Časopis za pokrajino Posavje
29.11.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2020 (TOP 50)

Objavljeno: Torek, 19.10.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
DSC_0215

Posavsko gospodarstvo je kljub koronskemu letu lani zabeležilo dobre rezultate (foto: arhiv PO).

V zadnji številki Posavskega obzornika smo šesto leto zapored objavili lestvici največjih in najuspešnejših posavskih podjetij v minulem letu.

Čeprav je bilo leto 2020 zaradi epidemije koronavirusne bolezni zelo specifično, na vrhu lestvic, kot boste lahko prebrali v nadaljevanju, ni bistvenih sprememb. Na vrhu obeh lestvic 'kraljujejo' velika energetska podjetja, ki so nosilci in prispevajo levji delež tudi k skupnim rezultatom regijskega gospodarstva. Akumuliran regijski dobiček se je še bolj skoncentriral v najuspešnejših 50 podjetjih v Posavju, znotraj regije pa je še bolj izrazita prevlada gospodarskih družb v občini Krško.
 
Med največjimi ni veliko sprememb
Na prvih šestih mestih lestvice največjih posavskih podjetij je vrstni red povsem enak kot leto prej. Na prvem mestu je že tradicionalno trgovec z energijo GEN–I, ki je v lanskem letu ustvaril sicer nekoliko manj prihodkov kot leta 2019, a še vedno več kot polovico (!) vseh, ki so pripisani regiji Posavje. Na drugem mestu je GEN energija, krovna družba skupine GEN. Kot pravi generalni direktor Martin Novšak, je leto 2020 s pandemijo covida-19 prineslo nove izzive in preizkušnje tudi za energetiko: »Čeprav je bila tako obsežna zdravstvena kriza nepričakovana, je Skupina GEN obvladala vsa s tem povezana tveganja ob zavedanju, da je stabilna in varna oskrba z električno energijo predpogoj za delovanje vseh družbenih sistemov in za blaginjo državljanov Slovenije. Doseženi rezultati odražajo odpornost naših poslovnih modelov ter premišljenost in učinkovitost našega odziva na epidemijo. Družbe v skupini so v letu 2020 izvedle investicije v višini 104,59 milijona evrov, kar nas uvršča med investicijsko najdejavnejše skupine v Sloveniji. K poslovni odličnosti je pomembno prispeval tržno-prodajni del Skupine GEN, ki je z ustreznim odzivom na zahtevne tržne razmere uspešno obvladoval tržna tveganja. Skupina GEN-I je v letu 2020 prvič dosegla 25-odstotni tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu in tako potrdila svoj položaj največjega dobavitelja električne energije v Sloveniji.« Ker je tudi letošnje leto še vedno v znamenju pandemije, nadaljujejo z učinkovitim obvladovanjem tveganj na področju varnosti poslovanja in obratovanja družb v skupini. Velike izzive letos predstavljajo zlasti ogromna nihanja in visoke cene električne energije na trgih, še dodaja Novšak.
 
Zadnjo stopničko 'zmagovalnega odra' dopolnjuje Nuklearna elektrarna Krško. Kot so ob tem sporočili iz družbe, so »tudi v letu velikih negotovosti, ko je pandemija novega koronavirusa bistveno ohromila gospodarstvo in logistično infrastrukturo na globalni ravni ter z zaščitnimi ukrepi za preprečitev širjenja okužb dodala novo zahtevnost delovnim procesom«, dosegli in presegli načrtovane cilje. »Leta 2020 je NEK  drugič v obratovalni dobi presegla proizvodnjo 6 milijard kilovatnih ur električne energije, kar je več od načrtovanega. Vsakemu od obeh družbenikov  – GEN energiji in Hrvatski elektroprivredi – smo dobavili polovico proizvedene električne energije. Kazalec razpoložljivosti elektrarne je bil 99,6 %. V oteženih razmerah so uspešno potekali tudi projekti Programa nadgradnje varnosti, ki bo omogočil dolgoročno obratovanje elektrarne. Vse zamude, ki so nastale zaradi delnega zaprtja države v spomladanskem valu epidemije, smo uspešno nadoknadili. Poslovali smo gospodarno in v skladu s sprejetim gospodarskim načrtom. Konec lanskega leta se je začel tudi tretji občasni varnostni pregled, s katerim bo Uprava RS za jedrsko varnost preverila izpolnjevanje pogojev za varno obratovanje elektrarne do leta 2033,« so lansko poslovanje ocenili v jedrski elektrarni, ki posluje na neprofitni osnovi, stroške proizvodnje električne energije sorazmerno s prevzeto energijo pokrivata oba družbenika (GEN energija in Hrvatska elektroprivreda) v skladu z vsakoletnim gospodarskim načrtom.
 
