Časopis za pokrajino Posavje
19.05.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Modra smer z Janezom Kerinom: od ljudi za ljudi

Objavljeno: Petek, 28.10.2022    Rubrika: Lokalne volitve Redakcija
modra smer (32)

Kandidati Modre smeri za izvolitev v občinski svet; spredaj nosilci list po volilnih enotah

Pred letom in pol ustanovljeno Društvo Modra smer iz Krškega je včeraj v avli Kulturnega doma Krško pripravilo predstavitev neodvisnega kandidata za župana Mestne občine Krško Janeza Kerina iz Leskovca pri Krškem, ki kandidira s podporo društva, in kandidatov za izvolitev v vseh petih volilnih enotah v krški občinski svet.

V uvodu predvolilnega srečanja članov in simpatizerjev je zbrane nagovoril predsednik društva Mitja Valentinc, ki je poudaril, da so v Modri smeri oblikovali živ, razvojno naravnan program, ki izhaja iz konkretnih izkazanih potreb na vseh področjih delovanja lokalne skupnosti, gospodarske, družbene in družabne sfere, saj želijo in si bodo prizadevali, da bo postala mestna občina Krško (MOK) prijetno in spodbudno okolje za kakovostno bivanje vseh generacij.

Za vrnitev »življenja na naše ulice«

modra smer (16)

Županski kandidat Janez Kerin

Tovrstne usmeritve je v nadaljevanju izpostavil tudi 54-letni Janez Kerin iz Leskovca pri Krškem kot neodvisni kandidat za župana MOK, ki kandidira s podporo društva, družine in somišljenikov: »Verjamem, da lahko z znanjem in izkušnjami, ki sem jih pridobil tako na svoji poklicni kot življenjski poti, doprinesem neko dodano vrednost za vse prebivalce MOK.« Poudaril je, da je mogoče potrebne spremembe izvesti le s sodelovanjem, zato je izrazil obenem tudi upanje, da bo večje število članov z liste Modra smer izvoljenih v občinski svet: »S somišljeniki iz društva Modra smer smo se odločili, da program občinskega razvoja oblikujemo od ljudi za ljudi.« Med ključnimi prioritetami je izpostavil hitrejši in ustreznejši gospodarski in obrtniški razvoj, za mlade privlačno stanovanjsko politiko, s katero želijo ustvariti njihov domicil v občini; razvoj in nadgradnjo različnih sodobnih oblik kmetijstva, posodabljanje in vzdrževanje komunalne infrastrukture »in vdihniti vsebino v posamezne že aktivne projekte in vrniti življenje na naše ulice.«

Stanovanjska politika za mlade, spodbujanje gospodarstva, večji izkoristek proračuna ...

modra smer (15)

Mitja Valentinc

Gospodarskim subjektom v vseh sektorjih nameravajo z namenom zagona dejavnosti, ustvarjanja novih delovnih mest in spodbujanja inovativnosti znižati višino plačila komunalnega prispevka, jim omogočiti obročno odplačevanje ali odlog; mladim si želijo povrniti zaupanje v prihodnost in bivanje v domačem okolju s spodbudno stanovanjsko politiko po modelu solastništva za reševanje prvega stanovanjskega problema, s ponudbo delovnih mest, primarnega zdravstva in družbenega življenja. Prioriteto delovanja bo s somišljeniki usmeril tudi v komunalno opremljanje obrtnih con, k sooblikovanju strateškega razvoja, da bodo ukrepi imeli učinek, pa povabil podjetnike, gospodarstvenike in predstavnike kmetijstva, zdravstva in šolstva. Med drugim nameravajo znižati najemnine za poslovne prostore v lasti MOK, še posebej v centru mesta in posameznih krajevnih središčih, spodbujati energetski razvoj, v občinskem proračunu pa povišati sredstva društvom za delovanje in deleže participativnega proračuna, zagotoviti več sredstev za delovanje prostovoljnim gasilskim enotam in PGE Krško. Več sredstev nameravajo nameniti tudi športnim in kulturnim dejavnostim ter se aktivno vključiti v reševanje kadrovske problematike v zdravstvu tudi preko občinskega financiranja specializacij in deficitarnih poklicev. »Krški občinski proračun bomo zastavili bolj sodobno, razvojno in v skladu s potrebami obstoječih in novih prebivalcev, predvsem pa želimo povečati njegovo izkoriščenost in z istim obsegom finančnih sredstev narediti več in bolj racionalno,« je še med drugim dejal v predstavitvi županski kandidat Janez Kerin, ki bo tudi nosilec liste Modra smer v 4. VE za izvolitev v krški občinski svet.

Kandidati Modre smeri za izvolitev občinski svet

V nadaljevanju je ob glasbenem programu, ki ga je izvedla mlada pevka Manca Mihelin z Bizeljskega, sledila predstavitev kandidatov Društva Modra smer, ki se bodo v petih volilnih enotah (VE) potegovali za izvolitev v občinski svet Mestne občine Krško. V 1. VE (Senovo, Koprivnica): Robert Kostevc, Tina Božičnik, Vladislav Cerjak, Mojca Jeler in Aleš Poznič; v 2. VE (Brestanica, Zdole, Dolenja vas, Sp. St. Grad-Sp. Libna): Dejan Žnideršič, Danijela Mirt, Dušan Černelič Duko, Ana Špiler in Janez Savnik; 3. VE (Krško, Gora): Boštjan Levičar, Nicole Rademacher, Marko Mlakar, Tina Pleterski, Sebastjan Komočar, Petra Zorko, Ivan Repec, Sonja Levičar in Aleš Bizjak; v 4. VE (Leskovec pri Krškem, Veliki Trn, Drnovo): Janez Kerin, Irma Bogolin, Dejan Sevšek, Jožica Žibert in Jože Tomažin ter v 5. VE (Raka, Velki Podlog, Podbočje): Ivanka Černelič Jurečič, Rok Bizjak, Danica Urbanč, Uroš Kerin in Olga Colarič.

B. M.
« Nazaj na seznam
»