Časopis za pokrajino Posavje
4.12.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Kandidatna lista SDS v Brežicah s široko strukturo občank in občanov

Objavljeno: Ponedeljek, 24.10.2022    Rubrika: Lokalne volitve Redakcija
sds_brezice_predstavitev_za_lokalne_volitve (1)

Z leve: mag. Andrej Vizjak, Aleksander Gajski, Ivan Molan in Katja Čanžar

V ponedeljek je v Mestni hiši Brežice potekala javna predstavitev kandidatne liste stranke SDS na lokalnih volitvah za Občinski svet Občine Brežice. Kot je bilo poudarjeno, so na listo tudi tokrat pritegnili številne nove, družbeno aktivne posameznike, ki skupaj z že nekaterimi izkušenimi dosedanjimi svetniki in kandidati predstavljajo tako po starosti kot izobrazbi široko strukturo občank in občanov.

Na tiskovni konferenci so sodelovali nosilci list posamezne volilne enote: mag. Andrej Vizjak (VE1), Aleksander Gajski (VE2), Ivan Molan (VE3) in Katja Čanžar (VE4). VE1 obsega mesto Brežice z okolico (KS Brežice, Šentlenart in Zakot - Bukošek - Trnje), VE2 ves ’kranjski’ del občine (KS Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Jesenice na Dolenjskem, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina in Velike Malence), VE3 KS Dobova, Globoko in Kapele ter VE4 KS Artiče, Bizeljsko, Križe, Pečice, Pišece in Sromlje.
sds_brezice_predstavitev_za_lokalne_volitve (10)

V brežiški SDS verjamejo, da bodo tudi po letošnjih lokalnih volitvah ostali najmočnejša stranka v občini in z največ svetniki v občinskem svetu.


Vizjak: Dobrega konja se ne menja

Vizjak, ki je predsednik OO SDS Brežice, je najprej izpostavil, da SDS v Brežicah zmaguje že vrsto mandatov in ima tudi največ svetnikov v občinskem svetu »in mi verjamemo, da bo tako tudi ostalo«. »SDS je na čelu občine 20 let, zato je prav, da volivke in volivci na občinskih volitvah ocenijo, kaj je bilo v tem času narejeno, ali je bilo v korist ljudem, transparentno, gospodarno, in izrazijo pričakovanje, kaj je še treba storiti,« je izjavil ter dodal, da je po merjenju zadovoljstva občank in občanov, ki ga vsako leto opravijo, velika večina zadovoljna z delom občine, še posebej z delom župana. »In dobrega konja se ne menja,« je pristavil. Podrobneje je predstavil še glavne točke programa za prvo VE. »Brežice se bodo nadalje razvijale kot regijsko izobraževalno, zdravstveno, kulturno, športno in upravno središče. Brežice morajo postati mestna občina, zato bomo v SDS storili vse, da se bo to tudi zgodilo,« je poudaril in naštel, kaj spada pod njihove načrte za nadaljnji razvoj. Med drugim je omenil nujno širitev OŠ Brežice, nadaljevanje razvoja SB Brežice, zagotavljanje pogojev za delovanje posameznikov in društev na področju kulture in športa, posebno pozornost razvoju obrtništva ter malega in srednje velikega gospodarstva, znotraj tega predvsem turizmu, problematiko železniških prehodov, kar bo ena ključnih prioritet, čimprejšnjo gradnjo HE Mokrice in s tem zagotovitev poplavne varnosti v celi občini, nadaljevanje investicij v infrastrukturo za trajnostno mobilnost, zlasti nadgradnjo povezave mestnega središča s kolesarskimi stezami z okoliškimi kraji, sistem daljinskega ogrevanja v mestu z geotermalno energijo, gradnjo parkirne hiše (ponuja se lokacija pod vodovodnim stolpom, na drugi strani ulice Pod obzidjem), povečanje dostopnosti stanovanj za mlade družine itd. Vizjak je na koncu še dejal, da so na listi SDS kandidati iz tako rekoč vseh vasi v občini, tako da bodo imeli volivke in volivci v večini primerov možnost izvoliti tudi svojega vaščana.

