Časopis za pokrajino Posavje
20.02.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Na 9. srečanju OVE in SPTE proizvajalcev električne energije o naprednih storitvah zelene transformacije

Objavljeno: Sreda, 14.11.2018    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Slika 3
Družba GEN-I je 13. novembra v Krškem gostila letno, zdaj že 9. GEN-I srečanje OVE in SPTE proizvajalcev električne energije.

Na srečanju je bilo največ pozornosti namenjene negotovim razmeram na trgu z električno energijo, spremenjenim pravilom za pridobivanje državne pomoči ter predstavitvi storitev zelene transformacije: pametne polnilne infrastrukture in prilagajanja proizvodnje razpršenih virov.
Slika 2

 
Prisotne je uvodoma pozdravil Martin Novšak, MBA, generalni direktor GEN energije, krovne družbe v skupini GEN. V nagovoru je predstavil pomen povezovanja proizvodnih enot električne energije ter prodaje in trgovanja, ki ga izvaja družba GEN-I. »S centrom vodenja proizvodnje skupine GEN pomembno optimiziramo in nadgrajujemo naše poslovanje,« je poudaril in dodal: »Uvrščamo se med investicijsko intenzivnejše skupine v državi, po izgradnji hidroelektrarne Brežice se pripravljamo na gradnjo hidroelektrarne Mokrice. Izvedli smo vrsto posodobitev v Nuklearni elektrarni Krško, spomladi smo zaključili izgradnjo novega plinskega bloka v Brestanici. Premišljeno investiramo tudi v vse obstoječe elektrarne in se usmerjamo v dolgoročno zagotavljanje zanesljive oskrbe slovenskih porabnikov z električno energijo po konkurenčnih cenah. Pri tem vseskozi ostajamo predani trajnostnim usmeritvam, z zavedanjem, da je podnebne cilje mogoče uresničevati le z energetsko mešanico, ki vključuje vse razpoložljive nizkoogljične tehnologije.«
 
Dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja GEN-I, je poudaril, da so razmere na trgu zelo negotove, kar se odraža v velikem nihanju cen. »Trenutne cene električne energije na veleprodajnem trgu so v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta višje za približno 20 odstotkov. Vzrok za to so nekajkratne podražitve cen kuponov CO2 in primarnih energentov: nafte, premoga in zemeljskega plina. V zadnjih dveh mesecih se je strma rast cen, ki so jo sprožile še zelo slabe hidrološke in vetrovne razmere v Nemčiji, ustavila,« je pojasnil dr. Paravan. Udeležencem je predstavil napovedi gibanja cen in priporočila tržnih analitikov.
 
Precej zanimanja je bilo tudi za spremenjena pravila pri pridobivanju državnih pomoči. »Spremenjeni sistem podpor ne dovoljuje dodelitve sredstev vsem investitorjem, ampak le tistim, katerih projekti proizvodnih naprav so bili predhodno izbrani v okviru javnega poziva investitorjem za izbor projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo,« je poudarila mag. Alenka Domjan, vodja sektorja za obnovljive vire energije na Agenciji za energijo. Predstavila je tudi predloge agencije za spremembo pogojev javnih pozivov.
 
Velik izziv za proizvajalce električne energije iz OVE in SPTE je tudi elektro mobilnost. Mag. Bojan Žlender, vodja službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo, je predstavil strategijo razvoja prometa do leta 2030. »Promet je eden pomembnejših onesnaževalcev okolja, zato so pred nami veliki izzivi. Rešitve bomo lahko uveljavili le s sistemskimi ukrepi ob aktivnem sodelovanju vseh. Ključno vprašanje je, kako spremeniti potovalne vzorce in navade, zmanjšati število poti z lastnim avtomobilom na kratkih razdaljah, povečati aktivno mobilnost in poti, ki jih ne moremo opraviti drugače kot z osebnim avtomobilom, narediti okolju sprejemljivejše,« je dejal mag. Žlender.
 
»V viziji razvoja, ki je že podprta s prvimi piloti na področju avtonomne polnilne infrastrukture za električna vozila, vidimo velik potencial za razvoj novih poslovnih modelov. Vse to v povezavi s hranilniki energije ter mikroproizvodnjo iz sončnih elektrarn in hidroelektrarn ob hkratni uporabi naprednih energetskih tehnologij v kombinaciji z visokotehnološkimi IT rešitvami,« je v predstavitvi razvojnih aktivnosti Skupine GEN-I na področju elektro mobilnosti dejal Sandi Kavalič, vodja službe za upravljanje s tveganji GEN-I.
 
Da so elektroenergetski sistemi resnično na pragu velikih sprememb ugotavlja tudi dr. Rok Lacko, vodja oddelka za razvoj poslovanja GEN-I: »Vedno več električne energije je proizvedene iz obnovljivih virov, hkrati pa z zapiranjem klasičnih elektrarn izgubljamo fleksibilnost za uravnavanje omrežja. V prihodnosti bodo to vlogo deloma prevzemali odjemalci in proizvajalci, ki lahko postanejo aktivni udeleženci energetskega sistema.«
 
V zaključni razpravi so se dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I, dr. Dejan Paravan, mag. Bojan Žlender in mag. Alenka Domjan strinjali, da bo prihodnost v znamenju pametnih tehnologij in storitev, česar se morajo zavedati vsi akterji na elektroenergetskem trgu. Dr. Robert Golob je srečanje povzel z besedami: »Energetska revolucija je tik pred vrati. Razpršeni obnovljivi viri, elektromobilnost in flekibilnost na strani odjema so prihodnost svetovne energetike. Kot smo danes demonstrirali našim poslovnim partnerjem smo v GEN-I na to odlično pripravljeni. Pomembno je, da se v celotni slovenski energetiki pospeši tovrstne aktivnosti, saj bomo le tako uspešno izpeljali zeleno transformacijo in se uvrstili med globalne zmagovalce energetske tranzicije.«
 
Po razpravi je Metron Inštitut v sodelovanju z GEN- I Sonce predstavil osnovne značilnosti Trajnostnega energetskega cikla in integracijo posameznega elementa mikro omrežja v energetski sistem. Trajnostni energetski cikel je element mikro omrežja, v katerega so vključeni baterijski zalogovnik v zgradbi, električna vozila (ne samo avtomobili) ter mikro elektrarna iz obnovljivih virov.

Vir: GEN-I
« Nazaj na seznam