Časopis za pokrajino Posavje
28.05.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​V Kostanjevici na Krki so soočili županske kandidate

Objavljeno: Ponedeljek, 14.11.2022    Rubrika: Lokalne volitve Redakcija
DSC_6753

Melita Skušek, Alen Lenič in Robert Zagorc pred začetkom soočenja

V dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki je v soboto zvečer potekalo soočenje kandidatov za župana/županjo Občine Kostanjevica na Krki z naslovom »Za nas gre!«, ki ga je organiziralo tamkajšnje mladinsko društvo.

Kot je znano, se za funkcijo kostanjeviškega župana/županje potegujejo trije kandidati: Melita Skušek (predlaga jo Marjan Jelenič in skupina volivcev), Robert Zagorc (Matej Kuhar in skupina volivcev) in Alen Lenič (Nova Slovenija). Potem ko so se na kratko predstavili kar številnemu občinstvu v novi kostanjeviški dvorani, ki je sicer v zasebni lasti, so v petih vsebinskih sklopi odgovarjali na vprašanja, ki so jih jima zastavljali Stane Tomazin in Nejc Jordan. Ker je bilo vprašanj veliko, izpostavimo le nekatera oz. odgovore kandidatov nanje.
DSC_6775

Melita Skušek


 
KULTURNI OBJEKT V JAVNI LASTI?

Začeli so ravno v vprašanjem glede javnih prostorov v občini oz. dejstvom, da občina nima kulturnega prostora v javni lasti. Melita Skušek je dejala, da je to boleča tema za Kostanjevico na Krki že od leta 2008, ko je bil nekdanji kulturni oz. zadružni dom prodan. »Kar se je zgodilo, se je zgodilo, vendar v 16 letih nismo našli možnosti, da zgradimo novo kulturno dvorano, ki bo v javni lasti. Ne poznam nobene občine v Sloveniji, ki nima kulturne dvorane v svoji, se pravi v javni lasti,« je menila. Podpira idejni projekt, ki je nastal že leta 2008, za izgradnjo nove kulturne dvorane ob osnovni šoli. Alen Lenič je menil, da je do prodaje zadružnega doma prišlo zaradi mlačnosti takratnih odločevalcev.
DSC_6777

Robert Zagorc

»Občina naredi premalo. Če hočemo biti turistični in kulturni kraj, potrebujemo infrastrukturo za to in občina se mora angažirati zanjo,« je dejal. Robert Zagorc je menil, da prodaja zadružnega doma ni bila pravilna odločitev, a je za tem škoda žalovati in je treba gledati naprej: »Verjamem, da si vsi želimo kulturni center, kakršen se spodobi za Kostanjevico na Krki. Trenutno imamo to dvorano in jo je treba izkoristiti, kolikor je mogoče, v bodoče pa bo treba gledati v smer, da zgradimo javni objekt.«
 
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

DSC_6788

Alen Lenič

Na vprašanje o stališču glede protipoplavne zaščite, kot je bila predstavljena s strani Direkcije RS za vode, a zavrnjena s strani občanov, je Skušek odgovorila, da je proti tem načrtom, saj »Kostanjevica na Krki ne more biti ograjena v konzervo«, zavzema pa se za trajnostno in sonaravno rešitev poplavne varnosti. Lenič se je zavzel za čiščenje odtočnih kanalov, poglabljanje rečne struge ipd., predvsem pa je treba prisluhniti stroki. Tudi Zagorc je poudaril, da zaupa stroki, da bi predstavljeni projekt »držal vodo«, a ga ne bi vsiljeval, če ljudje niso zanj. Po njegovem bo treba po volitvah sklicati vse deležnike in najti rešitev, ki bo primerna za vse.
 
DSC_6756

Soočenje je privabilo kar številne občanke in občane.


CENTER ZA STAREŠJE, PROSTORI ZA MLADE

Njihova mnenja so se razlikovali tudi glede načrtov za ureditev medgeneracijskega centra oz. dnevnega centra za starejše, ki naj bi našel mesto v obnovljenem Kostanjeviškem dvorcu. Medtem ko Zagorc in Lenič to idejo podpirata, je Skušek opozorila, da ponekod takšni centri ne zaživijo, tudi prostori se ji ne zdi najbolj ustrezni oz. premajhni oz. bi v mestnem dvorcu raje uredila protokolarni objekt. Vsi so se zavzeli za ureditev prostorov za druženje mladih, Skušek je izpostavila še zagotovitev prostora za gradnjo novih večstanovanjskih enot za mlade, Lenič za oprostitev dela komunalnega prispevka mladim, Zagorc pa za večjo vlogo mladih pri soodločanju in njihovo večjo aktivacijo.
 
