Časopis za pokrajino Posavje
1.12.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Premier Cerar ob odprtju HE Brežice: Gre za enega večjih projektov v EU

Objavljeno: Sreda, 27.09.2017    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
otvoritev_he_brezice96

Trak so med drugim prerezali: (z leve) direktor Infre mag. Vojko Sotošek, premier dr. Miro Cerar, direktor družbe HESS Bogdan Barbič in minister dr. Peter Gašperšič.

S slavnostnim nagovorom predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, prerezom traku, skupnim ogledom in kulturnim programom je 27. septembra potekalo slovesno odprtje hidroelektrarne Brežice z akumulacijskim bazenom, četrte v verigi petih HE na spodnji Savi. Kot je poudaril premier Cerar, gre za največji energetsko-infrastrukturni objekt v Sloveniji in enega večjih celo na ravni EU, sama izgradnja pa pomeni »uresničitev dobre gospodarske ideje in sporočilo, da je energetske cilje slovenske politike možno uresničevati«.

otvoritev_he_brezice115

Sprehod do jezovne zgradbe HE Brežice, kjer je potekal ogled hidroelektrarne

Poleg predsednika vlade so se odprtja udeležili tudi minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, ostali predstavniki vlade in ministrstev, župani posavskih občin, predstavniki koncesionarja, izvajalcev del, projektantov, dobaviteljev ter številni drugi povabljeni gostje – po naših ocenah je bilo na slovesnem odprtju pod šotorom na ploščadi HE Brežice prisotnih več kot 500 ljudi. Cerar je v slavnostnem nagovoru poudaril, da gradnja HE Brežice dokazuje, da imamo v Sloveniji dovolj domačega znanja in sposobnih podjetij, da lahko izpeljemo tudi tako velike projekte, kot je ta. »Vizija naše države je predvsem zelena Slovenija, da jo kljub infrastrukturnim projektom, gradnji in razvoju tehnologije ohranjamo zeleno. Zato se zavzemamo za izrabo zelene, obnovljive energije, kajti to je naša prihodnost. Da bomo te cilje lahko dosegli, moramo nadaljevati z gradnjo zadnje v verigi HE na spodnji Savi, HE Mokrice,« je povedal in nadaljeval: »Lahko povem, da v teh dneh na vladi zapiramo finančno konstrukcijo za HE Mokrice in začelo se bo pridobivanje okoljevarstvenega soglasja. To elektrarno bomo zagotovo gradili in nadaljujemo tudi z vsemi projekti, ki bodo v korist državljanov, kot je npr. poplavna varnost.«

»Iz dneva v dan bolj dokazujemo, da znamo sodelovati«

otvoritev_he_brezice145

Pogled na akumulacijsko jezero HE Brežice

Cerar je še dodal, da bodo ob izgradnji HE Mokrice težili tudi k temu, da bodo v največji meri izkoristili domače znanje in delovno silo ter na ta način ohranjali konkurenčnost in sposobnost slovenskega gospodarstva. V skladu s finančnimi zmožnostmi bodo po njegovih besedah poskrbeli tudi za poplavno varnost okoliških krajev. Omenil je še, da je gradnja HE Brežice pravzaprav večnamenski projekt, saj se bodo uredili tudi vodotoki in z dvigom podtalnice ohranila pitna voda. »Izgradnja te HE pa tudi ostalih v verigi je prispevek prejšnjih in sedanje vlade, lokalne skupnosti in številnih deležnikov, ki so sodelovali v tem projektu, in to je tisto, kar je najpomembneje – da iz dneva v dan bolj dokazujemo, da znamo sodelovati,« je dejal in dodal, da se zavzemajo, da postane gradnja verige HE na spodnji Savi zgled trajnostnega, gospodarskega in družbenega razvoja. Na koncu je pohvalil tudi idejo svojega poslanca Igorja Zorčiča, da bi se akumulacijsko jezero poimenovalo Brežiško jezero, kar je bilo predlagano na zadnji občinski seji v Brežicah.

Barbič: Prepričan sem, da bo HE Brežice delovala vsaj sto let

otvoritev_he_brezice45

Na slovesnem odprtju HE Brežice se je po grobih ocenah zbralo več kot 500 ljudi.

