Časopis za pokrajino Posavje
25.05.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Vizjak: Izvedba odlagališča NSRAO v 900 dneh ni realna

Objavljeno: Sreda, 06.04.2022    Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija
izredna seja MO KK - nsrao (10)

Krški občinski svet je zaradi dogajanja na področju energetike v mesecu in pol zasedal že na dveh izrednih sejah.

Na temo poteka izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO), financiranja in terminskega plana izgradnje ter samega začetka njegovega obratovanja na lokaciji Vrbine, s katerim je pogojena tudi izdaja podaljšanja obratovalnega dovoljenja nuklearne elektrarne in potencialna izgradnja NEK2, je včeraj popoldan v sejni dvorani Mestne občine Krško potekala 2. izredna seja občinskega sveta.

Utemeljitev pobudnikov za sklic izredne seje

izredna seja MO KK - nsrao (15)

Občinska svetnica Tajana Dvoršek

Zahtevo za sklic izredne seje je podalo devet občinskih svetnic in svetnikov, v imenu katerih je njihovo odločitev argumentirala občinska svetnica Tajana Dvoršek. Slednja je izpostavila, da je po njihovem mnenju najbolj sporna pogodba, ki so jo preko javnega razpisa prejeli na Agencijo za radioaktivne odpadke (ARAO) s strani edinega ponudnika za izvedbo del (konzorcij Riko, Kolektor CPG ter CGP): »Gradbena dela, ki so v investicijskem planu ocenjena na dobrih 43 mio evrov (brez DDV), so bila v tej pogodbi ocenjena na dobrih 148 mio evrov (brez DDV). Pogodba je bila kot nedopustna pod prejšnjim vodstvom zavrnjena in javno naročilo se ni oddalo. Nova v. d. direktorica gospa Grajžl pa je omenjeno odločitev razveljavila in vrnila postopek v fazo preveritve ponudbe.«

izredna seja MO KK - nsrao (19)

V. d. direktorice ARAO Petra Grajžl

V nadaljevanju obrazložitve je Dvoršek v imenu predlagateljev očitala ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku, da je označil investicijski plan za strokovno pomanjkljivo pripravljen in da se pri tem sklicuje tudi na epidemijo v Ukrajini, če tudi je bil rok za oddajo ponudb v januarju 2021, to je več kot leto dni pred pričetkom vojne. Okoli navedb, da je investicijski plan strokovno neustrezen, pa je Dvoršek povzela tudi predstavnika NEK Božidarja Kranjca, ki je nedavno odstopil kot član Upravnega odbora ARAO, v odstopni izjavi pa zapisal, da se ARAO namesto z nujno izgradnjo odlagališča ukvarja sama s sabo. »Skrb zaradi tega odstopa je izrazila tudi Uprava RS za jedrsko varnost, saj je po njihovem mnenju gospod Kranjc s svojim delom nedvomno izpričeval visoko strokovnost in kompetentnost tega področja in pričakuje, da bo nadomestni član izpolnjeval podobno visoke standarde kakovosti,« je dejala občinska svetnica, ki je ob tem podarila, da je še predvsem skrb vzbujajoče dejstvo, da je vlada po novi uredbi, ki je stopila v veljavo 1. 2. letos, iz upravnega odbora ARAO črtala predstavnika nuklearne. Dvoršek je še dejala, da ocenjujejo, da zaradi navedenega zaenkrat še ni vprašljivo varno obratovanje, je pa pri tem ponovno opozorila na neustrezno kadrovanje na pomembne funkcije v družbah, ki imajo v lasti NEK ali so povezane z njenim delovanjem, rekoč, da tovrstnih družb ne morejo voditi posamezniki, ki ne poznajo varnostne kulture jedrske tehnologije in njene tehnične specifikacije: »S takšnimi imenovanji na tako pomembna mesta močno znižujemo stopnjo jedrske varnosti, ki je najvišji nivo varnosti v državi. Tako da je po vsem tem kadrovskem cunamiju nekompetentnih ljudi na vodstvene položaje v jedrski energiji vprašanje varnosti na mestu.«

Vizjak: izgradnja odlagališča do leta 2025 ni realna

izredna seja MO KK - nsrao (18)

