Časopis za pokrajino Posavje
25.05.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Razstavni program GBJ za leto 2022

Objavljeno: Petek, 21.01.2022    Rubrika: KULTURA Sporočilo
Pogled na galerijo Božidar Jakac, foto arhiv GBJ

Pogled na galerijo Božidar Jakac, foto arhiv GBJ

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki so uspešno zaključili leto 2021 ter kljub zahtevnim epidemiološkim razmeram skoraj v celoti uspeli realizirati odmeven razstavni program. Ob tem so pripravili daljšo izjavo za javnost z najavo programa za leto 2022.

Za nami je še eno leto, zaznamovano z ukrepi, ki pa se v delovanju muzeja Galerija Božidar Jakac ni pretirano občutilo. To je prav gotovo moč pripisati prostornosti muzejskega kompleksa, kjer smo lahko režim delovanja prilagodili obiskovalcem in s pridom izkoristili vse resurse zbirk, ki so nam na voljo, začenši s parkom skulptur Forma viva, ki se razprostira na prostem.   
 
01 Bogdan Borcic, Prazna konzerva, 1969

Bogdan Borčić, Prazna konzerva, 1969 (iz zbirke GBJ). Bogdan Borčić


Načrtovano razstavno sezono smo uspeli v celoti realizirati, v veliki meri na klasičen način, vključno z otvoritvenimi dogajanji, umanjkalo je zgolj gostovanje v Muzeju sodobne umetnosti v Zagrebu, ki smo ga terminsko premaknili v prvo polovico leta 2022. Že tradicionalno smo v naših prostorih izpeljali koprodukcijski dogodek Anton Podbevšek teatra, odmevno predstavo In stoletje bo zardelo: primer Kocbek, ter Festival kulture Kostanjevica. Najkompleksnejši, obenem pa tudi najodmevnejši projekt je bilo prav gotovo sodelovanje z Nacionalnim muzejem moderne umetnosti in Akademijo za likovno umetnost iz Zagreba pri projektu Vezi. Zagrebška likovna akademija in slovenski umetniki med obema vojnama, ki je še vedno na ogled do 13. februarja 2022.
 
02 Vladimir Makuc, Krinke, 1958

Vladimir Makuc, Krinke, 1958 (iz zbirke GBJ). Vladimir Makuc: Retrospektiva. Velika galerija GBJ.


Zadovoljni smo z dejstvom, da nam navkljub situaciji obisk individualnih gostov v zadnjih letih raste, tako smo v letu 2021 v primerjavi z letom poprej zabeležili 49,52 % porast (v primerjavi z letom 2019 celo 63%) števila obiskovalcev. V zadnjem obdobju se je tehtnica nagnila močno na stran domačih obiskovalcev, teh je bilo lani skoraj 90 %, medtem ko se je pred epidemijo delež tujih gostov gibal okrog 30%. Ker je obisk našega kompleksa vezan na lasten prevoz, zaradi epidemije še vedno beležimo močan upad organiziranih skupin (predvsem organiziranih izletov, šolske skupine pa se počasi vračajo na številke pred epidemijo), vendar se je tudi v tem segmentu trend obiska v letu 2021 prav tako obrnil navzgor, predvsem zaradi šolskih skupin. Celoten obisk v letu 2021 je tako v primerjavi z letom 2020 za 32,46% boljši, v primerjavi z letom 2019 pa zaostaja za 21,89%. Zahvala za pozitiven trend gre prav gotovo tudi vam, novinarkam in novinarjem, ki poročate o našem delu in ga predstavljate javnosti. Tudi pri številu objav namreč opažamo pozitiven trend.
03 Stas Kleindienst, Zimska krajina, 2021

Stas Kleindienst, Zimska krajina, 2021. Staš Kleindienst: Antiarkadija. Nekdanja samostanska cerkev GBJ.V nadaljevanju vam s kolegi predstavljamo načrtovan program, ki smo ga zasnovali za leto 2022. Prav gotovo velja izpostaviti koprodukcijski projekt Izven okvirja. Razstava umetnosti tridesetih let, ki ga pripravljamo skupaj s Cankarjevim domom, gostovanje Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba ter razstavna projekta Staša Kleindiensta ter Maše Jazbec, ki se pripravljata za prostor nekdanje samostanske cerkve.
 