Največje podjetje v Posavju izven energetskega sektorja je bila v lanskem letu še vedno krška papirnica Vipap Videm, ki je pri 73 milijonih prihodkov resda ustvarila tudi 14 milijonov evrov oz. skoraj polovico regijske izgube. Glede na letošnjo (dokončno?) ustavitev proizvodnje je naslednje leto zagotovo ne bo tako visoko na lestvici. Da je prva peterica povsem krško obarvana, je poskrbelo krško komunalno-gradbeno podjetje Kostak, ki je lani krepko popravilo prihodke in podvojilo dobiček. »Če smo poslovno leto 2019 ocenili kot uspešno, lahko govorimo za poslovanje v letu 2020 v presežkih, saj je bilo na ravni Skupine Kostak realiziranih 84,4 milijona evrov celotnih prihodkov. Samo družba Kostak je realizirala 72 milijonov evrov celotnih prihodkov, in sicer največ iz gradbene dejavnosti, proizvodnje alternativnih goriv ter v okviru gospodarskih javnih služb. V letu 2020, ki so ga odredile novonastale razmere in spremenjeni pogoji dela, smo na ravni Skupine Kostak dosegli največjo dobičkonosnost, dobiček v vrednosti 3 milijone evrov predstavlja dvakrat toliko dobička kot leto poprej,« so lansko poslovanje pokomentirali v krškem podjetju. Kot še dodajajo, naložbe, tehnično-tehnološke in organizacijske rešitve zagotavljajo in utrjujejo njihovo pozicijo na zahtevnem trgu, pri načrtovanju poslovanja pa vključujejo dejavnike, ki zagotavljajo okoljsko in družbeno odgovornost ter vzdržujejo ravnotežje v čedalje bolj kompleksnih odnosih v družbi in naravi sami. Poslovanje v letu 2021 predstavlja pred njih nove izzive in cilje, ki jih bodo, kot pravijo, »zagotovili z zavzetostjo in vztrajnostjo, pri tem pa si bomo prizadevali, da bomo v vsaj kakšnem ključnem pogledu najuspešnejši doslej«.
 
»Zastavo« brežiškega gospodarstva na šestem mestu v regiji nosi proizvajalec komponent za železniško industrijo Kovis, za katerim je kljub sprva grozečim napovedim ob lanskem začetku epidemije uspešno leto, v katerem so se približali 50 milijonom prihodkov in štirim milijonom dobička. Premik na sedmo mesto je uspel kostanjeviškemu podjetju Athos Elektrosistemi, enemu izmed treh podjetij iz skupine Krah, v katerem so v lanskem letu dosegli povečanje prihodkov glede na prejšnje leto za več kot 10 milijonov evrov. »Hkrati smo ob koncu leta 2020 uspešno zagnali dve montažni liniji nove generacije cevnih navijalcev. Izdelek je postal svetovna prodajna uspešnica našega kupca – prodajalca visokokakovostne vrtnarske opreme Gardena. Trend prodaje cevnih navijalcev je bil v preteklih letih vseskozi pozitiven, vendar v zadnjih letih še veliko bolj izrazit, navkljub situaciji v povezavi z epidemijo. Pozitivne napovedi so podane tudi za prihajajoča leta, in sicer pričakujemo v letošnjem letu dodatno povečanje prihodkov za več kot 30 %. Posledično bomo v prihodnjem mesecu postavili še tretjo montažno linijo ter izvedli avtomatizacijo pakiranja na obstoječih linijah cevnih navijalcev. Zaključujemo pa tudi investicijo v nov skladiščno-proizvodni objekt v izmeri skoraj 1.500 m² notranjih površin ter dodatnih 800 m² nadstrešnice,« so ob tem sporočili iz podjetja.
 
