Časopis za pokrajino Posavje
5.06.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​Robert Zagorc stavi na povezovalnost in enakomeren razvoj

Objavljeno: Četrtek, 10.11.2022    Rubrika: Lokalne volitve Redakcija
KOstanjevica-Robert Zagorc (5)

Robert Zagorc je po smrti župana Ladka Petretiča prevzel župansko funkcijo.

Župansko kandidaturo v občini Kostanjevica na Krki je kot prvi najavil aktualni podžupan Robert Zagorc, ki je po junijski smrti župana Ladka Petretiča prevzel župansko funkcijo do izvolitve novega župana.

»Štiri aktivna leta delovanja v občini Kostanjevica na Krki so za nami in zopet je čas, ko izbiramo predstavnike za naslednji mandat. V vseh teh letih smo na podlagi mnogih dosežkov in izkušenj prišli do spoznanja, da se zastavljeni cilji lahko uresničujejo le s povezovalno, ustvarjalno in konstruktivno celoto občinske uprave, svetnikov in župana,« ob tem pravi 52-letni Zagorc, podžupan v zadnjih dveh mandatih. Tudi v prihodnje želi nadaljevati že zastavljene in potencialne projekte ter začeti tiste, ki so v korist vsem občankam in občanom, tako v mestnem jedru kot tudi v okoliških naseljih in vaseh. »Delali bomo povezovalno in pošteno, z enakomerno porazdelitvijo in vključenostjo v razvoj po vseh naseljih, brez izključevanj, saj želim, da vsi začutite pripadnost občini, v kateri živite. Župan in vaši predstavniki, ki jih izbirate za delovanje v občinskem svetu, delamo izključno za vas in smo tu zaradi vas, za širšo družbeno skupnost,« zagotavlja.
Kostanjevica-odprtje-južni most (15)

Na nedavni otvoritvi novega južnega mostuO sebi pravi, da ni »človek leporečenja, politiziranja in velikih besed ali praznih obljub«, pač pa »preprosta oseba, usmerjen v konkretno, strokovno delo in dejanja, povezovanje vseh deležnikov ter odprto, spoštljivo komunikacijo. In tisto, kar rečem, tudi naredim. Zato o meni govorijo moja dela, udejstvovanja na različnih področjih, pomoč ljudem, dosežki in realizirani projekti.« Zagorc je že dolgoletni poveljnik Civilne zaščite, občinski gasilski poveljnik, predsednik in operativni gasilec Prostovoljnega gasilskega društva Prekopa ter soustvarjalec v posameznih društvih in delovnih skupinah. »Pomoč ljudem v najrazličnejših stiskah in situacijah ne jemljem kot svojo obveznost, ampak kot poslanstvo. Vedno in povsod sem tam, kjer me ljudje potrebujete – doma in širše. In tako bom deloval tudi kot župan, če mi boste zaupali vodenje občine Kostanjevica na Krki,« zagotavlja. Njegovo kandidaturo podpirajo tudi kandidati za občinske svetnike Matej Kuhar, Slavko Pucelj, Matjaž Jakše, Alja Pincolič, Tone Hodnik, Janez Gunde, Mihaela Kegljevič in Primož Kadunc.
                                                                         
Negovati občinsko središče in ostala naselja

Zagorc pravi, da »občinsko skupnost soustvarjamo ljudje in občina obstaja zaradi ljudi, zato bomo prav vas – drage občanke in občani, postavili na prvo mesto. Vse bomo obravnavali enakovredno, pri postavljanju občinskih prioritet pa bodo imela veliko vlogo posamezna naselja in njihove potrebe.« Mesto Kostanjevica na Krki je s svojo lego na otoku, arhitekturo in zgodovino posebnost v slovenskem in mednarodnem prostoru, zato ga bo treba skrbno negovati in ohranjati, poleg tega pa se ambiciozno usmeriti v nadaljevanje enakomerno porazdeljenega razvoja občine po vseh naseljih na različnih področjih.

Na področju infrastrukture napoveduje rekonstrukcijo Grajske ceste (pločnik, kanalizacija, javna razsvetljava), nadaljevanje obnove javnih poti ter asfaltiranje in obnovo lokalnih cest (Vodeniška, Karlče) v skladu s trajnostnimi materialnimi viri, postavitev pločnika do bencinskega servisa, nadaljevanje obnove mostov, nadaljevanje opremljanja stanovanjskih območij Globočice in Gorjupova cesta ter nadaljevanje subvencioniranja malih komunalnih čistilnih naprav.

