Časopis za pokrajino Posavje
28.05.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Na soočenju kandidatov za sevniškega župana o problematiki mladih

Objavljeno: Nedelja, 23.10.2022    Rubrika: Lokalne volitve Redakcija
Soocenje za zupana, MSOS  (3)

Aleš Žibert, Srečko Ocvirk in Miha Zupančič

V minulem petku je Mladinski svet občine Sevnica pripravil v soorganizaciji z Mladinskim svetom Slovenije v Konferenčni dvorani Komunale Sevnica predvolilno soočenje kandidatov za župana v okviru projekta Rastimo skupaj.

Na soočenju sta se dosedanji dolgoletni župan Srečko Ocvirk, kandidat stranke SLS, in njegov izzivalec Aleš Žibert, ki kandidira kot neodvisni kandidat s podpisi volivk in volivcev ter s podporo SDS, Gibanja Svoboda in novo nastalo Neodvisno listo za razvoj krajevnih skupnosti občine Sevnica, osredotočila predvsem na teme, ki so pomembne za mlade. Soočenje je vodil predsednik Mladinskega sveta Slovenije Miha Zupančič iz Trebnjega.

Soocenje za zupana, MSOS  (5)

Soočenja se je udeležila predvsem starejša generacija, mladi so spremljali potek preko družbenega omrežja.

Na prvo vprašanje o možnostih neformalnega izobraževanja za mlade v sevniški občini je aktualni župan odgovoril, da občina podpira delovanje Mladinskega centra in Salezijanskega mladinskega centra, medtem ko je Žibert podprl sofinanciranja dodatnih, novih programov. Spodbuda zaposlovanju mladih v občini bi bilo lahko subvencioniranje prve zaposlitve je menil Žibert, Ocvirk je opozoril na neskladje izobraževalnih smeri s potrebami na trgu dela. Bivanjsko problematiko mladih bi aktualni župan ’reševal’ z neprofitnimi socialnimi stanovanji, s subvencioniranjem komunalnega prispevka in obnovo starejših hiš. Podobno mnenje je izrazil tudi predstavnik mlajše generacije ter ob tem izpostavil še razvoj podeželja, ki prav tako potrebuje urejeno komunalno infrastrukturo. Oba sta podprla programe za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja, a njuna odgovora na vprašanje iz občinstva glede načrtovane izgradnje stadiona sta bila različna.

O STADIONU DVE RAZLIČNI MNENJI

»Kaj se dogaja s stadionom v Sevnici, zakaj vse stoji od leta 2019, zakaj se stadion ne gradi v Krmelju, kjer bilo leta 2008 že vse pripravljeno za gradnjo?« se je glasilo vprašanje.

Župan Srečko Ocvirk je podal daljše pojasnilo: »Na prostoru, ki je namenjen izgradnji stadiona, se izvajajo dodatna stabilizacijska dela z dodatnim odvajanjem vode, kajti prostor je opredeljen kot odlična lokacija, vendar je geološko izredno zahteven. To je težava tega prostora. Dodatna odvodnja, dodatna stabilizacija terena bo omogočila, da bo prostor uporabnejši. Žal evropska sredstva za gradnjo tako velikih športnih objektov niso na voljo in ta trenutek ni dodatnih virov, zato se je napredovanje projekta rahlo zaustavilo, vendar so pripravljeni vsi projekti za dokončno stabilizacijo. Vse potrebno za gradnjo v Krmelju ni bilo pripravljeno, bila je pripravljena idejna zasnova, ki se je nekoliko korigirala. V športnem parku v Krmelju so v letošnjem letu nastali trije športni objekti – tenis igrišče, balinišče in odbojka na mivki. Za prihodnja leta je zaključena priprava projekta za atletsko stezo z nogometnim igriščem. Krmeljski prostor na ta način dobiva primeren prostor za šport in rekreacijo, ki je povezan z osnovno šolo in usklajen z novogradnjo šolskega objekta, ki je v zaključni fazi projektiranja. Športni objekti so v Krmelju torej v izvajanju, na stadionu v Sevnici bo treba še delati, gre za prostor, ki je zelo velik in na telo zahtevnem terenu, vendar lokacijsko izredno dobro umeščen.«

