Časopis za pokrajino Posavje
19.06.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Brežiški kulturniki so se zbrali na tradicionalnem ponovoletnem srečanju

Objavljeno: Torek, 08.01.2019    Rubrika: KULTURA Redakcija
jskd_oi_brezice_ponovoletno_srecanje29

Zdravica na novo, s kulturo obogateno leto 2019

V gostilni Les na Čatežu ob Savi so se v prvem letošnjem ponedeljkovem večeru tradicionalno po novem letu srečali predsedniki in mentorji kulturnih društev in njihovih sekcij ter vsi, ki pomembno sooblikujejo in podpirajo programske vsebine in dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Brežice.

jskd_oi_brezice_ponovoletno_srecanje20

Pregled minulega leta na področju ljubiteljske kulture je predstavila vodja JSKD OI Brežice Simona Rožman Strnad.

Kot je navedla vodja JSKD OI Brežice Simona Rožman Strnad, so leta 2018 izvedli 63 prireditev in izobraževanj, bodisi kot organizator bodisi kot udeleženec pri drugih dogodkih. Njihove dogodke je obiskalo kar 8878 obiskovalcev oz. več kot tisoč več kot leto prej. V njihovih programih je sodelovalo 3023 posameznikov, ki so se predstavili v 171 skupinah ali kot posamezniki. Poleg območnih dogodkov v organizaciji JSKD je brežiško občino zastopalo kar veliko število nastopajočih tudi na državnih in regijskih dogodkih pod okriljem JSKD. Skupine iz brežiške občine so bile izbrane na kar devet državnih dogodkov: PD Imani na plesnem državnem tekmovanju Opus 1, tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče na 38. festivalu tamburašev in mandolinistov Slovenije, otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče na državnem srečanju otroških folklornih skupin Ringaraja, člani Društva likovnikov Brežice na 6. državni tematski razstavi, PD Imani na festivalu otroških plesnih skupin Pika miga, ljudski pevci Kapelski pubje na državnem srečanju pevcev in godcev »Pesem na ustih, viža v prstih«, PD Imani na festivalu (državni reviji) plesne ustvarjalnosti mladih Živa, članica literarne sekcije Beseda KD Franc Bogovič Dobova na državnem srečanju odraslih literatov »V zavetju besede« ter Mešani pevski zbor Viva na državnem koncertu izbranih pevskih zasedb Sozvočenja. Rožman Strnadova je še dejala, da je edino še filmsko področje takšno, ki nima dejavnosti, ki bi se umeščala na državno prireditev filmskih ustvarjalcev, na vseh ostalih področjih pa so se skupine ali posamezniki uvrstili vse do državnega nivoja. 21 zasedb oz. posameznikov je bilo izbranih na deset regijskih dogodkov na področju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Omenila je še, da je lani prvič po dolgih letih v Krškem potekal regijski festival godb Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

»V občini Brežice se ljubiteljska kultura vsakodnevno izvaja v 109 naseljih oz. 20 krajevnih skupnostih. V ljubiteljsko kulturo oz. kulturna društva je bilo v letu 2018 aktivno vključenih 6 % občanov, kar je nad slovenskim povprečjem. Beležimo delovanje 31 društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture in varstva kulturne dediščine ter v katera je vključenih okvirno 1500 članov. Poleg njih so tu še številne skupine in mladi posamezniki z osnovnih in srednjih šol, ki redno sodelujejo na naših srečanjih in revijah, brez katerih mnogo naših dogodkov ne bi bilo oz. brez njih tudi marsikaterega odraslega ljubiteljskega kulturnika ne, zato je to še posebej velika vrednota,« je povedala Rožman Strnadova.

O razpisih za društva, ki so odprti še do 31. januarja, je v nadaljevanju spregovorila vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Patricia Čular. Med drugim je poudarila, da predvideni trije razpisi na področju kulture trenutno temeljijo na ocenjenih vrednostih, saj še ni sprejet proračun za letošnje leto, upajo in želijo pa si, da bodo tudi po njegovem sprejemu vrednosti ostale enake. Omenila je tudi, da je nabava inštrumentov v tem letu del razpisa za druge programe s področja kulture in ne kot samostojen razpis. Razpis za sofinanciranje obnove oz. vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti občine, je v tem letu samostojen razpis, ravno tako odprt do konca tega meseca. Novost je tudi ta, kot je še navedla Čularjeva, da bodo lahko stroški, ki jih bodo društva na svojih kulturnih dogodkih namenila pogostitvi nastopajočih, presegli 10 % stroškov, ki jih bodo morali prikazati. Dodala je še, da je leto 2019 posebno, kar se tiče področja kulture v občini, saj se bodo lotili priprave novega lokalnega programa na kulturnem področju za naslednjih pet let. Zato je predstavnike društev povabila, da se aktivno vključijo v postopek priprave programa in izrazijo svoje želje, kaj naj se na območju občine v naslednjem petletnem obdobju dogaja. Program bo predstavljen tudi na občinskem svetu.

Več kot 60 navzočih na srečanju je pozdravil tudi župan Ivan Molan in dejal, da se je prvič zgodilo, da na začetku leta na občinah nimajo realne finančne slike, po njegovih besedah se je povprečnina sicer nekaj malega zvišala, »dejstvo pa je, da so se povečale tudi kolektivne pogodbe na veliko področjih, od šolstva, vrtcev, domov za ostarele do javnih zavodov, kar pomeni, da se bodo povečala tudi sredstva za plače, in zaenkrat še ne vemo, kako bomo lahko razporedili ostala sredstva. Jasnejšo sliko pričakujemo nekje do konca tega meseca in takrat bo znanega več.« Vsem je zaželel uspešno delo tudi v tem letu, »kajti to, kar ustvarjate, ustvarjate v dobrobit vseh nas«.

Na koncu je sledila še skupna zdravica na še eno leto v občini Brežice, bogato s kulturnimi dejavnostmi in dogodki. »Naša služba je zelo lepa, saj se z mojo sodelavko Lučko Černelič vsakodnevno srečujeva samo z lepimi dogodki in priložnostmi, zato se že veseliva vseh dogodkov v letu 2019,« je sklenila Rožman Strnadova.

R. R.
« Nazaj na seznam
»