Časopis za pokrajino Posavje
18.02.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Seniorski posvet o razogljičenju

Objavljeno: Četrtek, 18.04.2019    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
Seniorski posvet o razogljičenju

Zbrani na posvetu

Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokovnjakov je v torek zvečer v Informacijskem središču GEN v Vrbini pripravilo strokovni posvet z naslovom »Izzivi in priložnosti razogljičenja v Sloveniji«.

Kot je uvodoma povedal predsednik posavskih seniorjev Viljem Glas, so se za posvet na to temo odločili, ker je energija pomembna za vsakega posameznika in ker je posavska regija z jedrsko elektrarno v Krškem s termoelektrarno v Brestanici in s hidroelektrarnami na reki Savi največji energetski bazen v Sloveniji. »Danes je vse bolj prisotno zavedanje, da je potreben ta prehod, seveda najprej v nizkoogljično in šele v končni fazi v brezogljično društvo. Poskušamo prispevati en kamenček v ta mozaik,« je dejal.
Seniorski posvet o razogljičenju

Predsednik seniorjev Viljem Glas


 
PREPOČASNO ODZIVANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE
 
V goste so povabili tri predavatelje. Začela je znana klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj, predstojnica katedre za agrometeorologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in članica Medvladnega foruma za spremembe podnebja v Ženevi. Znova je opozorila, da so podnebne spremembe, zlasti segrevanje ozračja, neovrgljivo dejstvo, na katerega pa se svet prepočasi (če se sploh) odziva.
Seniorski posvet o razogljičenju

Dr. Lučka Kajfež Bogataj

Ker je bilo v ospredju posveta vprašanje, kako zagotoviti energijo iz brezogljičnih virov, je poudarila, da Slovenija nima dovolj kapacitet, da si zagotovi energijo iz t. i. obnovljivih virov (hidroelektrarne, sončne in vetrne elektrarne), zato brez jedrske proizvodnje ne bo šlo, pogreša tudi več poudarka geotermalni energiji. Meni tudi, da bi lahko več naredili na področju omejevanja porabe energije – povprečen Slovenec porabi na dan okrog 110 KW ur energije, z ukrepi učinkovite rabe energije pa bi jo lahko znižali na kakih 80 kWh. Opozorila je tudi na problem zavržene hrane (vsak Slovenec je letno zavrže povprečno 73 kilogramov), kar je prav tako vir izpustov CO2.
 
KLJUČNA JE MEŠANICA JEDRSKE IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
 
Dr. Tomaž Žagar, vodja Službe načrtovanja in nadzora v GEN energiji, je spregovoril o nizkoogljični mešanici jedrske energije in obnovljivih virov energije kot ključni za doseganje podnebnih ciljev. »Odlične rezultate lahko pripišemo uravnoteženi energetski mešanici z visokim deležem jedrske energije, ki predstavlja kar 50 % nizkoogljične elektrike v Sloveniji. Pretekle in sedanje izkušnje v tujini kažejo, da je razogljičenje energetike z jedrsko energijo najbolj učinkovito in razvojno usmerjeno. Ekonomske študije OECD ugotavljajo, da so stroški razogljičenja v jedrskih državah za več kot polovico nižji. Po podatkih organizacije Eurelectric imajo države z visokim deležem jedrske energije – na primer Švedska, Švica, Francija in tudi Slovenija – bistveno nižje izpuste CO2 ter dosegajo nižje cene za končne uporabnike. Upoštevati je treba tudi, da je Slovenija neto uvoznica električne energije in da se uvoz povečuje«, je poudaril. »V javnosti je veliko govora o razogljičenju družbe z intenzivno elektrifikacijo različnih področij. Pri tem pa se poudarja le spodbujanje variabilnih obnovljivih virov energije, kot so na primer sončne in vetrne elektrarne. Nujno potrebno je okrepiti razumevanje, da temelj stabilne in zanesljive nizkoogljične proizvodnje v Sloveniji predstavlja zanesljiva in na zunanje vplive odporna jedrska elektrarna, ki skupaj s hidroelektrarnami prispeva dve tretjini vse proizvedene električne energije. Razogljičenje transporta, ogrevanja in hlajenja, industrije, kmetijstva in mnogih drugih področij povečuje potrebe družbe po električni energiji. Zato je ključno, da bomo lahko elektriko tudi v prihodnjih obdobjih proizvajali iz nizkoogljičnih, zanesljivih in konkurenčnih virov. Trajnostna oskrba z električno energijo žal še zdaleč ni tako samoumevna, kot se danes zdi nekaterim. Energetiki se tega zelo zavedamo in pri razpravah ter odločanju o energetskih mešanicah prihodnosti vidimo potrebo po enakovredni obravnavi in razvoju vseh nizkoogljičnih virov električne energije, na katere lahko glede na prostorske in okoljske danosti v Sloveniji računamo.«  
 
JEK 2 JE SKLADEN S TRAJNOSTNIMI CILJI
 
Za zaključek je Jože Špiler, vodja tehničnega sektorja v GEN energiji, predstavil projekt izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, vključno z različnimi vidiki izvedljivosti. Rezultati opravljenih študij kažejo, da je projekt JEK 2 potreben, izvedljiv in skladen z vsemi trajnostnimi razvojnimi cilji. Študije omogočajo širši razmislek o energetski prihodnosti Slovenije in o nadaljnji vlogi jedrske energije pri oskrbi z nizkoogljično električno energijo ter predstavljajo vse podlage za ustrezno umestitev in argumentacijo širitve jedrske opcije v nacionalni strategiji razvoja energetike v Sloveniji.
 
P. P.
« Nazaj na seznam