Aleš Žibert je odgovoril: »Sam ne bi želel biti general po bitki, a menim, da gre za geološko zelo zahteven prostor in menim, da Občina Sevnica ne bo zmogla tako visokega financiranja, da bi zaključila projekt, kot je bil zamišljen, zato menim, da je treba čim prej zagotoviti atletsko stezo, primerno za atletski klub, na katerega smo lahko zelo ponosni. Na tem obstoječem prostoru, namenjenem stadionu, naj se uredita atletska steza in igrišče za mali nogomet na umetni travi, preostali prostor izkoristimo za ureditev prijetnega parka z zasaditvijo novih dreves in manjšim parkiriščem. To lahko izvedemo s kakšnimi predobremenilnimi nasipi, ki bodo nudili zadostno nosilnost. Glede samega stadiona, ki si ga Sevnica seveda zasluži, lahko rečem, da ima zelo dobro lego z Boštanjem in predstavlja neko somestje, zato menim, da sta v Boštanju vsaj dve primerni lokaciji, kje bi lahko zgradili stadion z atletsko stezo. V Krmelju bi morali iti v ponudbi športno-rekreacijskega centra še dlje, in sicer s ponudbo kampiranja, kajti, kolikor sem seznanjen, je interes za to velik in s pomočjo javno-zasebnega partnerstva bi bilo mogoče to udejaniti. Sem zagovornik javno-zasebnega partnerstva, na to gledam kot na nekaj pozitivnega, s čimer bi občina lahko dobila dodatno infrastrukturo, seveda v primerni razdelitvi odgovornosti ali sredstev.«

RAZLOGI ZA KANDIDATURO ZA ŽUPANA

Na zaključno vprašanje, zakaj sta se odločila za kandidaturo za župana, je Aleš Žibert odgovoril: »Sem mlad človek z vizijo, energijo, novim zagonom in s čutom povezovanja. To mi je uspelo s samo javno podporo, saj mi je kot neodvisnemu kandidatu uspelo povezati levi in desni blok. V odnosih spoštujem človeka takšnega, kot je. Kritike vedno vzamem kot pozitivne za še boljše delo in ravnanje.« Srečko Ocvirk se je osredotočil na svoje dosedanje delo, pri katerem je pridobil poleg kompetenc pri vodenju skupnosti tudi zaupanje ljudi: »Verjamem, da bom lahko v prihajajočem mandatu udejanil številne cilje, ki so plod dela v preteklih letih, kajti projekti se ne delijo na mandate, projekti se pripravljajo več let in veliko jih je pripravljenih za realizacijo.«

MNENJE IZ PUBLIKE

»Najprej, škoda, da ozvočenje ni delovalo tako, kot bi moralo, v zadnjih vrstah se ni najbolje slišalo. Glede postavljenih vprašanj lahko rečem, da so bila kar dobra. Žal mi je, da so bila vprašanja večinoma pripravljena zgolj s področja mladinske politike, saj bi si želel soočenje še z drugimi temami, ki tu niso prišle v ospredje. Pri samem soočenju se je videlo, kje je kateri kandidat ’močnejši’ oziroma ’bolj doma' – Žibert na področju gradbeništva in investicij, morda tudi športa, Ocvirk s kilometrino v javnem nastopanju in podkovan v upravno-javnih zadevah, sklicujoč se na javne zavode in ustanove. Medtem ko je Ocvirk veliko več govoril in marsikdaj malo povedal, je Žibert povedal manj, vendar bolj zgoščeno in odločneje, tudi s konkretnimi primeri in rešitvami. Ocvirk je čisto premalo povedal glede svoje vizije v naslednjem mandatu. Na primer, prenova železniške postaje in gradnja mostu na Log sta državna projekta, ki bosta financirana iz državnega proračuna. Pri Žibertu mi je bilo všeč, da je poudarjal participacijo občanov pri odločanju v zadevah javnega pomena in več dogovarjanja na neformalni ravni. Všeč mi je bilo tudi vprašanje iz publike, ki ga je zastavil Gašper Kostrevc iz Krmelja, ko je oba kandidata vprašal, kaj bi bil njun največji projekt v primeru zmage na volitvah, kateri viri financiranja bi bili uporabljeni in kakšen učinek bi imel ta projekt na lokalno skupnost. Pri soočenju sem pogrešal mladino, glede na to da je soočenje organiziral Mladinski svet občine Sevnica. Bili smo večinoma srednjih let in mnogi iz političnih strank,« je bilo eno izmed mnenj po zaključenem soočenju, ki je na ogled na povezavi: https://www.facebook.com/msosevnica/

S. R.

#povezujemoposavje

 
« Nazaj na seznam
»