Časopis za pokrajino Posavje
21.07.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Spor med Stanovanjskim skladom RS in sevniškim Rafaelom

Objavljeno: Sreda, 06.02.2019    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
he krško avgust 08 (3)

simbolna slika, arhiv PO

Stanovanjski sklad RS je 4. februarja v sporočilu za javnost zapisal, da je prekinil pogodbo s sevniško družbo Rafael zaradi njihovih kršitev in neizpolnjevanja pogodbeno prevzetih obveznosti. Dan kasneje so se na obtožbe sklada z demantijem in obrazložitvijo odzvali tudi v sevniški družbi.

»Stanovanjski sklad RS je bil, zaradi zaščite svojih interesov, prisiljen odstopiti od gradbene pogodbe z družbo Rafael, d. o. o. iz Sevnice. Izvajalec, ki smo ga izbrali na javnem razpisu, je grobo kršil in ni izpolnjeval pogodbeno prevzetih obveznosti, zaradi česar je prišlo tudi do popolnega zastoja del pri izvedbi zemeljskih del in varovanja gradbene jame na projektu Novo Brdo E2 in E3 v Ljubljani,« je povedal mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS. K temu je Remec dodal, da je glede na to Stanovanjski sklad že sprožil sprožil postopek za unovčenje bančne garancije: »Sporazumnega dogovora z izvajalcem nismo mogli skleniti. Njihovi predlogi in izsiljevanje so bili nesprejemljivi, saj bi to posledično lahko ogrozilo realizacijo in izvedbo celotnega projekta izgradnje javnih najemnih stanovanj na lokaciji Novo Brdo. Po navajanju sklada, v podjetju Rafael niso imeli nobenega namena, da bi dela opravili »vsaj v določenem razumnem dodatnem roku, saj je gradbišče že vsaj mesec dni popolnoma opuščeno in se na njem ne izvajajo nobena dela več.« Navedli so še, da bodo na Skladu ocenili škodo, ki so jo spričo tega utrpeli in povračilo uveljavljali od izvajalca.

Rafaelov demanti

Svojo plat zgodbe so včeraj objavili tudi sevniška družba Rafael, v kateri navajajo, da je projektna dokumentacija po Načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki predvidevala, da bo potrebno z viškom zemeljskega izkopa ravnati kot z gradbenim odpadkom, dočim se je pri izkopu izkazalo, da pretežni del viška predstavljata glina in prod, ki sta nekovinski mineralni surovine in ne gradbeni odpadek. Slednje bi se dalo rešiti na zakonit način, in sicer preko koncesijske odločbe in s plačilom koncesnine, kar so v družbi stanovanjskemu skladu večkrat tudi predlagali, saj bi le na ta način lahko nadaljevali gradbena dela skladno z veljavno zakonodajo in ta tudi zaključili v roku 90 dni po pridobitvi koncesijske odločbe. Predlog za sklenitev slednje naj bi direktor sklada okvalificiral kot »izsiljevanje« s strani izvajalca, v družbi Rafael pa opozarjajo, da je bil ravno direktor sklada tisti, ki je na sestankih večkrat izrazil zahtevo, da z deli nadaljujejo brez pridobitve ustreznih soglasij, kar bi pomenilo, da bi moralo sevniško podjetje izvajati v tem primeru nezakonita rudarska dela, kar bi imelo za posledico tudi odškodninsko in kazensko odgovornost. »Jasno pa je, da zato, da bi pravočasno izpolnila svojo pogodbeno obveznost, družba Rafael, d.o.o., ni bila dolžna ravnati v nasprotju z zakonodajo, kot je to pričakoval mag. Črtomir Remec, in se na ta način izpostaviti odškodninski odgovornosti v razmerju do RS,« so zapisali v družbi Rafael, v kateri še pravijo, da je za nastalo situacijo v celoti kriv Stanovanjski sklad RS in da sta odstop od pogodbe in unovčenje bančne garancije neutemeljna: » Pri tem se postavlja vprašanje, zakaj SSRS ne pridobi koncesijske odločbe in na ta način družbi Rafael, d.o.o., omogoči nadaljevanje pogodbenih del, ki bo skladno z zakonom. Dejstvo, da bi lahko SSRS v roku 10 dni pridobil koncesijsko odločbo, družba Rafael, d.o.o., pa bi z deli zaključila v roku 90 dni. Če je torej pri celotni zadevi kaj nerazumnega, je to odstop od pogodbe in ponovitev javnega razpisa. V tem primeru se bodo namreč dela končala bistveno kasneje, kot bi se v primeru, če bi z deli nadaljevala družba Rafael, d.o.o.«, je zapisala direktorica družbe Rafael Marija Možina.

B. M., vir: SSRS, Rafael d.o.o
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki