno vodila ga. Ivana Kovačevič in g. Matija Koštomaj, ki imata dolgoletne izkušnje na področju selekcije in vzreje kranjske čebele.

Plemenilna postaja Podskalica bo zaživela z majem 2019. Predvidene so tri serije vzreje matic oziroma približno 300 matic. Kratkoročni cilj delovanja postaje je dve leti, ob pozitivnih rezultatih na direktnem testu pa so postavljeni tudi nadaljnji cilji. Ti so širjenje območja plemenilne postaje in povečanje števila vzrejenih matic.

Miha Metelko, predsednik Čebelarskega društva Sevnica
« Nazaj na seznam