Časopis za pokrajino Posavje
25.05.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V skupini GEN lani presegli obratovalne in ekonomske načrte

Objavljeno: Petek, 11.01.2019    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
GEN

Za skupino GEN je poslovno uspešno leto.

»Skupina GEN je v lanskem letu dosegla ključne strateške cilje, to je zanesljiva oskrba naših odjemalcev z električno energijo po konkurenčnih cenah. S tem smo pripomogli k zanesljivi oskrbi v Sloveniji,« je na novinarski konferenci v restavraciji Tri lučke na Sremiču povedal generalni direktor družbe GEN energija Martin Novšak.

To so uresničevali s stabilno proizvodnjo energetskih objektov v skupini: jedrska elektrarna Krško je večino časa delovala na polni moči, hidroelektrarne na Savi so izkoristile ugodne hidrološke razmere, termoelektrarna v Brestanici je zagotavljala balansiranje slovenskega energetskega sistema.
GEN energija-Martin Novšak-novinarska (8)

Martin Novšak


 
Dobiček za 40 % presegel načrtovanega
 
Prihodki skupine GEN so v letu 2018 znašali preko 2,3 milijarde EUR, od tega čisti dobiček 38 milijonov EUR, kar je za 40 % več, kot je bilo planirano. Tudi v krovni družbi GEN energija so presegli načrte za več kot 40 %, prihodki podjetja so bili na ravni 200 milijonov EUR, od tega čisti dobiček 25 milijonov EUR. »To smo dosegli s premišljenim vlaganjem v obnovo in izboljševanje varnosti naših enot, investiranjem v nove enote, primernim znanjem obvladovanja tveganj tako nabave kot prodaje električne energije za čas remontov in stanja hidrologije, veliko znanja o trgovanju na mednarodnih trgih,« je poudaril Novšak. K takšnim rezultatom je prispevalo vseh 1300 zaposlenih v skupini, večina med njimi z visoko izobrazbo in veliko izkušnjami, in vodstva posameznih družb v skupini. Novšak je izpostavil tudi pomen izkoriščanja sinergije med proizvodnjo vodne in jedrske energije, kar je lahko dobra osnova za dolgoročno oskrbo vseh razvitih držav v svetu.
Termoelektrarna Brestanica

Lani so zaključili gradnjo plinskega bloka 6 v TEB, zdaj začenjajo s pripravami na gradnjo PB7.


 
Več kot 80 % njihovega proizvodnega portfelja predstavlja jedrska elektrarna, ki je lani za odstotek presegla načrtovano proizvodnjo električne energije. Zabeležila je le eno krajšo, peturno zaustavitev, sicer pa je večino časa obratovala na polni moči. »Govorimo o izjemnih rezultatih delovanja nuklearke, tudi na svetovnem nivoju, včasih se s tem premalo pohvalimo,« pravi prvi mož skupine GEN. Tudi v hidroelektrarnah so za 1, 5 % presegli načrtovano proizvodnjo električne energije. V prvi polovici leta jim je šla na roko izjemno dobra hidrologija, v drugi polovici leta pa je bila izjemno slaba. V  Termoelektrarni Brestanica so zagotovili 24 zanesljivih zagonov za potrebe balansiranja sistema in skupaj s partnerji zanesljivo zagotavljali sistemske storitve.
HE Morkice

Letos jeseni naj bi se začela gradnja HE Mokrice.


 
Lani 100 mio evrov investicij, letos še več
 
Družbe v skupini v letu 2018 izvedle naložbe v skupnem obsegu 100 milijonov evrov. »To nas uvršča med investicijsko najbolj dejavne poslovne skupine v Sloveniji,« je poudaril Novšak. Med pomembnejšimi investicijami sta bila uspešno izveden zelo zahteven remont v jedrski elektrarni Krško in dokončanje plinskega bloka 6 v Brestanici, oktobra so uspešno zaključili enoletno poskusno obratovanje HE Brežice.
 
V letošnjem letu načrtujejo še večji obseg investicij, za več kot 110 milijonov evrov. Pridobivajo dokumentacijo za izgradnjo HE Mokrice,. »Pridobili smo okoljevarstveno soglasje, na katerega so sicer neke pritožbe. Pripravljamo projektiranje za gradbeno dovoljenje, deloma je že v teku razpis za opremo in v pripravi je razpis za gradbena dela. Računamo, da bomo v drugi polovici leta začeli z izgradnjo oz. položili temeljni kamen na zemljišču, ki bo v lasti države, ne pa zasebnikov,« je povedal Novšak. Pred novim letom so dali tudi soglasje za začetek razpisa za izgradnjo plinskega bloka 7 v TEB, nato pa bodo stare turbine postopoma izločili iz pogona. V NEK bodo jeseni izvedli redni remont, v okviru katerega bodo pričeli s tretjo fazo varnostne nadgradnje in s postopki, povezanimi z izgradnjo suhega skladiščenja izrabljenega goriva. V GEN-I bodo še naprej veliko vlagali v znanje, kadre in razvoj novih produktov za kupce.
 
Prihodnost: JEK 2 in HE na srednji Savi
 
Osrednji strateški razvojni izziv skupine GEN je projekt JEK 2, ki ga, kot večkrat poudarja Novšak, zaradi njegovih prednosti na področju uresničevanja ciljev zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe ter podnebnih ciljev potrebujemo že danes. V skupini GEN so na projekt JEK 2 pripravljeni, potrebujejo pa politično voljo in večjo družbeno sprejemljivost. Kot pravi Novšak, se v svetu gradi več kot 55 novih jedrskih reaktorjev, tudi v Evropi. Želijo si imeti tudi aktivnejšo vlogo pri gradnji hidroelektrarn na srednji Savi, čeprav gre za zahtevnejši projekt kot na spodnji Savi, saj bodo objekti dražji, proizvodnja električne energije pa manjša. Glede tega so poslali jasne pobude državi in nosilcu koncesije za gradnjo, to je HSE. »Želimo, da bi v času gradnje HE Mokrice pridobili dokumentacijo in dovoljenja, da bi nato šli z našo investicijsko ekipo in gradbeno operativo na srednjo Savo,« je zaključil Novšak.
 
P. P., foto: P. P. in GEN energija
« Nazaj na seznam