04 Tilyen Mucik, Zbunje, 2020

Tilyen Mucik, Žbunje, 2020. Vegetacije [Nika Erjavec, Tina Konec, Tea Kralj, Tilyen Mucik], Lapidarij GBJ.


Smelo snujemo in odpiramo prostor projektom v naslednjih letih ter v ta namen skrbno gradimo mrežo mednarodnih partnerjev. Zato smo toliko bolj veseli, ko našo dejavnost opazijo tudi zunaj naših meja, kot je bilo to denimo prejšnji teden, ko smo na Forumu slovanskih kultur v Beogradu prejeli posebno priznanje za kreativnost nagrade Živa 2020. Nagrada in odzivi pričajo, da smo na pravi poti zato upamo, da vas program Galerije Božidar Jakac – Muzeja moderne in sodobne umetnosti prepriča tudi v letu 2022, ter da se čim pogosteje srečamo v Kostanjevici na Krki.

05 Nika Erjavec, Interferenca, 2021. Galerija Alkatraz

Nika Erjavec, Interferenca, 2021. Vegetacije [Nika Erjavec, Tina Konec, Tea Kralj, Tilyen Mucik], Lapidarij GBJ.

Goran Milovanović, direktor 
 
Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti v letu 2022
 
Bogdan Borčić & Boris Gaberščik: V dialogu
XVI. postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića
8. februar 2022

 
06 Maksim Sedej, Jutro, 1936. Razstava Neodvidsni CD

Maksim Sedej, Jutro, 1936 (iz zbirke GBJ). Neodvisni: Klub neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov, Cankarjev dom, Ljubljana.

V sklopu letnih postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića, kjer Galerija Božidar Jakac hrani 1072 njegovih grafičnih del in 371 risb in skic, bo v letošnjem letu na ogled dialoška razstava, kjer bodo soočena dela slikarja in grafika Bogdana Borčića in fotografa Borisa Gaberščika. Oba umetnika sta v svojih delih kontinuirano iskala likovne rešitve, s katerimi sta se ustvarjala nekonvencionalne oblike in enigmatične pomene. Razstava bo v dialog postavila dela obeh umetnikov iz različnih obdobij njunega delovanja in se bo osredotočala na obravnavanje teksture dvodimenzionalne površine grafičnih oziroma fotografskih podob ter njihovih metaforičnih pomenov.
07 Masa Jazbec, Sinteticni organizmi, 2021

Maša Jazbec, Sintetični organizmi, 2021. Maša Jazbec: Sintetični organizmi. Nekdanja samostanska cerkev GBJ.

 
 
Post-produkcija: Iz likovne zbirke festivala Art Stays
marec-maj 2022

 
Gostujoča skupinska razstava, ki se bo odvila v sklopu izmenjave programov mreže Zgodovinskih mest Slovenije, bo v veliki galeriji na ogled postavila bogato mednarodno zbirko festivala sodobne umetnosti Art Stays, ki v letu 2022 praznuje dvajset let neprekinjenega delovanja. Predstavljen bo izbor del umetnikov iz domačega in mednarodnega prostora, ki jih povezuje prostorska komponenta, zvočno-vizualna asociativnost in pomenska navezanost na nekatere temeljne postulate človeške vrste tukaj in zdaj. Na razstavi bodo med drugim sodelovali Zul Mahmod (Singapur), Noriko Obara (Japonska), Robin Meier (Francija), Felipe Aguila (Čile), Dušan Fišer, Beti Bricelj in Kensuke Koike (Slovenija).
08 Toso Dabac, Prehrana, Bijeda IV, 1932. Iz zbirke MUO,-Zagreb

Tošo Dabac, Prehrana, Bijeda IV, 1932 (iz zbirke MUO). Pogledi na zgodovino fotografije na Hrvaškem, Velika galerija GBJ.