Prvo deseterico zaključujejo skandinavska trgovska veriga Yisk s slovenskim sedežem v Brežicah, trgovina z gradbenim in kmetijskim materialom Zrno Raka in sevniško pohištveno podjetje Stilles, tik za njo pa je kovinsko podjetje Willy Stadler in je lani podobno kot Kovis povečalo tako prihodke kot dobiček. V nadaljevanju lestvice ni večjih pretresov, opazen je sicer skoraj tretjinski upad prihodkov Term Čatež in posledičen padec na lestvici (z lestvice TOP 50 po kriteriju dobička so celo izpadle).
 
Najvišje uvrščeni novinec na lestvici največjih podjetij je trgovsko podjetje Sioil s sedežem na Obrežju, ki je z enim zaposlenim ustvarilo skoraj 7 milijonov evrov prihodkov in skoraj 300 tisoč evrov dobička. Mimogrede: še mnogo več, kar 26 milijonov prihodkov in blizu 700 tisočakov dobička, je zabeležilo prav tako trgovsko podjetje Euroforest s sedežem v Brežicah (gre za izpostavo podjetja s sedežem v Sisku). Novinci na lestvici največjih so še brežiški proizvajalec izolacijskih ventilov TA – Regulator, Komunala Brežice, gradbeno-inženirsko podjetje SL – inženiring s sedežem na Borštu, brežiško podjetje Skala, ki se ukvarja s trgovanjem in obdelavo žitaric ter z gradbeno-nepremičninskimi investicijami, gradbeno podjetje Saramati Adem iz Krškega in trgovsko podjetje Market Dušak iz Cerkelj ob Krki. Kot nam je ob tem povedala direktorica brežiške Komunale mag. Jadranka Novoselc, je bilo leto 2020 s stališča epidemioloških razmer za komunale kot kritično infrastrukturo polno izzivov, kljub temu pa so prvič v zgodovini poslovanja presegli 7 milijonov evrov prihodkov. »Ker se kot javno podjetje zavedamo odgovornosti do vseh naših deležnikov, smo se osredotočali predvsem na učinkovito, kakovostno in uspešno izvajanje gospodarskih javnih služb, ki so naša ključna dejavnost, aktivni pa smo bili tudi na sektorju za investicije in razvoj (gradnja komunalne infrastrukture). V letu 2021 smo pričeli izvajati določene dodatne gospodarske javne službe, kar predstavlja svojevrsten izziv, ocenjujemo pa, da bomo, z zavzetim in odgovornim delom, ustvarili prihodke v okviru zastavljenih ciljev,« je še sporočila.
 
Tik pod 50. mestom so ostali podjetja Ekten, HPG Brežice, Žarn Krško, Kopitarna Sevnica in Grieshaber logistika.

Med najboljšimi tudi DS Smith
 
Zaradi drugačnega poslovnega leta (vodijo ga od 1. maja do 30. aprila) na lestvicah ni družbe DS Smith s sedežem v Brestanici. V zadnjem poslovnem letu 2020/2021 so ustvarili 67,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje (s tem bi bili na 6. mestu na lestvici) in 5,8 milijona evrov čistega dobička (tretji najvišji v Posavju) ter 22,9 milijona evrov dodane vrednosti (dobrih 53 tisočakov na zaposlenega). Kot so nam pojasnili, se je poslovno leto 2020/2021 pričelo z velikim upadom količin na trgu, pomanjkanjem materialov in povsem neznanimi ekonomskimi kazalci. »Že v prvem kvartalu smo proučili vse možnosti izboljšav v poslovanju vseh treh obratov. Najti rezerve po mnogih uspešnih letih pomeni spremeniti pogled, da bi naredili spremembo in opazili nove priložnosti. Tehnika je ustvarila pogoje in realizirala izjemen napredek s pomočjo metodologije DS Smith Way – LEAN ter tako pripravila čvrste temelje negotove prihodnosti. Naša prodajna SMI ekipa je usvojila vsa potrebna znanja in veščine DS Smith 'Way of selling'. Kljub omejitvam smo realizirali 150 virtualnih dogodkov za naše kupce in prejeli prvo nagrado mednarodnega DS Smith natečaja, kjer so se ocenjevale kreativne in inovativne rešitve na področju kartonske embalaže. Ponosni smo, da smo v tem nepredvidljivem letu poleg vsega realizirali tudi odličen poslovni rezultat.«
 
