Časopis za pokrajino Posavje
25.10.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Izvoljeni predstavniki krajanov v Svete KS po občinah

Objavljeno: Ponedeljek, 19.11.2018    Rubrika: Lokalne volitve Redakcija
volisce leskovec (1)
Ob volitvah županov in občinskih svetov so potekale volitve tudi v Svete Krajevnih skupnosti. V nadaljevanju objavljamo sestave v občinah Krško, Brežice, Sevnica in Radeče. Vsem trem občinam, v katerih so podatki že znani, je skupno, da sta v po eni KS prejela enako število glasov dva kandidata, zato bo med njima odločal žreb.

Občina Krško:

KS Brestanica: Boštjan Železnik, Margareta Marjetič, Martin Škrlec, Vesna Butkovič, Anton Zakšek, Monika Seher, Vlado Bezjak, Marko Kenig, Roman Bračun, Danijela Mirt, Roman Drstvenšek in Andreja Budna

KS Dolenja vas: Maja Gorišek, Peter Blatnik, Goran Udovč, Elizabeta Masnec, Martin Trampuš, Matej Libenšek in Manja Omerzel

KS Gora: Franc Gunčar, Sonja Levičar, Stanko Alegro, Alojz Kerin, Martin Levičar, Gregor Zagorc, dr. Aleš Bizjak, Andreja Božič in Jože Pacek

KS Koprivnica: Robert Kostevc, Andrej Kužner, Stanka Vodopivec, Damjan Bogovič, Roman Umek, Tadej Klaužar in Nada Resnik

KS Krško polje: Jan Mežič, Klemen Račič, Martin Mlakar, Jernej Milar, mag. Rajko Kodrič, Matjaž Račič, Franc Škofljanec, Dušan Lukič in Peter Račič

KS Leskovec pri Krškem: Dejan Sevšek, Gregor Lekše, Jože Olovec, Rudolf Vrščaj, Aleš Ulčnik ali Davorin Naglič sta prejela enako število glasov, zato bo med njima odločal žreb, Stanislav Arh, Alojz Kerin, Tatjana Kerin, Janez Bogovič, Jože Radkovič, Anton Mlakar in Ivan Kranjčevič

KS mesta Krško: Alojz Božič, Bojan Naraglav, Tajana Dvoršek, mag. Nataša Šerbec, Boštjan Pirc, Hrvoje Petković, Zoran Jankovič, Gorazd Pirc, Ela Kovačič, Ivan Učanjšek, Meta Fekonja, Zlata Gajšek Požgaj, Belaur Nasufi in Mojca Novak

KS Podbočje: Anton Jurečič, Luka Gramc, Franc Babič, Olga Vintar, Janez Barbič, Saša Šavrič, Nadja Lajkovič, Zdravko Urbanč, Stanka Jurečič, Gregor Stopar, Jože Glogovšek, Martina Kranjc in Alenka Sintič

KS Raka: Damjana Pirc, Andrej Kralj, Jernej Šterk, Majda Novak, Matija Novak, Martin Junkar, Primož Šribar, Željko Novak, Brigita Gregorčič, Rok Bizjak, Viki Kotar, Frančiška Metelko, Alojz Šiško in Jože Vidovič

KS Rožno-Presladol: Franc Gole, Branko Dvoršek, Božidar Sajovec, Mojca Škoberne, Vladimir Hriberšek, Anton Bohorč in Roman Simončič

KS Senovo: Vlasta Moškon, Franc Simonišek, Anton Petrovič, Jernej Požun, Andrej Radi, Jožica Mojca Četrtič, Romana Strnad, Bojan Brilej, Ivan Umek, Vlado Grahovac, Jože Ivačič, Ladislav Cerjak, Silvo Kozole, Bogdan Brili in Anton Remih

KS Senuše: Jože Tomažin, Adam Šiško, Natalija Brodnik, Vid Pirc, Damjan Kerin, Damjan Pavlin in Denis Zorič

KS Sp. St. Grad-Sp.Libna: Mirjana Klinec, Janko Kuselj, Alenka Lapuh, Andreas Repše, Aleksander Tomše in Mirjana Stergar

KS Veliki Podlog: Marjan Kovačič, Zdravko Mežič, Andreja Zidarič, Marko Marinčič, Jernej Urbanč, Martin Žibert, Jože Žičkar in Karolina Cizerle