 
Vegetacije
Nika Erjavec, Tea Kralj, Tina Konec & Tilyen Mucik
april-junij 2022

 
Skupinska razstava z naslovom Vegetacije bo v lapidariju soočila dela štirih umetnic, ki se v svojem delu posvečajo odnosu človeka do narave in naravnim strukturam v človeški kulturi. Predstavljena dela bodo odražala globoko povezanost in navezanost izbranih umetnic z naravo oziroma vsem zemeljskim. To se v veliki meri izkazuje v uporabi vegetativnih oziroma rastlinskih elementov v lucidnih, angažiranih in izjemno raznolikih umetniških praksah Nika Erjavec, Tea Kralj, Tina Konec in Tilyen Mucik, ki se posredno povezujejo s človekovo neizbežno odvisnostjo od narave in z okoljskimi tegobami sodobnega sveta.
 
Staš Kleindienst: Antiarkadija
maj-september 2022

 
Samostojna razstava umetnika Staša Kleindiensta se bo osredotočila na prikaz njegovih najnovejših del, v katerih se prepletajo slikarska virtuoznost, družbena kritika in črni humor. Posebej za prostor nekdanje samostanske cerkve bo pripravil ambientalno postavitev, kjer bo upodobil na videz idilične krajine, ki so v dialektičnem antagonizmu s stanjem duha lokalne in globalne družbe. Njegove slike in prostorske poslikave se ubadajo z dilemami sodobne družbe in subvertirajo idejo sodobne Arkadije kot idealiziranega mesta, ki simbolizira čistost, nepokvarjenost in kohezivnost. 
 
Vladimir Makuc: Retrospektiva
junij-oktober 2022

 
Ob priložnosti obsežne donacije grafičnih del se bo v veliki galeriji zgodila retrospektivna razstava ikoničnega slovenskega slikarja in grafika Vladimirja Makuca, ki bo študijsko analizirala smeri razvoja njegove ustvarjalne prakse. Predstavljena bodo dela iz celotnega življenjskega opusa, od poznih 40. let 20. stoletja pa vse do njegove smrti leta 2016, določen pa bo tudi širši družbeni in intimni kontekst, ki je pogojeval njegovo umetniško prakso in specifičen nabor likovnih motivov. Razstava bo na ogled postavila tako njegova znana, kot (še) neznana dela, ki bodo poskušala osvetliti lik in delo Vladimirja Makuca in analizirati njegovo predanost primorski oziroma kraški krajini, motivom živali, ki pogosto služijo kot metafore, in nenehnemu iskanju svobode. 
 
Aco Nišavić & Paola Korošec
julij-september 2022

 
Dialoška razstava kiparke Paole Korošec in slikarja Aleksandra Nišavića bo v lapidariju predstavila soočenje raznolikih avtorskih poetik obeh avtorjev, ki se v svojih praksah posvečata vprašanjem časa in prostora, sedanjosti in bodočnosti, spomini in pozabami. Slikarska dela Aleksandra Nišavića se v svoji abstraktni naravi dotikajo vprašanj teksture likovnega polja in reprezentacije stvarnosti z nekonvencionalnimi sredstvi, kiparska dela Paole Korošec pa se skozi prostorski premislek posvečajo ekspresivnim pogledom na vsakdanje pojave v človeškem življenju. 
 