Tudi letos lestvica oz. baza zanjo ne zajema podjetij, ki imajo v Posavju odvisno družbo, poslovno enoto ali obrat, sedež pa imajo registriran drugje. Med njimi so: Krka, TPV Automotive in TPV avto, CGP, Kolpa, Šumi, Q Techna, Numip, SOP International, Siliko, Daka, Narayan, Handte-ost, Hermes, IBE, Kopter, Kremen, Dinos, vsi veliki trgovci (Petrol, Spar, Mercator, Tuš, Lidl, Hofer, Eurospin, Merkur …), pa seveda zavarovalnice in banke.
 

Skok Kovisa, Stadlerja, Kostaka, Athosa …Na prvih dveh mestih lestvice najuspešnejših posavskih podjetij sta isti podjetji kot na lestvici največjih, a v obratnem vrstnem redu – prva je GEN energija, ki je lani zabeležila kar dobrih 45 milijonov evrov dobička (18 milijonov več kot leto prej), na drugem pa GEN–I, ki je ustvaril slabih 15 milijonov evrov dobička. Na tretjem mestu je Lisco, ki je padla na šesto mesto, zamenjal že omenjeni Kovis s 3,7 milijona evri dobička. Kot pravi direktor Alen Šinko, so v podjetju veseli in ponosni, da so uspešno kljubovali razmeram v letu 2020 in poslovno leto uspešno zaključili, ne da bi zaprosili za kakršno koli državno pomoč. »Z odgovornim ravnanjem in pripadnostjo vseh zaposlenih smo v pogojih epidemije normalno poslovali. V leto 2021 smo vstopili stabilni. Posvečamo se predvsem dvigu dodane vrednosti, ohranjamo razpršeno prodajo po trgih in izdelkih ter hkrati ohranjamo zadovoljne kupce. Naše uspešno delo prepoznavajo naši številni kupci kot tudi partnerji, s katerimi nadaljujemo uspešne zgodbe,« pravi. Tako kot vsi v gospodarstvu se tudi v Kovisu srečujejo s problematiko dviga cen materialov in energentov, a jim zagon dajejo spodbudne napovedi s področja železniške branže. »V Kovisu na negotove gospodarske situacije reagiramo proaktivno in jih poskušamo obrniti nam v prid. Imamo znanje, izkušnje, najsodobnejšo opremo, vrhunske strokovnjake ter odgovorne in pripadne delavce.  Vse evropske države so aktivne pri spodbujanju uporabe železniškega prometa. To priložnost bomo skušali zagrabiti z odprtimi rokami,« še dodaja Šinko.
 
Sledi trgovska veriga Yisk, nato pa še eno podjetje iz kovinske branže, specializirano za področje avtomatiziranih sortirnic in strojev v reciklažni industriji, Willy Stadler, ki je imelo lani skoraj 3,5 milijona evrov dobička. Več kot tri milijone evrov dobička je zabeležila še Lisca, sledi Kostak z 2,7 milijonoma evrov in nato družba HESS z 2,3 milijona evrov dobička. Kot pravijo v brežiški energetski družbi, se nove razmere, ki jih je povzročil nenaden izbruh epidemije covida-19, na poslovanju družbe skoraj niso poznale, tako da so z dobrimi 20 milijoni evrov prihodkov in 2,3 milijona čistega dobička celo presegli zastavljene cilje. »Investicije so v lanskem letu potekale večinoma v obliki priprave dokumentacije za HE Mokrice in fotovoltaično elektrarno ob HE Brežice. Oba projekta sta bila lani tudi ključna projekta, s katerimi smo se ukvarjali oziroma jih pripravljali za realizacijo, ki bo sledila v letu 2021 in 2022. Fotovoltaična (sončna) elektrarna bo lahko z električno energijo iz obnovljivih virov letno oskrbela 1.700 gospodinjstev, HE Mokrice pa kar 32.750, kar za 15 % presega celotno porabo posavskih gospodinjstev. Zavedamo se, da bo prihodnost zelena, zato naš program, ki temelji na hidro in sončni energiji, Posavje pelje v pomembno smer zelene energetske regije z jasno vizijo, ki bo omogočila kreiranje novih delovnih mest, predvsem pa čistejše okolje in ugodnejše cene električne energije,« so ob tem sporočili iz Brežic.
 
