Časopis za pokrajino Posavje
25.10.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Vesna Hrovat za pregleden in uravnotežen napredek občine

Objavljeno: Ponedeljek, 05.11.2018    Rubrika: Lokalne volitve Redakcija
Vesna Hrovat-predstavitev kandidature (5)

Vesna Hrovat

V knjižnici kostanjeviške galerije se je predstavila edina ženska med kandidati za župansko mesto v kostanjeviški občini, 51-letna podjetnica, oblikovalka, organizatorka, coach in prostovoljka Vesna Hrovat iz Dobrave pri Kostanjevici na Krki, kjer obnavlja spomeniško zaščiten objekt, rojstno hišo moževega očeta.

Hrovatova, ki kandidira s podporo volivcev na čelu z Ano Pajić, je program svojega županovanja zasnovala na petih stebrih, s katerimi želi zagotoviti pregleden in uravnotežen napredek občine.
 
Prvi steber je poimenovala »reorganizacija«, z njim pa želi, na podlagi pogovorov z občani, reorganizirati delovanje občinske uprave, izboljšati njeno odzivnost, transparentnost in sposobnost črpanja evropskih sredstev. »Vzpostavila bom participatorni proračun za razvoj vasi in društev ter uvedla stimulacijo za doseganje cilje,« je še dejala. Obljublja odprtje županske pisarne za pogovore z občani ter sklicevanje zborov občanov, ki bodo lahko soodločanju v občinski politiki in razvoju. »Takoj bom šla v pogajanja za pocenitev komunalnih položnic za 20 % ter tako občanom znižala stroške bivanja. Gradila bom komunalno infrastrukturo, vzdrževala ceste in skrbela za varnost, predvsem otrok in starejših. Budno bom spremljala in se aktivno vključevala v proces pri gradnji HE Mokrice in se na državnem nivoju izborila za konstantna sredstva za poplavno varnost celotne doline.« Kot bolečino občanov je izpostavila usodo nekdanjega kulturnega doma, zato bo poskrbela, da bo javnost izvedela, ali so bile odločitve glede tega škodljive za občane, sicer pa bo poiskala možnosti sodelovanja v javno dobro z novim lastnikom.
 
Z drugim stebrom, poimenovanim »za skupnost«, želi poskrbeti za mlade in starejše. Težava prvih je, da ob visoki izobrazbi v občini ni delovnih mest, pogrešajo pa tudi prostore za druženje in igro. »Zvišala bom občinske subvencije za vrtec za 10 % ter vzpostavila podporno okolje za pomoč pri izvajanju mladinskih programov in dogodkov,« je dejala in mladim obljubila tudi multimedijski center, otroško igrišče za javno uporabo, subvencioniranje zaposlovanja mladih občanov, v osnovni šoli pa izobraževanje Finančna pismenost za osnovnošolce in mladino. Starejšim obljublja info točko in strokovno svetovanje »dr. Skype«, dnevni center, ustanovitev solidarnostnega sklada in uvedbo avta na klic. »Za aktivne starejše občane bom spodbujala izvajanje različnih animacijskih programov. Poiskala bom lokacijo za dom starejših občanov, pripravila dokumentacijo, poiskala sredstva ter ga zgradila,« je še dodala.
 
Steber »za sožitje« zajema podporo društvom, zavodom, športu in kulturi. Zavzela se bo za več povezanosti med društvi in pomoči pri prijavah na evropske razpise, društvom bo omogočila več možnosti, da se pokažejo in da s tradicionalnimi prireditvami prispevajo k razvoju turizma in kulture v občini. Na področju športa bo podprla ustanovitev športne zveze, če bo potreba po tem dovolj velika. Na področju kulture je paradni konj Galerija Božidar Jakac, ki mora postati »prvi gravitacijski center kulturnega dogajanja v evropskem merilu, če ne celo v svetovnem«.
 
Gospodarstvu in turizmu je namenila steber »za napredek«. Podjetnike in investitorje po njenih besedah skrbi pomanjkanje kadra, prostorska omejenost in nepovezanost turističnih ponudnikov. »Zato bom ustanovila turistično destinacijo Kostanjevica na Krki, ki bo povezovala in vključevala lokalno tradicijo in kapacitete,« je napovedala. »Ustvarila bom pogoje za 30 novih delovnih mest, pridobivala EU in državna nepovratna sredstva za razvoj turistične infrastrukture in mehkih vsebin ter spodbujala ustvarjanje vsaj petih novih blagovnih znamk.« S pomočjo EU sredstev obljublja obnovo vsaj enega lesenega mostu čez Krko. Glede izrabe termalne vode se zavzema za manjše terme na mestu sedanje klavnice ter izrabo te vode tudi za ogrevanje mesta.
 
»Za razvoj podeželja« je peti steber, s katerim bo namenila več pozornosti odročnim vasem. »Delala bom na tem, da 100 % ohranimo neizmerno bogastvo še neokrnjene narave, ki nam ponuja prednosti pred drugimi. Subvencionirala bom kmetije, ki bodo uvajale in ohranjale tradicionalne kmetijske panoge. Priskrbela bom EU sredstva za razvoj novih prehrambnih in kmetijskih produktov,« pravi Hrovatova in obljublja skrb vsaki vasi v občini.
 
Hrovatova stavi na »ženske vrednote in energijo« ter napoveduje, da bo kot županja »Kostanjevico potegnila iz otopelosti«. Računa na uvrstitev v drugi krog volitev in v njem zmago ter poziva občanke in občane k udeležbi na volitvah.

P. P.
 
 
« Nazaj na seznam
»