Časopis za pokrajino Posavje
8.03.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Skupini GEN uspešno skozi 2020, letos načrtujejo za 105 mio € investicij

Objavljeno: Četrtek, 14.01.2021    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
Poslovodstvo Novšak Levičar Skupina GEN.

Martin Novšak in Danijel Levičar

Skupina GEN je v letu 2020 kljub izjemno zahtevnim razmeram in zamikom investicij, ki so nastale kot posledica epidemije, obratovala zelo stabilno in zanesljivo oskrbovala svoje odjemalce z električno energijo, proizvedeno iz brezogljičnih virov: jedrske in vodne energije, sta na tradicionalni novinarski konferenci ob začetku leta poudarila generalni direktor Martin Novšak in poslovni direktor Danijel Levičar.

Presegli načrte glede prihodkov in dobička

Kot je povedal Novšak, so v Skupini GEN so v preteklem letu ustvarili več kot 2,3 milijarde evrov prometa in tako utrdili svoj položaj med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, dobiček pa bo po ocenah znašal 65 milijonov evrov. Družbe v skupini so izvedle investicije na ravni 100 milijonov evrov, kar Skupino GEN kot že vrsto let doslej ponovno uvršča med investicijsko najbolj dejavne poslovne skupine v Sloveniji.
Stavba GEN in NEK

Skupina GEN se je utrdila med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji.

Dodana vrednost na zaposlenega je za preteklo leto ocenjena na ravni 170 tisoč evrov. V krovni družbi GEN energija so ob 230 milijonih prihodkov ustvarili čisti dobiček v višini 45 milijonov evrov, s čimer so izpolnili vsa ključna pričakovanja SDH in leto zaključili kot druga največja skupina v Sloveniji po prihodkih.

Z zanesljivim in varnim obratovanjem proizvodnih enot ter s trgovsko in prodajno aktivnostjo so zagotovili zanesljivo oskrbo odjemalcev z brezogljično električno energijo in zemeljskim plinom, poudarja Novšak: »Proizvodnja vseh elektrarn v Skupini GEN je bila kljub zahtevni situaciji, ki jo je prinesla epidemija, zaradi uspešnih in pravočasno sprejetih ukrepov zelo stabilna in je zagotavljala nemoteno oskrbo gospodinjstvom, javnemu sektorju in gospodarstvu ter vsem ostalim porabnikom električne energije. Za to so zaslužne izkušene ekipe s kompetentnimi in stabilnimi vodstvi, z znanjem, ki zajema tudi najširše mednarodne izkušnje in standarde.
Projekcija JEK 2

JEK2 ostaja osrednji strateški projekt.

Uspešno smo izvedli tudi vse potrebne servise, zato so naše elektrarne v odlični kondiciji. Dobro obratovanje pa seveda prinaša tudi dobre poslovne rezultate.« Nuklearna elektrarna Krško je v letu 2020 z več kot 6 teravatnimi urami električne energije presegla načrtovano proizvodnjo, hidroelektrarne so kljub slabim hidrološkim razmeram obratovale dobro, TEB pa je zaradi nizkih cen plina in ugodnih cen električne energije na trgu v tretji četrtini leta 2020 delovala tudi komercialno, kar se je izkazalo pozitivno tudi v poslovanju TEB in GEN.

Osrednji strateški razvojni projekt ostaja JEK2

Poslovni direktor Levičar je dodal: »V letu 2020 smo poleg uspešne izvedbe vseh načrtovanih investicij naredili tudi pomembne korake na razvojnem področju pri projektu JEK2; oddali in dopolnili smo vlogo za energetsko dovoljenje, jedrsko renesanso pa smo lahko spremljali tudi na mednarodnem področju. Jedrska tehnologija je v Sloveniji nepogrešljiva za sodobno, strateško usmerjeno energetsko samooskrbo države ter za krepitev gospodarskega in družbenega razvoja.  V Skupini GEN odločno podpiramo tudi uresničevanje cilja brezogljičnosti. V novem letu slovenskim porabnikom omogočamo izbiro brezogljične jedrske energije kot najugodnejše možnosti. Jedrska in vodna energija imata osrednjo vlogo pri zanesljivi in vsem dostopni oskrbi z brezogljično energijo.« Povedal je še, da se bo ob pridobitvi gradbenih dovoljenj gradnja HE Mokrice lahko pričela marca 2021, istega meseca pa je načrtovan tudi začetek poskusnega obratovanja PB7 v TEB. V letošnjem letu sicer načrtujejo za 105 milijonov evrov investicij, od tega približno polovico v NEK (nadgradnja varnosti in aprilski remont), po četrtino pa na področju gradnje hidroelektrarn in Termoelektrarne Brestanica.

Več v naslednjem Posavskem obzorniku.

P. P.; foto: GEN

#povezujemoposavje
 
« Nazaj na seznam