Dobra dva milijona evrov dobička je imel še kostanjeviški Athos, malenkost manj pa sevniški Tanin in GEN-ova hčerinska družba GEN-EL naložbe. Sledi krški trgovec z motornimi kolesi Delta team in nato še ena energetska družba, Termoelektrarna Brestanica. »Leto 2020 je bilo za Termoelektrarno Brestanica zelo uspešno. Lanska proizvodnja električne energije je bila rekordna, saj smo proizvedli 52,8 GWh električne energije in tako podvojili načrtovano proizvodnjo. Takšen obseg proizvodnje se je odražal tudi na finančnem področju. Glede na trende v energetiki pričakujemo uspešno poslovanje TEB tudi v prihodnje,« so ta rezultat komentirali v Brestanici. Vsaj milijon evrov dobička so zabeležili še v podjetjih I.H.S., DD Elmont in Plastoform Blanca.
 
Skoraj podvojen dobiček in konkreten skok na lestvici najuspešnejših podjetij je uspel Metalni Senovo. Kot pravi direktor Dejan Marcola, so kljub temu, da so se gradbišča v aprilu/maju 2020 zaustavila, v preostalih mesecih izdelali in odpremili za več kot 20 milijonov evrov blaga in storitev, povečali dodano vrednost na zaposlenega za 23 % in povečali dobiček iz poslovanja za 90 % glede na leto 2019. »Ob tem smo v letu 2020 zaključili z investicijami v višini 3,5 milijona evrov. Posebno pozornost smo posvetili tudi zaposlenim in v povprečju povišali plače za 15 %. V letu 2021 si obetamo, oziroma že dosegamo, promet v višini najmanj 21 milijonov evrov, z izboljšano produktivnostjo in ponovnim povečanjem dodane vrednosti. Pozitivno se nam odraža vse naše povečano delo in vložki v kupce, v lasten kader in v opremo v letih 2018–2020 in s takšnim pristopom in delom bomo tudi nadaljevali. Še naprej ostajamo strateški partner in dobavitelj podjetju Liebherr Bau Krane z gradbenimi dvigali in postajamo največji slovenski dobavitelj opreme za regulacijo vode (zapornice, čistilni stroji, cevovodi …) na ključ,« še dodaja Marcola.
 
Lestvica po kriteriju dobička je mnogo bolj dinamična kot tista po kriteriju prihodkov, zato je na njej vsako leto več novih imen, letos jih je kar 14. Najvišje, kar na 20. mesto, je 'priletelo' že omenjeno brežiško podjetje Skala. Nova podjetja na lestvici najuspešnejših so še Preis in SL – inženiring, pa dokaj neznano sevniško trgovsko podjetje Ambalex2, leskovški Tips, Orodjarstvo Pečnik iz okolice Koprivnice, gradbeništvo Saramati Adem, krški podjetji Ekten in Prele, krmeljski Armat, Grieshaber in Mlin Katić iz Velike vasi, že omenjeni Sioil in sevniško podjetje Trbovc.
 
V podjetju Saramati Adem s 40-letno tradicijo, specializiranem za področje visokih gradenj ter za vse toplotnoizolacijske fasade in fasadne sisteme, gradijo stanovanjske hiše za trg in uspešno sodelujejo z EKO-skladom v zvezi s sanacijo večstanovanjskih objektov. »Nekateri naši največji projekti so bili: blok Brežice, hladilnica Brege, poslovni objekt Deržič… Na lestvico največjih in najuspešnejših podjetij smo se uvrstili, ker je za nas kvaliteta našega dela in zadovoljstvo strank na prvem mestu, z našim delom in kvaliteto bomo uspešnost ohranili tudi v prihodnjem letu,« so dober poslovni rezultat pokomentirali v podjetju.
 
