Časopis za pokrajino Posavje
22.05.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Potrjeni še dve operaciji iz sredstev CLLD na območju LAS Posavje

Objavljeno: Torek, 12.06.2018    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo
Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v prvi polovici junija s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev dveh operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Potrjeni sta operaciji: »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov« (akronim: »VARUJVODO«)« in »Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja« (akronim: »Priložnosti«).

Operacija z nazivom »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov«, prijavitelja Občina Krško, s štirimi partnerji: Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., Javno Podjetje Komunala Brežice d .o. o., Javno podjetje Komunala Sevnica d. o. o. in Zavodom Svibna, regijskim zavodom za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, v skupni višini  195.597,99 €, bo sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Predvideni znesek sofinanciranja je 137.397,51 €, zaključek operacije je predviden do 30. 04. 2020.

Operacija z nazivom »Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja«, prijavitelja Občina Sevnica s parterji: Rainer Kozmetika d. o. o., Knof Zavod za kreativni razvoj Sevnica – socialno podjetje, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Osnova šola Tržišče, Osnovna šola Krmelj, Osnovna šola Marjana Nemca Radeče ter Turističnim društvom Loka pri Zidanem mostu, v skupni višini 79.058,20 €, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 57.091,37 €, zaključek operacije je predviden do 30. 09. 2019, izvajanje operacije pa bo v celoti potekalo na problemskem območju Občine Radeče.

Obe operaciji sta bili konec aprila 2017 oddani na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje (julij 2017) je Regionalna razvojna agencija Posavje predloge operacij posredovala v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je v preteklem tednu s pozitivnima odločbama navedenim upravičencem odobrila sredstva in pričetek izvajanja obeh operacij. Obe operaciji sta skladni z upravičenim namenom oz. prispevata k upravičenemu področju ukrepanja:
  • VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE (Izboljšanje stanje okolja)
  • USTVARJANJE DELOVNIH MEST (Inovativna partnerstva za rast)
Gre za sofinanciranje operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni s Programom razvoja podeželja 2014–2020.

Regionalna razvojna agencija Posavje bo 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP) objavila predvidoma jeseni 2018.

Trenutno sta za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 odprta dva javna poziva –  Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Razpisa sta odprta do 21. 06. 2018, razpisna dokumentacija in več informacij je dostopnih na spletni strani LAS Posavje: http://www.las-posavje.si/.
 
Delavnici LAS Posavje na temo izpolnjevanja vlog
 
LAS delavnica
Regionalna razvojna agencija Posavje,
kot vodilni partner LAS Posavje, je objavila dva javna poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR. Z namenom pravilnega izpolnjevanja vlog na javna poziva LAS Posavje je pripravila dve delavnici za vse tiste, ki pripravljajo projekte za prijavo na omenjena 2. javna poziva LAS Posavje ribiškega in regionalnega sklada.

LAS delavnica1
V sredo, 6. junija 2018, sta v sejni sobi RRA Posavje potekali delavnici na temo izpolnjevanja vlog v okviru odprtih javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2018.

Delavnice za ribiški sklad se je udeležilo 8 potencialnih prijaviteljev iz Posavja, ki prihajajo iz gospodarskega, javnega in civilnega sektorja. Po uvodnem nagovoru organizatorja je sledila kratka predstavitev javnega poziva za sklad ESPR, po njej pa predstavitev pravilnega izpolnjevanja vlog, nasveti in opozorila na najpogostejše napake, ki se dogajajo pri pripravah vlog na javne pozive LAS. Zadnji del delavnice je bil namenjen vprašanjem in odgovorom.

Delavnici ribiškega sklada je sledila še delavnica regionalnega sklada, ki se jo je udeležilo 10 potencialnih prijaviteljev iz Posavja. Tudi na tej delavnici je bilo predstavljeno pravilno izpolnjevanje vlog in podani nasveti in opozorila glede najpogostejših napak, ki se pojavljajo pri pripravi vlog na javne pozive LAS. Zadnji del delavnice regionalnega sklada je bil prav tako namenjen vprašanjem in odgovorom.

Uradnemu delu obeh delavnic so sledili še kratko neformalno druženje, namenjeno izmenjavi izkušenj pri pripravi projektov na 2. javna poziva LAS Posavje, in posamezna osebna svetovanja potencialnim prijaviteljem. Utrinke iz delavnic si lahko ogledate spodaj.
Vsi, ki potrebujete dodatne informacije o javnih pozivih LAS, vljudno vabljeni. Dodatne informacije o javnih pozivih LAS daje vodilni partner LAS, in sicer po telefonu, na številki 07 488 10 52 za sklad ESRR in 07 488 10 47 za sklad ESPR, vsak delovnik med 9. in 14. uro, po elektronski pošti las.posavje@rra-posavje.si in osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 Krško. Rok za oddajo vlog na 2. javni poziv LAS Posavje za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR je do 21. 6. 2018.

Regionalna razvojna agencija, vodilni partner LAS Posavje, bo v letu 2018 objavila še 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Vir: RRA Posavje
« Nazaj na seznam
»