KS Veliki Trn: Ana Srpčič, Boris Arh, Anton Janc, Jože Kapler, Andrej Žarn, Uroš Vidmar in Urška Pirc

KS Zdole: Žak Rožman, Peter Gasior, Igor Šmajgl, Marjan Gričar, Marija Sokolovič, Janko Omerzu, Marjan Zorko, Drago Župevc, Mitja Omerzel in Matjaž Ban

Občina Brežice:

KS Artiče: Jernej Andrejaš, Franc Zorko, Aleš Kukovica, Ksenija Satler, Darja Germšek Predanič, Robert Žerjav, Nataša Sagernik in Uroš Predanič

KS Bizeljsko: Matej Šekoranja, Rok Kelher, Blaž Zagmajster, Darko Balon, Roland Martini, Aljoška Najger Runtas, Jožef Iljaž, Matejka Kmetič, Anton Stermecki, Marjeta Slatner Gerjevič in Robert Umek Babič

KS Brežice: Alenka Černelič Krošelj, Boštjan Lukež, Uroš Škof, Bojan Urek, Petra Jurečič, Nejc Pozvek in Petra Grajžl

KS Cerklje ob Krki: Sergeja Bizjak, Mira Horžen, Patricija Haler, Alfonz Duhanič, Monika Ferenčak, Alojz Dimič, Robert Pečar, Damjan Kodrič in Jernej Pavlovič

KS Čatež ob Savi: Alojz Škrabl, Katarina Slakonja, Dušan Agrež, Aleksander Bratanič, Andrej Tomše, Robert Budič, Boštjan Hribar, Anton Beribak in Jure Oštrbenk

KS Dobova: Jože Kelhar, Martin Kežman, Jožef Šavrič, Peter Herakovič, Janko Krulc, Marjan Polovič, Branka Stergar, Zdenka Petelinc in Andrej Pinterič

KS Globoko: Matjaž Žmavc, Dušan Harapin, Boštjan Bratanič, Sebastijan Sevnik, Franc Kene, Nataša Čižmek, Igor Kostevc, Jože Radič, Mihael Petančič in Slavko Bibič

KS Jesenice na Dolenjskem: Slavko Bizjak, Aleš Burja, Gregor Bajs, Vera Štampek, Sonja Povh, Ervin Frigelj, Ivan Franko, Milan Bajs in Bogdan Palovšnik

KS Kapele: Sabina Rožman, Mihaela Blaževič, Ivan Urek, Rudolf Bosina, Jure Stanič, Igor Iljaš, Slavko Keber, Ivan Krošelj, Andrej Žitnik, Ivan Borošak in Mira Šuler

KS Križe: Jože Omrzel, Darko Umek, Simon Zupan, Majda Ban, Tadeja Bratanič, Silvo Bračun in Ivan Grmšek

KS Krška vas: Matej Oblak, mag. Jožef Piltaver, Franc Jurečič, Stanko Budič, Zvonko Gorišek, Dušan Beribak in Stanka Radanovič

KS Mrzlava vas: Boris Gramc, Gregor Mirt, Vlado Fumić, Joško Oštir, Boštjan Gregorič, Ema Ivanšek in Jože Gramc

KS Pečice: Matjaž Grmšek, Dušan Germšek, Ivan Omerzel, Mani Godler, Ivanka Germšek, Miha Močnik in Jože Zupan

KS Pišece: Branko Kostrevc, Robert Dušič, Jože Jagrič, Vincenc Lesinšek, Boris Žibert, Bojan Tičar, Tadej Škof, Peter Skrivalnik, Primož Hribšek, Jože Denžič in Nuška Ogorevc

KS Skopice: Davor Kalin, Zdravko Vegelj, Martina Zlobko, Alenka Potokar, Barbara Šurbek Voglar, Jernej Vegelj in Jože Voglar

KS Sromlje: Mihael Sotler, Ivanka Peterkovič, Terezija Petan, Marijan Pavošev, Vlado Molan, Ljudmila Ban, Ferdo Pinterič, Jožica Kolman, Stanislav Petan, Bojan Volčanjšek in Alen Krošelj

KS Šentlenart: Branko Hervol, Barbara Škaler, Andrej Šmajgl, Stanko Radanovič, Matija Vimpolšek, Mojca Florjanič in Leonida Zagmajster Jovanović