V podjetju Ekten se ukvarjajo z razvojem tehnološke opreme za čiščenje zraka v tovarnah, za njimi pa je zelo zahtevno, a tudi uspešno poslovno leto. »Dosegli smo največji obseg poslovanja v 20-letni zgodovini podjetja. Večina industrije je ustavila vse vrste investicij, ki so bile namenjene širjenju proizvodnih kapacitet ali gradnji novih objektov. Tako smo v poslovnem letu 2020 s pomočjo izkušenj naših strokovnjakov izvajali v večini projekte, vezane na aktualno okoljsko problematiko,« pojasnjuje direktor podjetja Uroš Jeke. V letošnjem letu opažajo oživitev investicij tako v prenovo kot tudi v nove objekte, v tovarnah se povečujejo pritiski na zmanjševanje izpustov škodljivih plinov v okolje, zato tudi v poslovnem letu 2021 pričakujejo podoben obseg poslovanja. Jeke ob tem opozarja na zelo zahtevno gospodarsko situacijo: »Hitra in visoka rast cen jekla in oslabljene dobavne verige podaljšujejo čase dobave ter negativno vplivajo na naše poslovanje. Trenutno delovno okolje v času covida-19 zahteva veliko mero prilagodljivosti, razumevanja in dodatnega angažmaja zaposlenih. Brez njihovega truda nam to ne bi uspevalo.« 
 
Na mestih tik pod prvo 50-erico so se zvrstila podjetja O.T.I. Rossi, Savaprojekt, Gazela, JB energija in Metaltec.

Kdo so največji zaposlovalci?
 

Največji zaposlovalec v Posavju je še vedno NEK, ki je imela lani 619 zaposlenih, sledita brestaniško podjetje DS Smith s 433 in krški Kostak s 423 zaposlenimi. Okroglih 400 zaposlenih je imelo podjetje GEN–I, 357 jih je delalo v družbi Vipap Videm Krško, 327 pa v Termah Čatež. Sledijo sevniška podjetja Preis (281), Stilles (248) in Lisca (211), kostanjeviški Resistec (197), trgovska veriga Yisk (188), Radeče Papir Nova (172), Athos Elektrosistemi (162), Willy Stadler (153), I.H.S. (146) in Kovis (141). Več kot 100 zaposlenih imajo še Tanin Sevnica, Grieshaber logistika, Metalna Senovo, Plastoform Blanca, Muflon, Celina group, Evrosad in Tips.
 

Krško okrepilo primat

50 najuspešnejših podjetij v regiji je lani ustvarilo več kot 108 milijonov evrov dobička oz. 19 milijonov več, kot ga je imela prva 50-erica leto pred tem. Med njimi je več kot polovica (26) podjetij s sedežem v krški občini, ki so skupaj ustvarila dobrih 82 milijonov evrov oz. tri četrtine dobička podjetij na lestvici. Sledi enajst brežiških podjetij s slabimi 14 milijoni evrov dobička in deset sevniških podjetij z dobrih 9,5 milijona evrov dobička. Edino kostanjeviško podjetje na lestvici je ustvarilo dobra dva milijona evrov dobička, dve radeški pa dobrih 700 tisočakov, medtem ko občina Bistrica ob Sotli letos nima predstavnika na lestvici. Občina Krško je torej še okrepila svoj gospodarski primat v regiji.
 
Letos nam dobro kaže
 
Za konec še nekaj besed o poslovanju posavskega gospodarstva v letošnjem letu in napovedih. Podatki glede uvoza/izvoza blaga za prvo polovico letošnjega leta kažejo, da je posavsko gospodarstvo v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu uvozilo za 234,5 milijona evrov več blaga (indeks 117,9), izvozilo pa za 299,7 milijona evrov več (indeks 107,4). Glede držav partneric na izvozni strani še vedno prednjači sosednja Hrvaška, sledijo ji Nemčija, Italija, Avstrija in Srbija, medtem ko je na uvozni strani dolgoletni primat sosednje Hrvaške prevzela Nemčija, sledijo prav tako že omenjene države. Kot pravi direktor GZS Posavske gospodarske zbornice Darko Gorišek, je pokritost letošnjega posavskega izvoza z uvozom v prvem polletju izjemna, saj znaša kar 127,8 %. Po njegovih besedah so to obetavni znaki za dokončanje letošnjega poslovnega leta, za katerega pričakujejo, da bo najuspešnejše leto do sedaj. V letu, kakršno je letošnje, seveda še posebej prijajo tako dobre novice, posavskemu gospodarstvu pa seveda želimo uspešno poslovanje tudi v našem uredništvu.
 
Peter Pavlovič

#povezujemoposavje
 
« Nazaj na seznam
»