Časopis za pokrajino Posavje
23.01.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Kdo so novoizvoljeni občinski svetniki v posavskih občinah?

Objavljeno: Ponedeljek, 19.11.2018    Rubrika: Lokalne volitve Redakcija
volilna skrinjica (4)
Tekom današnjega dne občinske volilne komisije v posavskih občinah sporočajo imena starih-novih občinskih svetnikov, ki so bili izvoljeni na nedeljskih lokalnih volitvah. Spodaj navajamo sestave novih občinskih svetov po posameznih občinah.

V krškem občinskem svetu sedem novincev in štirje povratniki

30-članski občinski svet bo v štiriletnem mandatnem obdobju sestavljalo 19 svetnic in svetnikov iz mandatnega obdobja 2014-2018 ter 11 novoizvoljenih svetnikov, od tega je sedem novincev, ki bodo funkcijo opravljali prvič, ostali pa so "povratniki", saj so bili člani občinskega sveta že v mandatih pred iztekajočim mandatom. Izvoljeni so:
 • 11 svetnikov SLS: Vlado Grahovac, Franc Bogovič s preferenčnimi glasovi, Jože Slivšek, Mojca Železnik, mag. Miran Stanko (na konstitutivni seji občinskega sveta ga bo zamenjala Jožica Mikulanc), Boštjan Pirc s preferenčnimi glasovi, Ana Somrak, Franc Lekše, Damjan Mežič, Kristina Ogorevc Račič in Janez Barbič
 • 5 svetnikov SDS: Milena Bogovič Perko, Jože Žabkar, Jože Olovec in Matjaž Gomilšek ter Zdravko Urbanč (oba s preferenčnimi glasovi)
 • 4 svetniki SMC: Robert Kostevc, Aleš Zajc, Dušan Dornik in Tajana Dvoršek
 • 3 svetniki SD: Anton Petrovič, mag. Nataša Šerbec ter Silvo Krošelj
 • 1 svetnik DeSUS: Vlado Bezjak
 • 1 svetnik Levice: mag. Aleš Suša
 • 1 svetnik NSi: Aljoša Preskar
 • 1 svetnik SNS: Dušan Šiško
 • 1 svetnik ROK: Luka Gramc
 • 1 svetnica Dobra država: Damjana Pirc ter
 • 1 svetnik romske skupnosti: Moran Jurkovič
V brežiškem občinskem svetu tretjina novih svetnikov, med dvema kandidatoma bo potekal še žreb

Na spletni strani Občine Brežice je objavljen neuraden seznam izvoljenih kandidatov v Občinski svet občine Brežice. Kot kažejo podatki, bo v novi sestavi kar nekaj novih imen, saj se v občinske klopi prvič podaja ali tudi vrača deset svetnikov.

V mandatu 2018-2022 bo 30-članski brežiški občinski svet sestavljalo:
 • 9 svetnikov SDS: mag. Andrej Vizjak, Vinko Ogorevc s preferenčnimi glasovi, Mila Levec, Aleksander Gajski, Ivan Molan (ob izvolitvi za župana ga bo predvidoma nadomestil Boštjan Šetinc), Tatjana Močan, Mihael Petančič, Mira Šuler in Katja Čanžar;
 • 6 svetnikov SMC: Stane Tomše, dr. Tomaž Teropšič s preferenčnimi glasovi, Igor Zorčič (ob izvolitvi za župana ga bo predvidoma zamenjala Renata Baznik), Darko Udovič s preferenčnimi glasovi, dr. Stanka Preskar in Herman Premelč;
 • 4 svetniki SD: Matija Kolarič, Bogdan Palovšnik, Martina Živič s preferenčnimi glasovi in Bernardka Ogorevc;
 • 3 svetniki Liste Sonce: Jure Pezdirc s preferenčnimi glasovi, Mladen Strniša s preferenčnimi glasovi in Ferdo Pinterič;
 • 2 svetnika DeSUS: Jožica Sušin in Peter Skrivalnik, oba s preferenčnimi glasovi;
 • 2 svetnika Levice: Aljoša Rovan in Peter Dirnbek;
 • 2 svetnici skupine občanov Ljudje za ljudi: Alenka Černelič Krošelj in Matejka Kmetič, obe s preferenčnimi glasovi;
 • 1 svetnik stranke ROK: Marijan Žibert ter
 • 1 svetnik SLS: Miran Omerzel.
V primerjavi s prejšnjim mandatom so novi svetniki torej Levčeva, Teropšič, Kolarič, Palovšnik, Živičeva, Strniša, Černelič Krošljeva, Kmetičeva in Omerzel. V novem sestavu je točno tretjina svetnic - deset (v zadnjem mandatu jih je bilo šest).

