Časopis za pokrajino Posavje
15.01.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Samostojni podjetniki poslovali pozitivno, zadruge negativno

Objavljeno: Sobota, 04.07.2020    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
Cvetličarna Kerin (5)

Podjetniki so lani ob 239 milijonih evrov prihodkov ustvarili 14 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka.

Na petkovi novinarski konferenci AJPES Krško je področna svetovalka Martina Radej predstavila tudi lansko poslovanje posavskih zadrug in samostojnih podjetnikov.

Podatke iz letnih poročil za leto 2019 je predložilo 1.948 od skupno 3.059 podjetnikov Posavja (ostali sodijo med t. i. normirance in jim poročila ni treba predložiti). V letu 2019 je bilo 460 novoustanovljenih, 365 izbrisanih, uvedeni pa so bili 3 stečajni postopki.
 
Povečali prihodke, ohranili dobiček

 
ajpes

Martina Radel (levo), ob njej vodja krške izpostave AJPES Marijana Malus


Samostojni podjetniki posamezniki v regiji so poslovanje v letu 2019 zaključili s pozitivnim poslovnim izidom. Ugotovili so neto podjetnikov dohodek v višini 14 milijonov evrov (enako kot leto prej), kar je 4 % neto podjetnikovega dohodka, ustvarjenega v Sloveniji. Neto dodana vrednost na zaposlenega je pri podjetnikih znašala 32 tisoč evrov.
 

Podjetniki so v letu 2019 ustvarili 239 milijonov evrov prihodkov (7 % več kot lansko leto) in izkazali 224 milijonov evrov odhodkov (8 % več kot lansko leto). Kazalnik celotne gospodarnosti se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšal, saj so se odhodki povečali za večji odstotek kot prihodki in znaša 1,06. To pomeni, da so podjetniki na 100 evrov odhodkov izkazali 106 evrov prihodkov. V primerjavi s Slovenijo je kazalnik v Posavju malo nižji.

Posavski samostojni podjetniki v letu 2019:
239 milijonov evrov prihodkov
32 tisoč evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega
14 mio evrov neto podjetnikovega dohodka
2.154 zaposlenih
1.146 evrov povprečne plače

Dobrih 2.000 zaposlenih s precej nižjo plačo

Podjetniki v posavski regiji so v letu 2019 zaposlovali 2.154 delavcev, kar predstavlja 5 % vseh delavcev zaposlenih pri podjetnikih v Sloveniji in 15 % vseh zaposlenih v regiji. Povprečna bruto plača na zaposlenega pri podjetnikih je znašala 1.146 evrov in je bila v primerjavi s povprečno bruto plačo zaposlenih v družbah nižja za 33 %. 
 
Pri pregledu samostojnih podjetnikov po dejavnostih je največ prihodkov – kar četrtino – ustvarilo 335 samostojnih podjetnikov dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, njihov neto podjetnikov dohodek pa je predstavljal 14 % podjetnikovega dohodka v regiji. Največ neto podjetnikovega dohodka, dobrih 22 % v regiji, je izkazalo 368 podjetnikov gradbeništva, ki so imeli tudi največ zaposlenih delavcev v regiji, slabih 22 % pa 284 podjetnikov predelovalnih dejavnosti.
 
Zadruge poslovale negativno
 
21 posavskih zadrug
je zabeležilo slabih 30 milijonov evrov prihodkov oz. odstotek več kot leto pred tem, pri čemer so več kot podvojile prihodke na tujem trgu (s 178 na 398 milijonov evrov). Ustvarile so dobre štiri milijone evrov dodane vrednosti, a tudi 107 tisoč evrov izgube, pri tem pa so zaposlovale 161 delavcev.
 
P. P.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam