Časopis za pokrajino Posavje
3.12.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Mestni občini je veliko dobrega, so pa tudi slabe stvari ...

Objavljeno: Petek, 26.08.2022    Rubrika: Lokalne volitve Redakcija
Janez Kerin - foto PO (3)

Janez Kerin

Včeraj je javno najavil svojo kandidaturo za župana Mestne občine Krško Janez Kerin iz Leskovca pri Krškem. 55-letni magister prava in managamenta nepremičnin, zaposlen kot višji kriminalistični inšpektor na Nacionalnem preiskovalnem uradu kriminalistične policije, se namerava na jesenskih lokalnih volitvah potegovati za funkcijo župana kot neodvisen kandidat, za kar bo moral v podporo svoji kandidaturi zbrati zadostno število podpisov volivk in volivcev.

Janez Kerin se je za kandidaturo odločil iz želje, da bi z vodenjem Mestne občine Krško prispeval k novi dodani vrednosti kakovosti bivanja občanov vseh generacij. Kot predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Krško v zadnjem štiriletnem obdobju se je podrobneje seznanil z delovanjem občine kot institucije ter njenih organov ter služb, kar ga je dodatno prepričalo, kot pravi, da so spremembe pri vodenju Mestne občine nujne in da je s smotrnejšo rabo sredstev občinskega proračuna, ki ga je mogoče zastaviti bolj sodobno, in skozi pridobivanja sredstev na razpisih, narediti več. Kot je za primer navedel za Posavski obzornik, bi bilo treba postavke v proračunu, denimo na področju športa in kulture, ločiti iz skupne malhe in določiti namenska sredstva, ki se bodo vlagala v izgradnjo ali obnovo infrastrukture na teh področjih in po drugi strani na sredstva, ki bodo izključno namenjena izvedbi športnih panog in kulturnih dejavnosti. Sredstva bi bilo treba v večji meri nameniti tudi v podporo srednje velikim in malim gospodarskim subjektom z vidika ohranitve dejavnosti in delovnih mest, saj večjemu številu teh zaradi draginje grozi zlom. »Izboljšati je treba tudi stanovanjsko politiko mladih, s ciljem ustvarjanja njihovega domicila v naši občini,« je povedal, »obstoječi stanovanjski program občine Krško do leta 2025 namreč ne nudi konkretnih rešitev, temveč gre predvsem za zbir statističnih podatkov in popis že obstoječih bivanjskih enot. Prepričan sem, da je mogoče pridobiti posojila za subvencioniranje mladih pri reševanju njihovega stanovanjskega problema, denimo, da Občina postane solastnica njihovih stanovanj, s čimer bi bilo mogoče preprečiti nadaljnjo preprodajo stanovanj, mladim ljudem pa na ta način omogočiti, da pridobijo stanovanja po ugodni ceni do določenega leta otrokove starosti.«

janez kerin - foto goran rovan (4)

Kandidaturo je Kerin predstavil v družbi članov Društva Modra smer, ki so mu že izkazali podporo (foto: Goran Rovan)

Mnenja je, da je treba nadaljevati gradnjo in obnovo komunalne in cestne infrastrukture ter pospešiti kmetijstvo, tudi skozi nadaljnjo izgradnjo namakalne infrastrukture, da bo to v večji meri samooskrbno, intenzivno in tržno. Izpostavil je še nekaj področjih, kot denimo reševanje romske problematike, ki bi jo bilo mogoče doseči z razselitvijo Romov in ne širjenjem njihovih skupnosti; osebno podpira izgradnjo drugega bloka NEK, pri čemer izhaja iz prepričanja, da jo narekuje sodoben način življenja in posledično vse večja poraba in odvisnost od električne energije. Vendar pa, kot dodaja, potencialna izgradnja drugega bloka narekuje tudi izgradnjo novih stanovanjskih enot, vzgojno-izobraževalnih ustanov, športnih objektov idr., saj bi v tem primeru prišlo do velikega porasta števila prebivalcev v mestni občini. V projekte, ki so že v izvedbi, načrtovani ali v obstoječi Načrt razvojnih programov, ki so zastavljeni dolgoročno, ne namerava posegati, saj nima želje, kot je poudaril, spreminjati nekaj, kar je dobrega: »V Mestni občini Krško je veliko dobrega, so pa tudi slabe stvari, ki jih je treba popraviti. Moj cilj tudi je, da bi Mestna občina Krško po višini povprečnega neto dohodka na prebivalca bila članica »kluba« prvih deset občin v Sloveniji.«

Za podrobnejšo predstavitev njegove vizije in programa za razvoj mestne občine je do jeseni še čas, pravi, se pa njegovi pogledi na razvoj občine v pretežnem delu skladajo s stališči Društva Modra smer, društva za participacijo občanov iz Krškega, katerega predsednik Mitja Valentinc ter Uroš Brezovšek, Luka Šebek, Peter Žigante in drugi so že izkazali podporo k njegovi kandidaturi.

B. M., foto: B. M., Goran Rovan in Modra smer
« Nazaj na seznam
»