KS Velika Dolina: Primož Čudič, Dejan Zofič, Marijan Žibert, Mihael Prah, Aleksander Šinko, Fredi Žibert, Maja Bohte, Andrej Prišel, Simon Ivanšek in Stanko Fakin

KS Velike Malence: Nataša Vrečar Zorčič, Robert Veličevič, Suzana Veličevič, Katarina Vogrin, Jernej Majzelj, Anđelko Bogner in Peter Majzelj

KS Zakot-Bukošek-Trnje: Matjaž Bratanič, Nuška Hervol, Stanislava Molan, Jurij Pezdirc, Izidora Bergant, Rok Capl in dr. Tomaž Teropšič

Občina Radeče:

KS Jagnjenica: Petra Breznikar, Simon Bolte, Alojz Lazar, Rado Mežnar, Matjaž Šuligoj, Darko Kmetič in Lucija Prašnikar

KS Radeče: Dušan Podlesnik, Katja Čeč, Dubravka Kalin, Radovan Gospodarič, Borut Knez, Jože Mavrič, Gregor Vrban, Uroš Lipec, Helena Kink, Feliks Korbar in Robert Zagorc

KS Svibno: Primož Knez, Matjaž Mikuž, Nejc Pižmoht, Anita Ključevšek, Jernej Kosem, Ana Novak, Janez Kmetič in Tatjana Kmetič pa sta prejela enako število glasov, zato bo med njima odločal žreb

KS Vrhovo: Andreja Šunta, Roman Remih, Andreja Burkelc Klajn, Ana Završnik, Alojz Kmetič, Drago Klanšek in Martina Drolc

Občina Sevnica

KS Blanca: Peter Mirt, Valerija Mirt, Marjan Ločičnik, Jože Mirt, Janja Gorišek, Benjamin Arnšek, Jože Budna in Franci Vidmar

KS Boštanj: Tomaž Lisec, Jože Udovč, Alojz Zalašček, Danilo Marin, Boris Androjna, Janez Stopar, Milan Jermančič, Jože Krajnc, Ivan Podlogar, Vincenc Knez in Andrej Simončič

KS Dolnje Brezovo: Sonja Drugovič, Franc Slemenšek, Stojan Žulič, Niko Marn in Tanja Rantah

KS Krmelj: Iztok Fister, Gregor Zabukovec, Marta Karlič, Klementina Žvar, Edvard Jankovič, Simonca Žaja in Jure Zorc

KS Loka pri Zidanem Mostu: Zoran Cvar, Bogdan Gomboc, Aleksander File, Rudi Kajtna, Jože Kokalj, Franja Strniša, Matjaž Felicijan, Barbara Zakrajšek, Helena Zidarič Kožar in Ludvik Cesar

KS Primož: Silvo Vintar, Jure Rak, Ladislav Zgonc, Martin Divjak, Brigita Udovč, Tjaša Šantej in Jože Pirc

KS Sevnica: Darja Pompe, Rudolf Jazbinšek, Severin Jazbec, Martina Kolman, Miran Gubenšek, Grega Vavtar, Tanja Novšak, Irena Klenovšek, Jožef Žnidarič, Božidar Groboljšek in Stanislava Žičkar

KS Studenec: Janoš Janc, Branko Mavrič, Uroš Gorenc, Milan Štajner, Martin Metelko, Oto Pavkovič, Anže Pajk in Andrej Lisec

KS Šentjanž: Boštjan Repovž, Petra Majcen, Dejan Skoporc, Franc Ajnihar, med Vinkom Kranjcem in Mojco Vozelj bo odločal žreb, saj sta prejela enako število glasov, Maja Skoporec, Gašper Zupan, Marjetka Erman, Jože Dragan, Petra Jazbec in Irena Odlazek

KS Tržišče: Janez Kukec, Uroš Flajs, Aleš Mrgole, Henrik Hočevar, Simon Repovž, Janez Virant, Janez Pungerčar, Valentin Škoporc, Marijana Jereb. Roman Dolenšek, Franc Mrgole in Erika Švigelj

KS Zabukovje: Vid Špec, Branko Klenovšek, Ana Ivanić, Damjan Pajk, Martin Požun, Tomaž Jazbec, Andrej Budna in Martina Gorjup

B. M., R. R./ vir: DVK
« Nazaj na seznam
»