UKREPI V TURIZMU IN ŠPORTU

Pri vprašanju o ukrepih v turizmu so prav tako vsi izpostavili potrebo po večjem povezovanju lokalnih ponudnikov. Skušek je menila, da je Kostanjevica na Krki premalo aktivna in premalo izkorišča članstvo v Združenju zgodovinskih mest, Lenič je med drugim omenil idejo o organizaciji odprte kuhinje v mestu, Zagorc pa se je zavzel za spodbude gostincem, da bi izboljšali tovrstno ponudbo. Na področju športa je Lenič menil, da bi morala občina bolj podpreti kostanjeviške odbojkarje, ki igrajo v 1.b državni ligi, Zagorc bi pomagal posameznim vasem pri ureditvi športnih površin in objektov, Skušek pa je menila, da mladi potrebujejo več možnosti za rekreacijo, denimo skate park, fitnes na prostem ipd.
 
GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

Ko so govorili o gospodarstvu, so se vsi trije zavzeli za povečanje oz. dodatno lokacijo za obrtno/industrijsko cono, pri čemer je Skušek omenila, da je treba v OPN omogočiti določene dejavnosti tudi v vaseh ter urediti podjetniški inkubator za mlade. Zagorc je izpostavil še spodbude za kmetijstvo in subvencioniranje izobraževanja za poklice v kmetijstvu, Skušek spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, Lenič pa privabljanje mladih podjetnikov oz. zagotovitev možnosti za delo visokokvalitetnega kadra. Vsi podpirajo tudi povezovanje oz. združevanje ponudnikov lokalnih pridelkov, pri čemer je Lenič kot primer izpostavil povezovanje v Trebnjem pod znamko Okusi Dolenjske.
 
KOMUNIKACIJA, PARTICIPATIVNI PRORAČUN

Pri temi o komunikaciji med vodstvom občine in občani je Zagorc izpostavil prenovo občinske spletne strani, s čimer se je strinjala tudi Skušek in dodala, da bi občina morala z občani komunicirati tudi preko družbenih omrežij ter sklicevati zbore občanov, Lenič pa je dal idejo, da bi seje občinskega sveta prenašali preko Facebooka in Youtubea. Melita Skušek bi uvedla participativni proračun, medtem ko sta Lenič in Zagorc menila, da se jima ne zdi potreben, saj je občina premajhna in imajo ljudje možnost preko občinskih svetnikov iz svojih volilnih enot prenesti ideje na občinski svet.
 
ZAKAJ SO NAJBOLJŠA IZBIRA?

Za konec so vsi trije dobili možnost, da v kratkem nagovoru prepričajo zbrane, da so najboljša izbira za župana/županjo. Robert Zagorc je poudaril, da je aktiven na številnih področjih, komunikativen in pripravljen poslušati ljudi ter povezovalen. »Na Prekopi smo kar povezana skupnost in verjamem, da bi znal povezati tudi občino, saj se še vedno preveč delimo na naše in vaše,« je dejal. Melita Skušek je dejala, da ni idealna kandidatka, ker takšnih ni. »Imam pa dolgoletne izkušnje vodenja, sem odločna, zahtevna, znam poslušati in znam se pogajati, predvsem pa imam jasno vizijo, kam bomo Kostanjevico popeljali v naslednjih letih,« je še dodala. Alen Lenič je izpostavil svoje izkušnje iz triletnega dela v stranki Nova Slovenija. »Spoznal sem marsikoga, ki bi mi znal hitreje odpreti vrata kot komu drugemu,« je izpostavil svoje zveze in prijateljstva v prestolnici.
 
VPRAŠANJA OBČINSTVA

Nato je besedo dobilo občinstvo in kandidatom zastavilo številna vprašanja, denimo o izboljšanju učinkovitosti delovanja občinske uprave, prioritetnih projektih, uspešnosti gospodarjenja v minulem obdobju itd. Izpostavimo vprašanje občanke glede smradu in neprijetnih zvokov iz klavnice, ki je še vedno na otoku. Zagorc je dejal, da taka dejavnost ne sodi tja in da je treba ponovno stopiti v stik z lastnikom in se poskušati dogovoriti za njegovo selitev. Podobnega mnenja sta bila Skušek in Lenič, pri čemer je slednji dodal, da bo občino to najbrž tudi nekaj stalo. Več vprašanje se je nanašalo na težave odbojkarskega kluba, saj so z uspehi in povečanim vpisom otrok prišle tudi finančne težave. Vsi kandidati so se zavzeli za povečanje občinske pomoči klubu pa tudi za preučitev možnosti za širitev šolske telovadnice oz. postavitve montažnih tribun. Izrekli so tudi podporo ureditvi odbojkarskega centra pri igriščih za odbojko na mivki na Gmajni. Brane Čuk je izpostavil vprašanje onesnaženosti kraških brezen in zaščito vodovarstvenega območja v nekaterih gorjanskih vaseh, ki so nad Studeno, virom kostanjeviške pitne vode. Tako Zagorc kot Skušek sta se menila, da je treba kanalizacijo v teh vaseh speljati na centralno čistilno napravo v Kostanjevici na Krki in za organizacijo čistilnih akcij, Lenič pa je dodal, da bi lahko ustrezne rešitve za to težavo poiskali tudi v kateri od kraških občin v Sloveniji.
 
P. P.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte