Časopis za pokrajino Posavje
25.10.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Predstavili so se nosilci list stranke SDS v Brežicah

Objavljeno: Ponedeljek, 05.11.2018    Rubrika: Lokalne volitve Redakcija
sds_brezice_predstavitev_nosilcev_list_za_lokalne_volitve10

Nosilci list stranke SDS: Vizjak, Gajski, Čanžarjeva in Molan

V ponedeljek dopoldne so se predstavili štirje nosilci kandidatnih list Slovenske demokratske stranke za Občinski svet občine Brežice na lokalnih volitvah. Poudarke programov po posameznih volilnih enotah so predstavili mag. Andrej Vizjak, Aleksander Gajski, Ivan Molan in Katja Čanžar.

Predsednik OO SDS Brežice mag. Andrej Vizjak, ki je tudi nosilec liste v VE 1, je poudaril, da so stranka, ki je vse od prevzema oblasti leta 2002 najbolj odgovorna pa tudi zaslužna za razvoj občine. »Usmerjali smo številne projekte in jih veliko tudi realizirali, kar se pozna na vsakem koraku življenja v tej občini. Dokazali smo, kaj znamo narediti, zato za našimi besedami stojijo tudi konkretni rezultati. Vsega tega ne bi bilo brez tvornega sodelovanja med občinskimi svetniki naše stranke in županom. Z njim bomo tesno sodelovali tudi v prihodnje,« je dodal. SDS nastopa s polno kandidatno listo oz. vsemi 30 kandidati za občinski svet, je navedel, njihovi kandidati so po njegovem mešanica mladosti in izkušenj, na vseh štirih kandidatnih listah je namreč kar nekaj novih, mladih obrazov. Med glavnimi poudarki programa za obdobje 2018–2022 v VE 1 (KS Brežice, Šentlenart in Zakot - Bukošek - Trnje) so nov most čez Savo ob izgradnji HE Mokrice, športno-rekreacijske površine za vse generacije na območju HE Brežice (kot prvo bodo po Vizjakovih besedah utrdili nasipe, da bodo primerni za kolesarjenje in ne nazadnje tudi za mamice z vozički), vzpostavitev rečnega prometa med Termami Čatež in Brežicami, obnova vodovodnega stolpa in vzpostavitev razgledne točke, vzpostavitev javnega sistema izposoje koles, nadgradnja aktivnosti v brežiškem mestnem jedru, poudarek in krepitev programov kulture, zdravstva in ostalih področij.

Prvi na listi v VE 2 (KS Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Jesenice na Dolenjskem, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina in Velike Malence) je Aleksander Gajski, ki je naštel dokončanje obnove železnega mostu čez Savo in Krko, infrastrukturne ureditve, kot je ureditev cestišča in pločnik Podgračeno, izgradnjo kanalizacije v Krški vasi, Skopicah in Cerkljah ob Krki, obnovo lesenih mostov v Cerkljah in na Borštu, ureditev statusa stare šole v Bušeči vasi in zdravstvenega doma v Župeči vasi ter vpeljavo Gadove peči kot pomembne turistične destinacije. Nosilec liste v VE 3 (KS Dobova, Globoko in Kapele) je župan Ivan Molan, ki je dejal, da so vse stvari, ki so si jih zastavili v naslednjem mandatu, tudi izvedljive. Med drugim je omenil ureditev protipoplavne zaščite na dobovskem koncu v sklopu gradnje HE Mokrice, nadaljevanje razvoja Obrtne cone Dobova, rekonstrukcijo OŠ Globoko, izgradnjo vrtca Dobova ter pločnikov in kolesarskih stez ob državnih cestah (npr. Rigonce, Mostec, Trnje). Nosilka VE 4 (KS Artiče, Bizeljsko, Pečice, Križe, Pišece in Sromlje) pa je podžupanja Katja Čanžar, ki je izpostavila projekt OŠ Artiče, posodobitve vodovodov Pečice, Križe, Bizeljsko in Sromlje, energetske sanacije in posodobitve večnamenskih domov Križe, Pečice, Sromlje in Pišece ter posodobitev zdravstvene postaje Bizeljsko, nadaljevanje s projekti za starejše (Sopotniki, Šport za zdravo starost) in ureditev večnamenske poti ob cesti Spodnja Pohanca–Brežice za potrebe varnega kolesarjenja in rolanja.

Pri sestavi kandidatnih list strankarska pripadnost ni bila odločilna, saj so na njej tudi taki, ki niso člani stranke SDS, sta še poudarila Vizjak in Molan. Slednji je ob tem pozval občane, naj volijo tiste, ki jim zaupajo in za katere vedo, da bodo v občinskem svetu delovali konstruktivno, ne pa rušili in nagajali. Vizjak pa je dodal, da na volitvah pričakujejo izvolitev desetih do 12 svetnikov oz. izboljšanje rezultata z zadnjih volitev, ko je v občinski svet prišlo devet svetnikov.

In kdo so kandidati stranke SDS na lokalnih volitvah v Brežicah? V VE 1 poleg Vizjaka za občinski svet kandidirajo še Milena Strašek, Vinko Ogorevc, Natalija Barkovič, Kristijan Simončič, Ana Kalin, Mitja Gračner, Stanislava Petrovič in Janez Špiler; v VE 2 so poleg Gajskega kandidati Mila Levec, Andrej Budič, Damjana Šulina Zorko, Boštjan Geršak, Larisa Jazbar, Anton Beribak in Mira Budič; med šestimi kandidati v VE 3 so poleg Molana še Tatjana Močan, Mihael Petančič, Mira Šuler, Boštjan Šetinc in Klara Humek; v VE 4 pa poleg Čanžarjeve kandidatno listo sestavljajo še Franc Kelher, Mateja Ivačič, Jože Krulc, Slavica Antolovič, Benjamin Kodrič in Franc Novoselc.

R. R.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte