Časopis za pokrajino Posavje
30.05.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Posavsko gospodarstvo v letu 2018 doseglo predkrizno raven

Objavljeno: Torek, 21.05.2019    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
AJPES-graf

Kot je razvidno z grafa, so prihodki posavskih družb v zadnjih 12 letih tako rekoč konstantno naraščali, neto čisti dobiček pa je nihal in šele lani prvič presegel raven izpred začetka gospodarske krize v letih 2008 in 2009. Število zaposlenih že od leta 2013 raste.

Na krški izpostavi AJPES so predstavili podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2018. Kot kažejo številke, so tako gospodarske družbe kot samostojni podjetniki v Posavju ponovno izboljšali rezultate poslovanja, ki dosegajo predkrizno raven pred desetletjem.

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki v Posavju ponovno izboljšali rezultate poslovanja
 
Letna poročila za leto 2018 je AJPES predložilo 1.495 posavskih družb, 3 več kot za leto 2017. Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu 2018 v Posavju ustanovljenih 115, izbrisanih pa 142 družb. Začetih je bilo 48 stečajnih postopkov (v letu 2017 jih je bilo 46), od tega 16 v družbah s področja gradbeništva ter 11 s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, uvedenih pa je bilo tudi 14 postopkov prisilne poravnave.
AJPES-Marijana Malus-Martina Radej (1)

Rezultate poslovanja sta predstavili vodja krške izpostave AJPES Marijana Malus in področna svetovalka Martina Radej.


 
V letu 2018 je bilo v družbah 11.773 zaposlenih, 855 več kot leto prej. Najbolj, za 261, se je število zaposlenih povečalo v predelovalnih dejavnostih, za 136 v družbah trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ter za 113 v dejavnosti prometa in skladiščenja.
 
Posavske družbe so v letu 2018 ustvarile 4,2 milijarde evrov prihodkov. Ti so bili za 3 odstotke višji kot v letu 2017, medtem ko so se prihodki na ravni Slovenije povečali za 9 odstotkov. Največ, za 54 milijonov evrov, so prihodke povečale družbe predelovalne dejavnosti ter za 49 milijonov evrov družbe dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, najbolj zmanjšale pa družbe s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro, za 45 milijonov evrov.

Prevladuje pet velikih družb
»Bistven je vpliv petih velikih družb, ki delujejo na področju oskrbe z električno energijo, saj ustvarijo kar 66 % prihodkov posavskih družb,« ob tem dodaja vodja krške izpostave AJPES Marijana Malus. Če izločimo podatke omenjenih petih družb, so ostale družbe v Posavju lani za 13 % povečale prihodke in neto dodano vrednost, za 4 % neto dodano vrednost na zaposlenega in kar za 32 % neto čisti dobiček.

 
Najbolj so se povečali prihodki, doseženi na domačem trgu, kjer so družbe dosegle 120 milijonov evrov oziroma za 8 odstotkov več prihodkov kot v letu 2017. Na tujem trgu so se prihodki povečali le na trgu izven EU, za 10 odstotkov oziroma  49 milijonov evrov, medtem, ko so se prihodki na trgu EU zmanjšali za 15 milijonov evrov (1 odstotek), pri čemer so  družbe oskrbe z električno energijo, plinom in paro tovrstne prihodke zmanjšale za 87 milijonov evrov, ostale družbe Posavja pa povečale za 72 milijonov evrov, med njimi največ družbe predelovalne dejavnosti, za 45 milijonov evrov.
 
Čeprav je bila rast prihodkov posavskih družb pod slovenskim povprečjem, pa so te kljub temu uspele nadpovprečno izboljšati tako poslovni izid kot neto dodano vrednost: ugotovile so neto čisti dobiček 102 milijona evrov, ki je bil za 29 odstotkov večji kot v letu 2017 ter dobre pol milijarde neto dodane vrednosti, 10 odstotkov večje kot v letu 2017. V Sloveniji so družbe neto čisti dobiček povečale za 16 odstotkov, neto dodano vrednost pa za 9 odstotkov.
 
