Časopis za pokrajino Posavje
16.07.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

LAS Posavje: na drugem javnem pozivu za sredstva kmetijskega sklada izbrani trije projekti

Objavljeno: Torek, 12.02.2019    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
LAS Posavje-potrjevanje operacij

Potrjevanje operacij 2. javnega poziva LAS Posavje - EKSRP na 16. seji upravnega odbora LAS Posavje

Iz Regionalne razvojne agencije Posavje, ki je vodilni partner LAS Posavje, so sporočili, da so zaključili z vsemi postopki, povezanimi s potrditvijo operacij, oddanimi na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

OD PETIH PROJEKTNIH PREDLOGOV …

Na 2. javni poziv kmetijskega sklada, ki je bil odprt do 13. 12. 2018, z razpisano višino sredstev 350.406,70 EUR (od tega 50.406,70 EUR za operacije problemskega območja občine Radeče), je vodilni partner LAS Posavje prejel pet projektnih predlogov, od tega enega za problemsko območje občine Radeče. Prijavitelji s partnerji so skupno zaprosili za sofinanciranje v vrednosti 649.431,59 EUR.

… POTRDILI TRI

Ocenjevalna komisija LAS Posavje je v preteklih dveh mesecih prejete vloge pregledala z vidika meril administrativne popolnosti, z vidika pogojev upravičenosti in z vidika meril kakovosti. Po zaključenem pregledu in podaji ocen je prejete vloge glede na doseženo število točk obravnaval še upravni odbor LAS Posavje. Na svoji 16. redni seji, ki je potekala 5. 2. 2019, je upravni odbor LAS Posavje v okviru finančnih omejitev javnega poziva za sofinanciranje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja potrdil tri operacije.

Po 2. javnem pozivu – EKSRP bodo do sofinanciranja s sredstvi CLLD tako predvidoma upravičene tri operacije, ki so v ocenjevanju dosegle najvišje število točk, od tega ena za problemsko območje občine Radeče. Skupna višina zaprošenih sredstev sofinanciranja za vse tri operacije znaša 350.214,83 EUR.

Gre za operacije:
  • Črno-belo bogastvo s Krškega polja – samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost (prijavitelj Občina Krško); vrednost sofinanciranja: 149.997,15 EUR
  • Inkluzija otrok in odraslih »PEGAS« (prijavitelj Anton Zevnik, nosilec dopolnilne  dejavnosti na kmetiji); vrednost sofinanciranja: 149.877,87 EUR
  • Center za starejše DOBRA ENERGIJA (prijavitelj Zdravstveni dom Radeče); vrednost sofinanciranja: 149.877,87 EUR
Potrjene operacije bodo sedaj poslane v odobritev pristojnemu organu upravljanja, na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo po zaključku postopka na nacionalni ravni upravičencem izdala odločbe o dodelitvi sredstev.

OBJAVLJEN 3. JAVNI POZIV
 
Regionalna razvojna agencija Posavje obenem obvešča, da je v ponedeljek, 11. 2. 2019 objavila 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Javni poziv bo odprt do ponedeljka, 13. 5. 2019. Skupna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje operacij znaša 1.012.403,01 EUR. Več informacij o 3. javnem pozivu – ESPR na: http://www.las-posavje.si/

P. P./vir: RRA Posavje
 
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki

02.07.2019 | GOSPODARSTVO

Dan odprtih vrat Optike Preskar

11.07.2019 | GOSPODARSTVO

Posavje - polno priložnosti