Časopis za pokrajino Posavje
5.06.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Dušan Šiško za energično mestno občino Krško

Objavljeno: Petek, 21.10.2022    Rubrika: Lokalne volitve Redakcija
dusan sisko (6)

Dušan Šiško kandidira na neodvisni listi Energično za mestno občino Krško

V Gostišču Senica na Senovem je v petkovem dopoldnevu predstavil kandidaturo za župana Mestne občine Krško Dušan Šiško. Šiško, ki kandidira kot kandidat Neodvisne liste Dušana Šiška in skupine volivcev, je ob programu pod sloganom Energično za mestno občino Krško predstavil tudi kandidate, ki se bodo na neodvisni listi v petih volilnih enotah na lokalnih volitvah potegovali za izvolitev v krški občinski svet.

53-letni Dušan Šiško iz Krškega, sicer diplomiran inženir logistike, je poudaril, da se je za kandidaturo na neodvisni listi odločil, ker ne želi delovati strankarsko, temveč v primeru izvolitve delovati v dobro vseh občank ter občanov in povezovalno. Meni, da lahko s svojim neposrednim in energičnim pristopom, kar je že dokazal skozi svoje preteklo delovanje kot tajnik več Krajevnih skupnosti, član Občinskega sveta Krško v treh mandatih in poslanec v preteklem sklicu Državnega zbora RS, to v praksi udejani. Tako ima za razliko od ostalih kandidatov bogate politične izkušnje tudi na državnem nivoju, saj je bil med drugim podpredsednik odbora za infrastrukturo, predsednik komisije za Slovence po svetu in zamejstvu, član odbora za notranje zadeve in pododbora za romska vprašanja idr. Šiško meni, da lahko odpira vrata in vodi dialog tako na lokalnem, regionalnem kot državnem nivoju:

dusan sisko (13)

Županski kandidat je predstavil program v družbi posameznih kandidatov za izvolitev v občinski svet, Ivana Širole in Mihe Senice ...

»Imam razdelan program na vseh področjih delovanja, od področja družbenih dejavnostih do komunalne infrastrukture, reševanja stanovanjske politike mladih, pomoči starejšim in ranljivim skupinam in ostalih področjih,« je dejal za Posavski obzornik, »in še posebej po krajevnih skupnostih.« Veliko vlaganj se na območju mestne občine, ki razpolaga z znatnim občinskim proračunom, že izvaja, je dejal, vendar pa bi bilo sredstva treba bolj smotrno razdeliti in z njimi narediti še več. Prepričan je, da je treba nadaljevati in dokončati že začete projekte ne glede na 50 in tudi do 100 odstotne podražitve materialov v gradbeništvu in kljub dejstvu, da vlada nekatere že obstoječe ukinja, prelaga na kasnejši čas ali jim zmanjšuje sredstva: »Tukaj mislim predvsem na obnovo zgradbe nekdanje Policijske uprave Krško, za kar sem se zavzemal in je bil že podpisan dogovor o obnovi, a naj bi od njega država odstopila, ker se schengenska meja prestavlja na mejo z BiH. Prav tako je prišlo z drugim rebalansom državnega proračuna do zamika obnove ceste na Zdole in ceste Podbočje – Kostanjevica.«

Posvetovalno telo vez med županom in okoljem

dusan sisko (14)

... Damjana Reberška in Viktorije Hruševar.

Izpostavil je, da bi bilo treba odkupiti zemljišča ob tovarni Vipap Videm, na katerih stojijo nedelujoči obrati, ki se pogrezajo sami vase in kazijo videz mestnega središča ter ta nameniti za poslovno-stanovanjsko sosesko; zavzema se tudi za gradnjo drugega bloka NEK, vendar pod pogojem, da se predhodno uredi problematika z že obratujočo elektrarno, predvsem izgradnja odlagališča NSRAO: »Bolj kot vse drugo je pravzaprav pomembno, da se na to velikansko investicijo v Krškem dobro pripravimo. Nisem med tistimi, ki vidijo v tem projektu samo priložnost za prodajo parcel in drugih nepremičnin, temveč moramo vedeti, kaj bodo dejansko od tega imeli naši zanamci. Zavzemal se bom za interese nevladnikov, saj se nahajamo v času, ko za krizo prihajajo nove krize, ko bo treba še bolj prisluhniti ljudem in njihovim težavam.«

Ob tvornem sodelovanju z občinskim svetom kot najvišjim zakonodajnim telesom mestne občine namerava sestaviti posvetovalno telo iz različnih profilov občanov in prostovoljcev, ki bodo prispevali k prenosu različnih realnih informacij s terena o potrebah, težavah ali napredku na posameznih območjih. Prizadeval si bo, da bo občina, ki je pridobila status mestne občine prav z njegovim delovanjem in posredovanjem, dobro koristila ta status tudi pri pridobivanju državnih in evropskih sredstev in da bo mestna občina kot največja v regiji in Krško tudi njeno središče.

Lista Energično za Krško v vseh volilnih enotah

dusan sisko (10)
Dušan Šiško je med drugim še izrazil prepričanje, da njegovi kandidaturi v primerjavi z ostalimi kandidati za župana in kandidatko govorijo v prid številne izkušnje, poznavanja in razumevanja področij ter z njegove strani izvedena konkretna dejanja: »Upam si reči, da sem pravi ljudski kandidat v dobrem pomenu besede. To potrjuje tudi naša lista Energično za Krško v vseh volilnih enotah, ki je pestra po starosti, spolu in različnih profilih kandidatov.« V 1. VE (Senovo, Koprivnica) bodo kandidirali: Miha Senica, Bojana Grilc, Tomaž Miklavčič, Vladka Simončič in Mitja Omerzu; v 2. VE (Brestanica, Zdole, Dolenja vas, Sp. St. Grad-Sp. Libna): Ivan Širola, Mirjana Stergar, Matija Požek, Vida Ban in Tomaž Kodrič; 3 VE (Krško, Gora): Dušan Šiško, Irena Virant, Jože Kodela, Andreja Turk, Bojan Naraglav, Leona Gošek, Grega Zagorc, Milena Znoj in Jože Žičkar; v 4. VE (Leskovec, Veliki Trn, Drnovo): Anže Urbanč, Anja Simić, Jože Kapler, Viktorija Hruševar in Alojz Podlesnik-Tuto; v 5. VE (Raka, Podlog, Podbočje) pa Damjan Reberšek, Brigita Zorko, Damjan Božič, Petra Kuntarič in Silvo Fišter.

B. M.
« Nazaj na seznam
»