Maša Jazbec: Sintetični organizmi
september 2022-marec 2023

 
Mednarodno priznana umetnica in raziskovalka Maša Jazbec bo na samostojni razstavi v nekdanji samostanski cerkvi predstavila svoje najnovejše celostno umetniško delo, ki na različnih ravneh povezuje znanost in umetnost. Na vizualno bogat in asociativen način, ob pomoči robotskih kipov in obogatene realnosti, se posveča nekaterim temeljnim vprašanjem sodobnega časa: razumevanju življenja in živosti, odnosu med organsko in anorgansko materijo ter ideji nadomestljivosti človeške vrste. Umetnica sodobnih tehnologij ne dojema kot samoumevnih, ampak jih kritično in analitično secira, da bi tako izpostavila z njimi povezana etična in eksistenčna vprašanja. 
 
Erik Mavrič
september-december 2022

 
Samostojna razstava slikarja in risarja Erika Mavriča bo v prostorih lapidarija naslovila nekatere temeljne eksistenčne tegobe vsakdanjika kot so repeticija opravil in dolžnosti, ujetost v vzorce družbenih normativov, melanholijo brezizhodnosti, nestalnost in minljivost. Mavrič je eden najbolj enigmatičnih domačih ustvarjalcev, ki se v svoji raznoliki umetniški praksi navezuje na številne tehnike in žanre iz preteklosti in jih umešča v polje sodobne umetnosti; njegovi izrazito sodobni in aktualni motivi se med drugim napajajo pri socialnemu realizmu, ekspresionizmu in kubizmu. 
 
Pogledi na zgodovino fotografijo na Hrvaškem: iz fotografske zbirke MUO
Velika galerija / oktober 2022-marec 2023

 
V sodelovanju z Muzejem za umjetnost i obrt iz Zagreba, najstarejšim hrvaškim muzejem, bo javno predstavljena obsežna pregledna razstava izbranih poglavij zgodovine fotografije na Hrvaškem. Skozi izbrana dela bo vzpostavljen diskurz o večplastni zgodovini fotografije, od zgodnjih tehničnih eksperimentov in studijske fotografije, do sodobne avtorske fotografije 21. stoletja, prav tako pa bodo prikazane razvojne poti fotografske ustvarjalnosti, s poudarkom na fotografiji kot umetnosti. Razstavo bodo v sodelovanju pripravili kustosi obeh institucij – Miha Colner, Dunja Nekić in Iva Prosoli – in bo obsegala dela številnih fotografov kot so Juraj Drašković, Vladimir Guteša, Antonije Kolčar, Tošo Dabac, Enes Midžić, Petar Dabac in Marija Braut. 
 
Gostovanja razstav Galerije Božidar Jakac v drugih institucijah:
 
Izven okvirja. Razstava umetnosti tridesetih let
Cankarjev dom / 21. april – 2.oktober 2022

 
Gostujoča razstava v Cankarjevem domu bo posvečena klubu Neodvisnih, ki so ga v 30. letih 20. stoletja sestavljali nekateri najpomembnejši mladi slovenski umetniki, med drugim Zoran Mušič, Marij Pregelj, France Mihelič, Stane Kregar, Boris in Zdenko Kalin, Marij Pregelj, Stane Kregar, Nikolaj Pirnat in Frančišek Smerdu. S svojimi deli so izstopali iz povprečja takratne umetniške produkcije, saj jih je odlikovala spretna in premišljena strategija razstavljanja, komuniciranja z občinstvom ter samozavesten nastop. V obdobju svojega delovanja so priredili 16 kolektivnih razstav in na njih predstavili mnoga dela, ki danes spadajo v kanon slovenske umetnosti 20. stoletja. Z razstavo v Cankarjevem domu bo klub Neodvisnih prvič podrobneje predstavljen širši javnosti, saj bodo mnoga dela na ogled prvič po 80 letih.
  • Silvan Omerzu: Pregledna razstava, Galerija mesta Ptuj, marec-maj 2022
  • Nova doba, Muzej sodobne umetnosti Zagreb, marec-april 2022
  • Mitja Konić: Vedno sem si želel imeti belega konja, Galerija Murska Sobota, od 2. septembra do 26. oktobra 2022
Vir: GBJ
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte