Časopis za pokrajino Posavje
4.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Master 5 - Skupna okrogla miza v Novem Sadu

Objavljeno: Petek, 05.04.2019    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
V Novem Sadu je 17. oktobra 2018 potekala skupna okrogla miza vseh partnerjev, na kateri so bili uvodoma predstavljeni rezultati analiz (analiza izobraževalnega sistema, analiza poslovanja podjetij in primerjalna analiza) in model nemške mojstrske šole.

V nadaljevanju je sledila panelna razprava, na kateri so sodelovali predstavniki izobraževalnih institucij, podjetij in ministrstev iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Zaključek panelne razprave je prinesel podporo mojstrski šoli, izpostavljene so bile potrebe podjetij po usposobljenem kadru, prav tako je bil podan osnovni okvir mojstrske šole, ki bo razvit skozi projekt.

NACIONALNE OKROGLE MIZE in EKSPERTNE SKUPINE
Projektne aktivnosti so predvidevale izvedbo dveh nacionalnih okroglih miz, tako so bile od oktobra do vključno prve polovice decembra izvedene tri okrogle mize, in sicer v Novem Sadu, Zagrebu in Krškem, katerih osrednja tematika je bila model mojstrske šole. Nacionalne okrogle mize so podale pomembne usmeritve partnerjem pri razvoju modela mojstrske šole. Poleg nacionalnih okroglih miz so slovenski, hrvaški in srbski partnerji imeli sestanke ekspertnih skupin, s katerimi so konkretneje oblikovali kurikulum mojstrske šole. Zaključki obeh aktivnosti so bili usmerjeni k programu mojstrske šole s predmetnikom, številom ur, številom kreditnih točk, možnostjo implementacije v nacionalne izobraževalne okvire in ostalo.  

SPLETNA STRAN PROJEKTA
V sklopu projekta je bila vzpostavljena spletna stran Master 5, zato vas vabimo k ogledu, spletni naslov: www.master-5.eu. Vabimo, da nas spremljate preko Facebook-a: https://www.facebook.com/Master5-159951701316981/

PLANIRANE AKTIVNOSTI
Projekt je v zaključni fazi, saj se zaključi konec avgusta 2019. V zaključni fazi je izdelava Kurikuluma mojstrske šole, ki bo zajemal pet delov, in sicer pedagoško-andragoški del, pravo, ekonomijo, teoretično-strokovni del in praktični del, po predvidevanjih naj bi program potekal v obsegu 1800 šolskih ur. Opredeljeni so tudi pogoji vpisa v mojstrsko šolo in zahtevana znanja pri posameznem delu.  

Vir: Občina Krško
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki

ne spreglejte

07.05.2020 | Redakcija

Pija – lončena posoda za mast