Časopis za pokrajino Posavje
20.10.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Bralka pričakali tudi v Brežicah in Kostanjevici na Krki

Objavljeno: Torek, 22.09.2020    Rubrika: KULTURA Redakcija
bibliobus_brezice (29)

Navzoči na otvoritvenem dogodku posavske potujoče knjižnice v Brežicah

Potem ko so v ponedeljek dobrodošlico posavski potujoči knjižnici izrekli v sevniški in radeški občini, so bibliobus po imenu Bralko v torek pozdravili še v Brežicah in Kostanjevici na Krki.

Pred 60 leti že potujoči kovčki po občini Brežice

bibliobus_brezice (5)

Slovesen prihod bibliobusa ob zvokih GPO Loče

Dogodek ob otvoritvi potujoče knjižnice v občini Brežice je potekal pred Knjižnico Brežice, kjer sta navzoče nagovorila direktorica knjižnice mag. Tea Bemkoč in brežiški župan Ivan Molan. Bemkočeva je poudarila, da so zgodbo o potujoči knjižnici v Brežicah začeli pisati že pred 60 leti, saj zametki potujočega knjižničarstva segajo v čas potujočih kovčkov. »To seveda ni bila potujoča knjižnica, kot jo poznamo danes, bil pa je prvi poizkus, kako knjigo prinesti bralcu, ki sam do osrednje knjižnice ne more,« je povedala in dodala, da so knjižničarke v skladu s takratnimi smernicami in potrebami prebivalcev razmišljale, kako iz vedno slabše založenih knjižnic knjigo približati občanu iz bolj oddaljenih krajev. Po vzoru drugih knjižnic so uvedle izposojo s knjižnimi kovčki. Prvi, v usnje oblečeni, je v sezoni 1959/60 odpotoval v Artiče, leto kasneje je bil prvi kovček s 66 knjigami poslan na Sromlje, Artiče so dobile drugega. Do leta 1971 je po brežiški občini potovalo 11 potujočih zbirk predvsem leposlovnega gradiva. Bralno kulturo so z njimi širili v Artičah, Sromljah, Skopicah, Mrzlavi vasi, Veliki Dolini, Pišecah, Globokem, Kapelah, Čatežu in Pečicah, je naštela Bemkočeva in še omenila, da je vsak kovček vseboval po željah bralcev izbrano kolekcijo knjig, vpisanih v posebno inventarno knjigo, ki jo poleg lesenega in usnjenega kovčka v Knjižnici Brežice hranijo še danes. »Izposojali so si predvsem otroci, ki so knjige nosili domov staršem in starim staršem. Običajno je kovček v vasi stal eno leto, potem pa odpotoval v naslednji kraj,« je opisala.

Posavske knjižnice so že leta 2016 začele glasno razmišljati o potujoči knjižnici

bibliobus_brezice (33)

Na bibliobus sta prva vstopila direktorica brežiške knjižnice in župan.

Kroženje knjig po brežiški občini je po letu 1970 začelo upadati. Devet let kasneje se je nekdanja upravnica brežiške knjižnice Elizabeta Savica Zorko preselila v novi dom upokojencev, kjer je skrbela za kulturno življenje stanovalcev in takoj ustanovila poseben oddelek matične knjižnice s potujočim kovčkom. Po besedah Bemkočeve drugo poglavje zgodbe sega v leto 2008, ko so v Brežicah gostili 15. festival potujočih knjižničarjev. Ker Posavje takrat še ni imelo potujoče knjižnice, so želeli prebivalcem tega območja pokazati delovanje knjižnice na kolesih. »Vedno močnejša želja po organiziranem potovanju knjig do bralcev je dobila priložnost leta 2016, ko smo posavske knjižnice začele glasno razmišljati o skupni potujoči knjižnici. Ideja je čez nekaj let dobila podporo petih posavskih županov. Z uspešno prijavo na razpisu Ministrstva za kulturo smo bili še korak bližje k uresničevanju poslanstva knjižnic,« je povedala ter se za plodno sodelovanje pri uvedbi izposoje knjižničnega gradiva v odročnejše kraje Posavja zahvalila županom posavskih občin in občinskim upravam, direktorjem posavskih splošnih knjižnic, vsem zunanjim izvajalcem in sodelavcem ter vsem, ki so kakor koli prispevali k delovanju posavske potujoče knjižnice. »Dragi naši občani, želimo da jo spoznate in jo z veseljem uporabljate,« je sklenila svoj nagovor.
bibliobus_brezice (68)

Uporabnike bo v posavski potujoči knjižnici vedno pričakal bibliotekar Matjaž Stibilj (desno).