Gajski je izpostavil, da veliko načrtovanih investicij na podeželju sovpada z občinskimi in državnimi načrti, tako da upajo, da bodo v naslednjem štiriletnem mandatu, če jim bo le-ta zaupan, marsikaj pridobili. Potrebe na podeželju so še vedno naravnane na dodatne infrastrukturne pridobitve, kar je rdeča nit programa VE2, je navedel. Med prednostnimi nalogami je naštel oskrbo s pitno vodo, obnovo, rekonstrukcijo in gradnjo obstoječe cestne infrastrukture (npr. pločnik v Ribnici, nadaljevanje ceste Cerklje–Črešnjice–Hrastje, cesta Dvorce–Globočice, v Brezju itd.), vlaganje v razvoj krajevnih središč preko investicij v nove domove krajanov (nov večnamenski dom v Cerkljah, obnova doma na Veliki Dolini) in vlaganja v razvoj društev, nadaljnji razvoj PC Slovenska vas, zaživitev projekta Feniks, širitev omrežja kolesarskih povezav, zagotavljanje dodatnih kapacitet v vrtcih ter gradnjo kanalizacije.

Molan je prepričan, da je sistem vodenja občine, ki so ga v Brežicah uvedli, dober ter bodo to občanke in občani na volitvah tudi nagradili. Povedal je še, da imajo na listi veliko mladih, ki niso člani stranke SDS, ampak so na listi zato, »ker smatrajo, da je tak način dela dober«. Omenil je, da ponovno kandidira tudi vseh devet sedanjih svetnikov SDS. Glede programa v VE3 je pojasnil, da je v dolgoročnem planu gradnja šole v Globokem in širitev kapacitet podružnične šole v Kapelah, širitev kanalizacije in cestne infrastrukture. »Pravijo, da se preveč asfaltira in betonira, vendar je dejstvo, da je za nami edinstveno obdobje in kdor ni izkoristil priložnosti črpanja evropskih in državnih sredstev za asfaltiranje, betoniranje in gradnjo stavb, je naredil največjo napako v življenju, ker take priložnosti več ne bo. In občina je to zaradi zelo dobre ekipe maksimalno izkoristila,« je pojasnil in izrazil željo, da si v prihodnje želi še več razvoja kmetijstva v povezavi s turizmom, pri čemer pravi, da lahko Bizeljsko postane nova Šampanja zaradi vse bolj kvalitetnih penin, ter da bodo nadaljevali s participativnim proračunom in s tem razvojem krajev po občini.

Čanžar je dejala, da si bo tudi naprej prizadevala za razvoj prav vseh vasi na območju VE4, rekoč, da je na prvem mestu kakovost življenja ljudi. »Gre za VE, kjer je teren nelagoden, veliko je hribovitega območja, kjer ceste še hitreje razpadejo, zato je še naprej potrebno vlaganje vanje. Res je, da se je zadnja leta veliko vlagalo v obnovo vodovoda, tako da bo šlo v veliko primerih za sanacijo cestišč po različnih obnovah,« je ob tem pojasnila ter omenila še nadaljevanje obnove OŠ Artiče in obnovo podstrešja OŠ v Pišecah. Po njenih besedah bo ravno območje VE4 v naslednjem desetletju na področju turizma doživelo največjo prenovo, saj je po njenem prepričanju najprimernejše za t. i. butični turizem ravno območje Bizeljskega in Pišec. Omenila je še zeleno povezavo s samim središčem občine, zato bodo za to območje v naslednjem obdobju pomembne večnamenske oz. kolesarske poti, za kar si bo osebno prizadevala, nadalje obnovo in nadgradnjo namakalnega sistema ter tudi ureditev pokopališč in društvenih prostorov.

R. R.
« Nazaj na seznam
»