Na področju okolja in prostora je njegova prioriteta zaključek postopka in sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN), nadaljevanje ureditve mestnega jedra s subvencioniranjem obnove fasad ter širitev obrtne cone, vzpostavljanje infrastrukturnih pogojev in privabljanje novih podjetnikov.
 
Na področju družbenih dejavnosti se bo zavzemal za ureditev medgeneracijskega in mladinskega centra, nadaljevanje projekta Sopotnik za prevoz starejših in invalidov, moderniziranje in digitaliziranje komuniciranja, postavitev spletnih platform in sodobnih mobilnih aplikacij za učinkovitejše komuniciranje med občinsko upravo, svetniki in občani, okrepitev sodelovanja in povezovanja s sosednjimi občinami in regijami, vključevanje in ustvarjanje okolja za vse generacije, prisluhnil bo specifičnim potrebam posameznih ciljnih skupin ter spodbujati  druženje na prostem za vse občanke in občane.
 
Nadaljnji razvoj Kostanjevice na Krki vidi v smeri trajnostnega in družbeno odgovornega turizma v skladu z novo Strategijo trajnostnega razvoja turizma v občini Kostanjevica na Krki 2022–2032 in zeleno shemo slovenskega turizma (Slovenia Green). Podpira izvedbo zastavljenega projekta Kopališče Otok po ureditvenem načrtu z objektom, čolnarno ter igrali za otroke, prestavitev klavnice v obrtno cono, nadaljevanje izgradnje kolesarskih in drugih tematskih poti, pripravo podlag za vzpostavitev Term Kostanjevica na Krki, povezovanje med turističnimi ponudniki, kulturo kraja ter deležniki v prostoru ter ureditev parkirišča ob Studeni pri pokopališču.
 
Na kulturnem področju se zavzema za nadaljevanje obnove dvorca Kostanjevica na Krki in ureditev prostorov za občino in društva, vzpostavitev interpretacijskega centra s prikazom bogate dediščine Kostanjevice na Krki, vzpostavitev programov za obnovljeno šolo v Črneči vasi v skladu z načrti ter uporabo »kulturnega doma« v kulturne in druge namene za potrebe občine.
 
Podpira krepitev gospodarskega in podjetniškega razvoja Kostanjevice na Krki ter omogočanje ugodnih pogojev za poslovanja, pomoč mladim pri vzpostavitvi podjetniških idej in infrastrukturni umeščenosti v prostor, privabljanje obrtnikov in podjetnikov, da se napolni obrtna cona in ustvarijo nova delovna mesta, ter iskanje ustreznih finančnih mehanizmov za prijavo na razpise različnih evropskih skladov. Zavzema se tudi za finančne spodbude za razvoj kmetijske dejavnosti in sodobne tehnologije, spodbude mladim ob vpisu v izobraževalne programe s področja kmetijstva in mladim prevzemnikom kmetij, subvencioniranje vzpostavljanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ohranjanje kulturne krajine s spodbujanjem zelene živinoreje, vinogradništva in samooskrbe, pripravo platforme za skupni nastop kmetovalcev ter povezovanje vinarjev, čebelarjev, sadjarjev in pridelovalcev zelenjave ter oplemenitenje delovanja mestne tržnice.
 
Želi vzpostaviti novo shemo financiranja za vsa društva v občini, zagotoviti dodatne spodbude odmevnim prireditvam, kot so Šelmarija, Kostanjeviška noč, Festival kulture, Cvičkarija idr. ter urediti prostore za Pihalni orkester Kostanjevica na Krki.
 
Številna srečanja
 
V dneh do volitev načrtuje številna srečanja z volivkami in volivci po volilnih enotah: v petek, 11.11.2022, ob 18. uri v gasilskem domu v Kostanjevici na Krki, v nedeljo, 13.11.2022, ob 16. uri pri Janezu Gundetu na Vodenicah, v ponedeljek, 14.11.2022, ob 18. uri pri Slavku Puclju na Oštrcu, v torek, 15.11.2022, ob 18. uri v nekdanji šoli v Črneči vasi, v sredo, 16.11.2022, ob 18. uri v društvenem objektu na igrišču v Orehovcu, v četrtek, 17.11.2022, ob 18. uri pri Matjažu Jakšetu v Globočicah in v petek, 18.11.2022, ob 18. uri v gasilskem domu na Prekopi.

P. P.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

04.04.2019 | Oglas

Kako opremiti otroško sobo?

16.11.2020 | Redakcija

Od ribogojca do kupca

19.09.2021 | Redakcija

Hribi in gore še vedno vabijo