Molan: Bibliobus je lep primer povezovanja v Posavju

Župan Molan je dejal, da občina knjižnično dejavnost zelo močno razvija že kar nekaj let, saj so že pred leti poskrbeli za novogradnjo in posodobitev knjižnice v Brežicah, v njej uredili knjižne kotičke, skratka, uredili knjižnico, ki približa tako knjigo kot izobraževanje. »Naša želja je, da ne samo v brežiški občini, temveč tudi v Posavju čim bolj izenačimo pogoje za kvalitetno življenje prebivalcev tako v mestih kot tudi na podeželju, v večjih kot tudi manjših naseljih. Zato smo pred leti že poskrbeli za oddelka brežiške knjižnice v Cerkljah ob Krki in Pišecah. S potujočo knjižnico pa bo zdaj imel praktično vsak kraj v občini možnost dostopa do kvalitetnih storitev knjižnice,« je poudaril in dodal, da je bila to skupna želja posavskih županov, da skupaj povežejo knjižnico in občane oz. krajane. »Bibliobus je lep primer povezovanja v Posavju, ki bo našim občanom omogočal kvalitetne storitve, ne glede na to, v katerem delu občine živijo,« je še izpostavil.

22 postaj v brežiški občini, prvič gre Bralko na pot 7. oktobra

Bralko je v Brežice pripeljal na slovesen način – ob zvokih članov Gasilskega pihalnega orkestra Loče. V programu so sodelovali Nuška Drašček, ki je zapela himno posavske potujoče knjižnice, učenki OŠ Artiče Ana Binter in Maruša Kodrič z recitacijo, navzoče pa je pozdravil in nagovoril prvi slovenski potujoči knjižničar (bukovnik) Lovro Stepišnik, ki ga je upodobil Matjaž Stibilj, sicer bibliotekar, ki se bo skupaj s šoferjem Marjanom Mrgoletom 7. oktobra podal na pot tudi po občini Brežice. Prve postaje bibliobusa – skupaj jih bo 22 – bodo Bukošek, Obrežje, Podgračeno in Velika Dolina, drugače pa se bo enkrat ali dvakrat mesečno ustavljal tudi v Arnovem selu, Artičah, Bizeljskem, Bušeči vasi, Cerini, Dečnem selu, Dobovi, Globokem, Gorenjih Skopicah, Kapelah, Križah, Krški vasi, Mostecu, Orešju, Selah pri Dobovi, Sobenji vasi, Sromljah, Stari vasi – Bizeljsko, Trnju in Župelevcu.

R. R.

BRALKO TUDI V ŠTIRI KOSTANJEVIŠKE VASI
 
Kostanjevica-predstavitev Posavske potujoce knjiznice (50)

Bibliobus je simbolično odprl župan Ladko Petretič.

Posavsko potujočo knjižnico so točno opoldne predstavili tudi v Kostanjevici na Krki, natančneje na dvorišču pred Lamutovim likovnim salonom.
 
Tudi kostanjeviški dogodek je povezoval Nik Škrlec, o projektu Posavske potujoče knjižnice pa je spregovorila Urška Lobnikar Paunović, direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško, ki ima enoto v Kostanjevici na Krki. Poudarila je, da gre za projekt sodelovanja in povezovanja štirih knjižnic, petih občin in Ministrstva za kulturo ter se zahvalila vsem vpletenim, da so vsak na svojem področju prepoznali vrednost projekta, ga finančno ali kako drugače podprli. Dejala je še, da predstavitev bibliobusa ni po naključju v Evropskem tednu mobilnosti in sredi meseca nacionalnega branja.
Kostanjevica-predstavitev Posavske potujoce knjiznice (43)

Nastopile so kostanjeviške ljudske pevke.

»S to knjižnico bo knjižnična dejavnost z izposojo knjig, branjem pravljic, prijaznima in zabavnima knjižničarjema in še čim približana ljudem v štirih oddaljenih krajih občine Kostanjevica na Krki (Črneča vas, Dolnja Prekopa, Orehovec, Oštrc, op a.), skupno pa se bo vozilo ustavljalo kar na 72 postajališčih,« je še povedala in dodala, da bo bibliobus po kostanjeviški cestah prvič zapeljal 12. oktobra.
 
Petretič: Knjiga ne bo izgubila vrednosti

Novi pridobitvi je dobrodošlico izrazil tudi kostanjeviški župan Ladko Petretič in izpostavil njen pomen za prebivalce od občinskega središča oddaljenih vasi, ki imajo manj možnosti, da pridejo v knjižnico. Izrazil je prepričanje, da knjiga tudi v dobi digitalizacije ne bo izgubila svojega pomena in vrednosti. Za hitro realizacijo projekta se je zahvalil predvsem Lobnikar Paunovićevi, ki je z idejo prepričala posavske župane.
 
V programu prireditve je tudi v Kostanjevici sodeloval Matjaž Stibilj v vlogi prvega potujočega knjižničarja Lovra Stepišnika, učenca Glasbene šole Krško, trobentarja Tia Štefanič in David Baznik, ljudske pevke Društva podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki in Nuška Drašček, ki je zapela himno Posavske potujoče knjižnice. Petretič je, preden je simbolično odprl potujočo knjižnico Lobnikar Paunovićevi izročil še tri knjige za obogatitev knjižnične zbirke, nato pa so se notranjost bibliobusa v malih skupinicah ogledali še zbrani na dogodku.
 
P. P.


#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam