Časopis za pokrajino Posavje
25.06.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

N.Si in SLS v Brežicah s skupno listo za napredek in razvoj krajev

Objavljeno: Sreda, 09.11.2022    Rubrika: Lokalne volitve Redakcija
nsi_in_sls_brezice_predstavitev_pred_lokalnimi_volitvami (17)

Nekaj članov OO N.Si Brežice in OO SLS Brežice na predstavitvi skupnega programa in kandidatne liste za občinski svet

Na lokalne volitve se prvič z enotno listo podajata brežiška občinska odbora (OO) strank Nova Slovenija (N.Si) in Slovenska ljudska stranka (SLS). 8. novembra so v restavraciji Štefanič predstavniki obeh odborov predstavili program dela za obdobje 2022–2026 in kandidate za občinski svet.

Nov predsednik OO SLS Brežice Jože Denžič je pojasnil, da je bil osnovni razlog za združitev moči na lokalni ravni predvsem sodelovanje, povezovanje, kajti po njegovih besedah se lahko samo na tak način doseže nek napredek. »Da ne vidi samo vsak samo sebe, ampak tudi sočloveka,« je pristavil. Poleg tega vidijo pri tem tudi priložnost za razvoj domačih krajev in družin ter želijo poudariti življenje v zdravem in čistem okolju. Denžič je izrazil veselje, da so prišli do dogovora, da bodo skupaj nastopili na volitvah. Predsednik OO N.Si Brežice Franc Vranetič ga je dopolnil, da ne gre za združevanje dveh strank, ampak sodelovanje, »mogoče pa bo v prihodnosti nastalo še kaj več, tudi na državnem nivoju«. Želijo si pomlajevanja vrst, tako so na listo uspeli pridobiti tudi nekaj mladih, je dodal.
nsi_in_sls_brezice_predstavitev_pred_lokalnimi_volitvami (13)

Trije nosilci liste (z leve) Anton Žnideršič, Jože Denžič in Franc Vranetič (manjka Milena Tomše)


Naštela sta glavne točke njihovega volilnega programa: za družino – za dostopna stanovanja – spodbujali bodo gradnjo stanovanj predvsem za mlade družine po sprejemljivi ceni, ureditev šolskih objektov in varnih poti otrok do šol, so za višjo občinsko subvencijo in s tem nižjo ceno vrtcev ter za 1500 evrov za vsakega novorojenčka s stalnim prebivališčem v občini Brežice; za nova delovna mesta – za gospodarstvo, turizem, infrastrukturo in šport – želijo večjo izkoriščenost poslovnih con in načrtovanje novih, pri čemer bodo z različnimi spodbudami vzpodbujali mlade k vrnitvi v domač kraj po končanem šolanju, skrb za boljšo povezavo med Termami Čatež in ostalimi dejavniki turizma v občini, tudi z vključitvijo ZPTM Brežice, so tudi za ohranjanje športno-rekreacijskih objektov in spodbujanje njihove uporabe za vse občane brezplačno, za obnovo cest in komunalne infrastrukture, sanacijo plazov in mostov ter izgradnjo izven nivojskega križanja ceste z železniško progo v Brezini; za kmetijstvo – spodbujati in promovirati želijo uživanje zdrave, lokalno pridelane hrane, v povezavi s tem podpirajo neposredno povezovanje lokalnih trgovcev in zadrug ter pridelovalcev in predelovalcev hrane ter obrtnikov do te mere, da bo možen odkup na območju občine ali Posavja, urediti spletno stran Občine Brežice, na kateri bi pridelovalci in ostali prebivalci lahko oglašali, kaj prodajajo ali želijo kupiti, zagotovili bi radi, da se lokalno pridelana hrana vključi v vse javne zavode;
nsi_in_sls_brezice_predstavitev_pred_lokalnimi_volitvami (4)
 za razvoj celotne občine Brežice – moderno infrastrukturo – zavzemali se bodo za to, da bodo vse javne površine v občini enako obravnavane, redno izvajane košnje zelenih površin, vzdrževane in tudi hortikulturno urejene, predvsem krajevna in vaška središča, zahtevajo označitev vseh krajev v občini z enotnimi označevalnimi krajevnimi tablami, poudarjajo pomen javnih del tako za področje pomoči na domu kot tudi dela na komunalnem področju, ohraniti želijo vse vodne vire in vodovodne sisteme v javni lasti ter zagotoviti javni vodovod za vsakega občana, narediti želijo še več pri preprečevanju odlaganja odpadkov v naravo in sanaciji vseh črnih odlagališč, pri čemer omenjajo vzpostavitev manjših sprejemnih centrov za odpadke drugod po občini, zagotoviti želijo komunalne storitve po sprejemljivih cenah in širokopasovni internet do vsakega uporabnika v brežiški občini; za zdravje in starejše – trudili se bodo za ohranitev Splošne bolnišnice Brežice in njen trajnostni razvoj, namenili skrb starejšim občanom na njihovem domu preko samozaposlitve brezposelnih občanov ob podpori občine, ki bi lahko negovali več pomoči potrebnih ljudi v svoji bližini, jim pomagati do zdravnika, v trgovino in po drugih opravilih, ter omogočiti vsem starejšim človeka vredno življenje v oskrbovanih domovih v domačem okolju; za bogato družbeno življenje – spodbujanje delovanja društev – zagotovili bi radi še več sredstev za delovanje društev, zmanjšali administracijo pri prijavah na razpise ter povečali vlogo krajevnih skupnosti pri odločanju o razvoju njihovih območij.

Kot je bilo še poudarjeno, se mora lokalna skupnost, v tem primeru občina, bolj zanimati in zavzemati za kmetijstvo, slednje so do zdaj pogrešali, predvsem v luči podnebnih sprememb, ki so tukaj in zdaj. Zato je ena od njihovih zahtev maksimalno izkoriščenje vodnih virov za namakanje, pri čemer upajo, da jo bodo odločevalci tudi upoštevali. Predvsem pa želijo, kot so še izpostavili, da se podeželje ohranja in se ne izvaja centralizacija tudi na občinskem nivoju, zato podpirajo enakomeren razvoj vseh krajev v občini. Kot so še omenili, so se odločili, da bodo ob dejstvu, da nimajo svojega kandidata, pri kandidaturi podprli aktualnega župana Ivana Molana, saj je po njihovem mnenju pomembna kontinuiteta vodenja in je do zdaj delal dobro. »Vendar pa želimo tudi na tem področju narediti korak naprej in imeti v prihodnosti svojega kandidata,« je pojasnil Denžič in dodal, da kdor koli bo župan, bo treba z njim sodelovati, podobno tudi v občinskem svetu, »kajti le tako bomo lahko naredili korak naprej, ekstremizem namreč ne vodi nikamor«. Glede pričakovanj na volitvah pa so odvrnili, da si želijo in tudi pričakujejo vsaj tri svetnike v občinskem svetu. Nosilci skupne liste N.Si in SLS Brežice so Anton Žnideršič (VE1), Milena Tomše (VE2), Franc Vranetič (VE3) in Jože Denžič (VE4).

R. R.
« Nazaj na seznam