Časopis za pokrajino Posavje
4.12.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Fotografska razstava na gradu Podsreda »Biotska pestrost je ogrožena«

Objavljeno: Sreda, 02.06.2021    Rubrika: KULTURA Sporočilo
cvetoči travnik

Raznolikost rastlinskih vrst na travniku je osnova za pestrost živali.

Fotografinja, po izobrazbi biologinja in profesorica na osnovni šoli, Polona Gorišek, je že pred petimi leti imela fotografsko razstavo v galerijskih prostorih gradu Podsreda. V letošnjem letu je pripravila v sodelovanju s Kozjanskim parkom in v okviru projekta LIFE NATURAVIVA fotografsko razstavo »Biotska pestrost je ogrožena«.

10 prečudovitih fotografij narave in 10 fotografij, ki predstavljajo grožnjo in dejstvo, da je naša biotska pestrost ogrožena, so razstavljene na velikih zunanjih panojih pred gradom Podsreda. Lepa kozjanska krajina, cvetoči travnik, redke živalske vrste, tradicionalni način kmetovanja so pozitivni trenutki ujeti v objektiv, medtem ko fotografije polite gnojnice, zabetonirane reke, degradirane kulturne krajine, zaraščene jablane prikazujejo brezbrižnost človeka do narave.
poliita gnojnica

Pretirano gnojenje ogroža pestrost vrst in podtalnico.


 
Polono Gorišek je z naravo močno povezana. Živi in fotografira v dolini reke Gračnice, na območju, ki spada v biosferno območje Kozjansko in Obsotelje. Vse svoje življenje opazuje in  preučuje povezave med živo in neživo naravo, odnose med živimi bitji, njihovo življenje v ravnovesju in posledice, ko se le ta poruši, medsebojne vplive vrst in vplive človeka.
 
Z naravoslovno in ohranitveno fotografijo se je pričela resneje ukvarjati konec leta 2012, predvsem v želji po boljših dokumentarnih fotografijah dogodkov, zanimivih, redkih in ogroženih vrst živih bitij in življenjskih okolij, ki izginjajo. Polona ugotavlja, da je najbolj žalostno to, da smo za to odgovorni ljudje, najinteligentnejša vrsta na planetu, ki smo hkrati najbolj uničevalna.

Z razstavo želi Kozjanski park skupaj z avtorico fotografij opozoriti, da je naša narava in njena pestrost ogrožena in da smo vsi s svojimi ravnanji odgovorni za prihodnost našega planeta.
 
Pripravila: Tatjana Kotnik, vir: Kozjanski park
« Nazaj na seznam
»