Za govorniški pult je sicer kot prvi stopil Bogdan Barbič, direktor družbe HESS, d.o.o., ki je kot koncesionar v treh letih in pol zgradila energetski del HE Brežice, katerega gradnja je stala 113 milijonov evrov. »Leta 2006 smo odprli prvo HE na spodnji Savi, HE Boštanj, po 11 letih odpiramo četrto. Malo je takih projektov v svetu, še manj v Evropi, ki bi se gradili tako intenzivno v okviru predvidenih sredstev in terminskih planov, sploh na področju hidroenergije. Taka elektrarna je delo več tisoč ljudi in večina med vami, ki ste danes povabljeni, je s svojim delčkom prispevala k temu, da danes elektrarna obratuje,« je izjavil in se zahvalil upravnim organom za korektno sodelovanje v času umeščanja HE v prostor in izdajo gradbenega dovoljenja, izvajalcem, projektantom, dobaviteljem, ki so potem elektrarno tudi zgradili. Barbič je naštel tri ključne soinvestitorje tega projekta – Vlado RS, ki je preko ministrstva za okolje in prostor ter podjetja Infra v rekordnem času zgradila akumulacijski bazen in ustrezno infrastrukturo za HE; Eles, ki je izvedel daljnovodni priključek do omrežja, ter Nuklearno elektrarno Krško, ki je znotraj svoje elektrarne izvedla vse potrebne bonifikacije ter s tem omogočila dvig vode in delovanje HE. Ta projekt ne bi bil izvedljiv brez podpore obeh stebrov, tako energetskega kot HSE, je dejal Barbič. »HE Brežice je zgrajena kvalitetno in prepričan sem, da bo delovala vsaj sto let. V tem času bo proizvedla približno 16 TWh električne energije, kar zadostuje za leto in pol porabe cele Slovenije,« je navedel nekaj statističnih podatkov in na koncu malce hudomušno zaključil: »Na srečanje ob 100-letnici obratovanja HE Brežice vas ne morem povabiti, lahko pa se srečamo drugo leto na otvoritvi pripravljalnih del HE Mokrice.« Barbič je namreč pred tremi leti in pol ob polaganju temeljnega kamna prisotne tudi že povabil na otvoritev HE Brežice in z datumom skorajda zadel v polno.

Akumulacijsko jezero široko tudi do 800 metrov

Direktor javnega podjetja Infra d.o.o. mag. Vojko Sotošek – podjetje v imenu države vodi 141 milijonov evrov vredno gradnjo spremljajoče infrastrukture, vključno z akumulacijskim bazenom z visokovodnim razbremenilnikom – je izpostavil, da so ravno včeraj pridobili uporabno dovoljenje za poskusno obratovanje HE Brežice. Po njegovih navedbah je akumulacijski bazen HE Brežice, ki ga je izvedlo podjetje Riko d.o.o., največji vodnogospodarski objekt v Sloveniji v zadnjih dobrih desetih letih, njegova površina znaša 317 hektarjev, akumulacija šteje slabih 20 milijonov kubičnih metrov vode, nasipi med Krškim in Brežicami so dolgi prek 13 kilometrov, v najširšem delu je jezero široko skoraj 800 metrov, nasipi so visoki od 1,2 do 9,3 metra. Projekt izgradnje HE Brežice prinaša učinke tudi kmetijstvu, je poudaril, saj omogoča možnost namakanja, velik poudarek je tudi na športu in rekreaciji.

Molan: Občani še vedno čakajo na uresničitev zavez države

»V občini Brežice se zavedamo pomembnosti tega državnega projekta, ki ima poseben vpliv tudi na lokalno skupnost,« je dejal brežiški župan Ivan Molan. Obenem je tudi opozoril: »Občani kljub današnjemu svečanemu odprtju HE še vedno čakajo na uresničitev zavez države, ki so zapisane v zakonu in koncesijski pogodbi. Najprej pričakujemo zaščito pred poplavami za naselji Krška vas in Velike Malence, kmalu zatem pa nadaljevanje projekta gradnje HE Mokrice z vsemi ureditvami, ki so ključnega pomena za zagotavljanje varnosti in kakovosti življenja naših občanov. Pričakujemo uresničitev protipoplavne zaščite vasi Loče in Mihalovec, Term Čatež, ureditev struge potoka Gabernica ter nujno potrebne poglobitve reke Save, zato moram na tem mestu opozoriti, da študije kažejo, da izgradnja HE Brežice brez HE Mokrice za ljudi, ki živijo v vaseh dolvodno, pomeni še večjo poplavno ogroženost.« Molan je še dejal, da je sicer res, da se je zgodila gospodarska kriza ter so se načrti za protipoplavne in druge ureditve čez noč zamaknili, a kljub temu občani po njegovem pričakujejo, da bo država s svojimi podjetji vsaj tako dobro, kot je poskrbela za nadomestne habitate za živali, poskrbela tudi za zaščito državljanov pred poplavami. »Prav tako pričakujemo, da bodo državne inštitucije pri izvedbi ureditev lokalnega pomena, ki se navezujejo na hidroelektrarno, lokalni skupnosti pomagale v največji meri. To bo dokaz, da je gradnja HE Brežice resnično potekala v partnerskem odnosu med državo in lokalno skupnostjo. Verjamem, da tako številčna udeležba vrha slovenske vlade in ostalih državnih inštitucij na današnji slovesnosti kaže zagotovilo lokalni skupnosti, da bo država spoštovala zakonsko določene obveznosti in jih tudi uresničila,« je še povedal ob zaključku.

Za bogat glasbeno-plesni program ob otvoritvi so poskrbeli Big band Krško pod vodstvom Aleša Suše, plesna skupina Force iz Plesnega kluba Lukec Krško ter pevki Nuša Derenda in Tadeja Molan. Povezovalka programa je bila Bernarda Žarn.

R. R.
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki

ne spreglejte

19.09.2021 | Redakcija

Hribi in gore še vedno vabijo

28.09.2022 | Sporočilo

Voda – najdragocenejša dobrina