45 milijonov evrov neto čistega dobička (pozitivna razlika med čistimi dobički in čistimi izgubami družb) so ustvarile družbe, ki delujejo na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro, 26 milijonov evrov družbe predelovalne dejavnosti, 11 milijonov evrov družbe dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ter 7 milijonov evrov družbe s področja gradbeništva. Vse dejavnosti so poslovale pozitivno, najbolj pa so neto poslovni izid izboljšale družbe predelovalne dejavnosti, za 28 odstotkov.
 
Tudi največ neto dodane vrednosti, 184 milijonov evrov, so tokrat ugotovile družbe predelovalne dejavnosti, s 155 milijoni evrov pa so jim sledile družbe, ki delujejo na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Dodana vrednost na zaposlenega je bila v Posavju 45.448 evrov, za 2 odstotka višja kot leto prej in hkrati 1.033 evrov višja kot v Sloveniji.
 
Tudi v letu 2018 je bila v Posavju najpomembnejša dejavnost oskrbe z električno energijo, plinom in paro, njeni prihodki so se v letu 2018 sicer zmanjšali za 2 odstotka, vendar so še vedno predstavljali skoraj dve tretjini (66 odstotkov) prihodkov družb Posavja. 17 družb te dejavnosti, med njimi 4 velike in ena srednje velika, so ustvarile 2,8 milijarde evrov prihodkov, imele 1.129 zaposlenih ter ustvarile 155 milijonov evrov neto dodane vrednosti oziroma 137.606 evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega. V letu 2018 so navedene družbe, kljub 2 odstotka manj prihodkov, izboljšale neto poslovni izid iz leta prej za 24 odstotkov. 
 
Po višini ustvarjenih prihodkov je sledila predelovalna dejavnost, kamor je sodilo 224 družb, ki so ustvarile 16 odstotkov prihodkov Posavja. Njihovi prihodki so znašali 674 milijonov evrov, ustvarile so 184 milijonov evrov neto dodane vrednosti in imele 4.934 zaposlenih.  Večina družb je poslovalo s čistim dobičkom v skupni vrednosti 29 milijonov evrov, hkrati pa je dejavnost beležila čisto izgubo v višini 4 milijone evrov, za 60 odstotkov nižjo kot leto prej. Slednje zmanjšanje čiste izgube je najbplj vplivalo na izboljšanje rezultata dejavnosti.
 
351 milijonov evrov oziroma 8 odstotkov prihodkov regije pa so ustvarile družbe trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Bilo jih je 380, med njimi 1 velika in 6 srednje velikih, ugotovile pa so 49 milijonov neto dodane vrednosti ter 11 milijonov neto čistega dobička, za četrtino višjega kot leto prej.
 
Tudi samostojni podjetniki so izboljšali rezultate poslovanja
 
Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu 2018 v Posavju ustanovljenih 412 podjetnikov, izbrisanih 336, uvedeni pa so bili tudi 4 stečajni postopki podjetnikov.
 
Letna poročila je predložilo 2.024 podjetnikov, ti so v letu 2018 ustvarili 233 milijonov evrov prihodkov, 10 odstotkov več kot leta 2017. Imeli so 2.075 zaposlenih, 6 odstotkov več kot leto prej, precej pa so izboljšali tudi rezultate poslovanja, kar so izkazali z nekaj več kot 15 milijoni evrov neto podjetnikovega dohodka, 12 odstotkov večjega kot leto prej. Neto dodana vrednost na zaposlenega je pri podjetnikih znašala 32.295 evrov, AJPES pa računa tudi kazalnik neto dodane vrednosti na nosilce dejavnosti, skupaj z zaposlenimi, ta je znašal 16.347 evrov, 8 odstotkov več kot v letu 2017.
 
Četrtino prihodkov posavskih podjetnikov je ustvarilo 375 podjetnikov dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, njihov neto podjetnikov dohodek pa je predstavljal 16 odstotkov podjetnikovega dohodka v regiji. Več neto podjetnikovega dohodka, 22 odstotkov v regiji,je izkazalo 290 podjetnikov predelovalne dejavnosti ter, 21 odstotkov, 368 podjetnikov gradbeništva.

P. P./vir: AJPES Krško
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki

ne spreglejte