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak

V nadaljevanju sta med prvimi svoja stališča predstavila tudi v. d. direktorja ARAO Petra Grajžl in za okolje in prostor pristojen minister Vizjak. Grajžl je dejala, da je po rodu Krčanka in da bo že iz tega vidika naredila vse, da bo odlagališče zgrajeno čim prej, pri čemer je še enkrat izpostavila, da je nujno treba narediti novelacijo investicijskega programa, v prvi vrsti zaradi preveritve trenutnih cen gradbenih materialov, medtem ko je minister Vizjak ocenil, da je izgradnjo odlagališča NSRAO do leta 2025, ko naj bi to prevzelo prve odpadke, nemogoče dokončati. Sklep Grajžlove o zadržanju pa je komentiral z besedami: »Ne bom komentiral posameznih odločitev direktorice, lahko pa povem, da je prav, da si organ oziroma novo nastalo vodstvo vzame čas za sprejete odločitve predhodnika; ključno je, da se investicijski program novelira s tehničnimi rešitvami čim prej.«

izredna seja MO KK - nsrao (22)

Direktor GEN energije Blaž Košorok

V zvezi z zamudami oziroma oceno možnosti izgradnje tovrstnega objekta je velik del krivde prevalil na nekdanjega direktorja ARAO Sandija Virška, ki mu mandata ni podaljšal tudi zaradi tega, kot je dejal, ker je v razpis vključil določilo izvedbe izgradnje v roku 900 dni, kar pa je po njegovem mnenju povsem nerealno. V primerjavi z Vizjakom je več optimizma v zvezi z roki izgradnje izrazil Blaž Košorok, nedavno imenovani direktor družbe GEN energija, ki je mnenja, da so gradbinci sposobni pravočasno dokončati izgradnjo odlagališča.

Najkasneje v treh letih je treba vsaj minimalno sprostiti skladišče v NEK

izredna seja MO KK - nsrao (21)

Matjaž Gričar iz NEK

Matjaž Gričar iz NEK je povedal, da je bilo konec leta 2021 v NEK 2488 m3 nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov, od tega se jih je v njihovih skladiščnih kapacitetah nahajalo 2.333 m3, preostanek pa so pripravili za obdelavo s sežigom pri zunanjem izvajalcu storitve ali za superkompaktiranje. Pri tem je še dejal, da je zagotavljanje skladiščnih kapacitet za NSRAO eden od predpogojev za dolgoročno obratovanje elektrarne po letu 2023, saj morata v skladu z meddržavno pogodbo Slovenija in Hrvaška kot solastnici najkasneje dve leti po koncu redne življenjske dobe, to je do leta 2025, prevzeti vsaka polovico radioaktivnih odpadkov in da bi Slovenija morala za namen dolgoročnega obratovanja elektrarne med leti 2023 in 2025 vsaj minimalno sprostiti skladiščne kapacitete v NEK. Kot je v zvezi s tem povedal direktor GEN energije Košorok, naj bi Hrvaška izpolnila meddržavno obveznost in do leta 2024 prevzela svoje odpadke ter te do izgradnje lastnega skladišča začasno izvozila v Francijo, v zvezi s potencialno skupno gradnjo drugega bloka s sosednjo državo pa dejal, da je do tega Slovenija za zdaj še zadržana.

Sprejeti sklepi na izredni seji

Na izredni seji, ki jo je kmalu po začetku zaradi proceduralnih napak zapustil občinski svetnik in poslanec v DZ RS Dušan Šiško (razloge je pojasnil v današnji izjavi za javnost), ker je župan mag. Miran Stanko predal besedo ministru Vizjaku še preden so o tem spregovorili pobudniki sklica izredne seje in ostali člani občinskega sveta, je ta o zaključku seje sprejel sklep, da naj se skladno s predpisanim zakonskim rokom imenuje direktorja ARAO, ki bo imel strokovne kompetence na jedrskem področju, da morajo pristojna ministrstva in agencije v zvezi z vsemi objekti, povezanimi z jedrsko varnostjo, sodelovati in upoštevati mnenja MO Krško; da mora ARAO čim prej izvesti vse aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja ter celovit in transparenten izbor izvajalca gradnje odlagališča NSRAO; da naj Vlada RS preneha z neusklajenimi kadrovskimi in drugimi potezami, ki rušijo korektne odnose z lokalno skupnostjo, saj s tem ogroža tudi sprejemljivost projekta JEK2 na območju mestne občine ter da mora Vlada izvesti spremembe Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Agencija za radioaktivne odpadke in v spremenjeni 12. člen zapiše, da upravni odbor šteje osem članov in da se naj poleg ustanoviteljice in enega predstavnika sveta delavcev vanj imenujejo še predstavniki lokalne skupnosti, NEK in družbe GEN energija.

B. M.
« Nazaj na seznam
»