Časopis za pokrajino Posavje
19.05.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Kandidat neodvisne liste Sonce za župana občine Brežice je Andrej Gerjevič

Objavljeno: Torek, 09.10.2018    Rubrika: Lokalne volitve Redakcija
DSC_9193

S predstavitve neodvisne liste Sonce: (z leve) Ferdo Pinterič, Uroš Škof, Andrej Gerjevič in Jure Pezdirc

Svojo predstavitveno novinarsko konferenco pred lokalnimi volitvami je v ponedeljek popoldne imela tudi neodvisna lista Sonce, tretja največja svetniška skupina v Občinskem svetu občine Brežice. Predstavili so realizacijo programa 2014–2018, kandidata za župana Andreja Gerjeviča, kandidate za občinski svet in program konkretnih projektov 2018–2022.

DSC_9210

Kandidat za župana neodvisne liste Sonce Andrej Gerjevič

Županski kandidat neodvisne liste Sonce je Andrej Gerjevič, letnik 1962, iz Artič. Kot se je predstavil, ima 30-letne izkušnje v gospodarstvu. Bil je zaposlen v Tovarni papirja in celuloze v Krškem, nato v Petrolu, kasneje je sprejel delo direktorja Lokalne energetske agencije (LEAD) v Krškem, trenutno pa je zaposlen v podjetju Vipap Videm Krško, kjer je zadolžen predvsem za madžarski in romunski trg. Kot je izpostavil, je glavni problem v občini Brežice premalo delovnih mest z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega, zato visoko kvalificirani kadri priložnost za poklicne kariere iščejo v sosednjih občinah ali celo dlje. »V zadnjih 20 letih ne vidim primera, da bi kak tuji investitor investiral v občini Brežice,« je dejal Gerjevič in omenil, da je v Brežicah veliko zapuščenih objektov, tako proizvodnih in industrijskih kot tudi stanovanjskih, kar ni v redu. Po njegovem mora biti temeljna naloga občine, da privablja investitorje. »Upam, da bomo dobili priložnost, da v občini nastopi novo poglavje in bomo prekinili z obdobjem 20-letne stagnacije ter pričeli z razvojem,« je poudaril in dodal, da ga moti predvsem to, da se v občini ne dela po prioriteti – npr. najbolj prometno obremenjena cesta od Gornjega Lenarta do Spodnje Pohance še zdaj nima kolesarske steze in površin za pešce. Med svojimi prioritetnimi nalogami je naštel še ureditev vsaj enega izven nivojskega križanja v Brežicah, razširitev ceste ob Krki od gostilne Budič do avtocestnega nadvoza v smeri Krške vasi, znižanje porabe električne energije za javno razsvetljavo in zagotovitev dostopa do optičnega omrežja vsem občanom.

Po besedah vodje svetniške skupine in podžupana občine Brežice Jureta Pezdirca so v iztekajočem se mandatnem obdobju štirje svetniki neodvisne liste Sonce glede na enega svetnika podali največ predlogov, njihovo projektno sodelovanje z županom je temeljilo na konkretnih projektih. Vedno so podprli vse tisto, kar je pomenilo razvoj občine, in bili proti kupčkanju v nekaterih javnih zavodih. Največji poudarek so dajali gospodarskemu razvoju in turizmu. »Naš cilj je, da z zelo konkretnimi predlogi pridemo do rezultatov. Zato tudi naš slogan ’konkretno’,« je poudaril in v nadaljevanju naštel sedem programskih izhodišč s konkretnimi predlogi.

Prvič, ustanovitev občinskega stanovanjskega sklada za izgradnjo novih stanovanjskih enot za mlade in mlade družine, sofinanciranje gradnje stanovanj ter adaptacije in prenove praznih stavb na podeželju; konkretno: prostorska ureditev območja Tovarne pohištva Brežice v prostor za stanovanjsko gradnjo za mlade družine z možnostjo izgradnje 50 novih stanovanj. Drugič, vlaganje v problematično cestnoprometno infrastrukturo in reševanje nevarnih prometnih težav; konkretno: izgradnja izven nivojskega križanja cestnega in železniškega omrežja v Gornjem Lenartu in Brezini ter novega mostu za pešce in kolesarje – povezave med Lidlom in Trnjem v Brežicah. Tretjič, nujna je komunalna ter infrastrukturna ureditev in razširitev obstoječih industrijskih con z namenom privabiti nove gospodarske subjekte v občino in ustvarjati produktivna delovna mesta; konkretno: predstavitev priložnosti in prednosti občine Brežice, sodelovanje na mednarodnih investicijskih sejmih, vzpodbude za gospodarske subjekte v obliki subvencij za nove zaposlitve dvigniti za najmanj 100 %.

Četrtič, izgradnja optike do vseh gospodinjstev v občini oz. zagotovitev kvalitetnega mobilnega signala na območju celotne občine; konkretno: opredeliti strategijo in operativno-izvedbeni plan, da brežiška občina do leta 2020 postane občina s 100-odstotno pokritostjo s signalom z največjim možnim prenosom podatkov v vsakem gospodinjstvu. Petič, vlaganje v izobraževanje in zagotovitev prvega stika z delom za vse mlade – občinska podpora podjetjem za izvajanje pripravništva, nagrajevanje uspešnih podjetnikov in gospodarstvenikov; konkretno: ustanovitev podjetniškega inkubatorja ter finančne in infrastrukturne podpore inovativnim projektom in mladim. Šestič, nujno je potrebna ureditev športnih površin zaradi vse večjega povpraševanja in identificiranja občine Brežice kot odlične lokacije za razvoj športnega turizma; konkretno: izgradnja športnega nogometnega parka na obstoječi lokaciji nogometnega stadiona in izgradnja atletskega parka. In sedmič, turizem in gospodarstvo ter z njima povezane dejavnike je treba postaviti na najvišji možni nivo in kvaliteto; konkretno: ustanovitev izobraževalno-turistično-podjetniškega centra z namenom izobraževanja in usposabljanja kadrov po konceptu javno-zasebnega partnerstva, vzpostavitev turističnega grozda Brežice z namenom skupne promocije.

Kot je na koncu še omenil predsednik neodvisne liste Sonce Uroš Škof, bodo njihovi že potrjeni kandidati v prvi volilni enoti Andrej Gerjevič, Anamarija Toth Kostevc, Nataša Mihajlovič, Jure Pezdirc, Rok Capl in Uroš Škof, v drugi VE mag. Jožef Piltaver, v tretji VE Gregor Černoga, v četrti VE pa Ferdo Pinterič, Ivan Kostevc in Blaž Zagmajster.

R. R.
« Nazaj na seznam