V Sevnici kar deseterica novincev

V 25-članski občinski svet občine Sevnica so izvoljeni:
 • 8 svetnikov SLS: Srečko Ocvirk (nadomestila ga bo Darja Pompe), Majda Jazbec, Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Vincenc Knez, Janoš Janc s preferenčnimi glasovi, Janez Kukec in Danica Kramžar 
 • 8 svetnikov SDS: Marjan Ločičnik s preferenčnimi glasovi, Gregor Korene, Miran Grubenšek, Tanja Novšak, Tomaž Lisec, Brigita Karlovšek, Ivan Orešnik in Aleš Mrgole s preferenčnimi glasovi 
 • 3 svetniki LMŠ: Gorazd Zupanc, Rok Petančič in Franc Povše s preferenčnimi glasovi 
 • 2 svetnika SD: Stanislava Žičkar s preferenčnimi glasovi in Rado Kostrevc 
 • 2 svetnika DeSUS: Franc Pipan s preferenčnimi glasovi in Vincenc Sitar 
 • 1 svetnik NSi: Matej Imperl s preferenčnimi glasovi 
 • 1 svetnik Neodvisne liste za občino Sevnica: Janez Šerjak.
Med svetniki jih je 15 istih kot v minulem mandatu, deset pa novih, to so: Pompetova, Ločičnik, Zupanc, Imperl, Grubenšek, Petančič, Žičkarjeva, Karlovškova, Povše, Mrgole.

V Radečah ni veliko sprememb

V radeški občinski svet so izvoljeni:
 • 8 svetnikov SD: Tomaž Režun (ker je izvoljen za župana, ga bo v OS verjetno zamenjal Dušan Podlesnik), Alenka Bervar, Janez Prešiček, mag. Marjetka Lipec, Simon Žnidar, Marija Imperl, Rado Mrežar in Andreja Burkelc Klajn;
 • 4 svetniki Zveze za napredek Radeč in radeškega območja: Zoran Čulk, Rafaela Pintarič, Rok Zahrastnik in Urška Renko;
 • 2 svetnika SDS: Helena Bregar Šramel in Peter Mlakar ter
 • 2 svetnika NSi: Tomaž Novak in Miran Prnaver.
Kar 12 od 16 svetnikov bo ponovilo mandat, novinci so le Podlesnik, Zahrastnik, Mlakar in Novak.

V Kostanjevici sedmerica novincev

Občinski svet kostanjeviške občine bodo sestavljali Anton Jarkovič, Matej Kuhar, Robert Zagorc, Primož Kadunc, Matjaž Jakše, Jože Kržičnik, Blaž Zagorc, Melita Skušek, Tone Hodnik in Janez Gunde. Razen Skuškove (SMC) in Hodnika (SLS) so vsi ostali kandidirali s podpisi podpore volivcev. Jarkovič, R. Zagorc in Skuškova so bili svetniki že v prejšnjem mandatu, ostali so novinci v svetniških klopeh.

Med bistriškimi svetniki štirje novinci

V občinski svet občine Bistrica ob Sotli so se uvrstili Dušan Berkovič, Breda Kovačič, Ambrož Zorenč, Metoda Rainer, Andrej Knezič, Urša Plesnik in Simon Rogina. Berkovič, Rainerjeva (prej Denžič) in Rogina so bili svetniki že doslej, ostali štirje pa bodo novinci v svetniških klopeh.

R. R., P. P., B. M.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte