Časopis za pokrajino Posavje
21.02.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Naročilo malega oglasa

Obrazec za naročilo malega oglasa (vsa polja so obvezna)

Naročam:*
Telefon (za objavo):*
Vsebina oglasa (do 15 besed):*

Osebni podatki (ne bodo objavljeni)

Ime in priimek:*
Naslov:*
Kontaktni telefon:*
Poštna št.:*
Kraj:*
E-mail:*
Z vsebino objave se strinjam in potrjujem resničnost in verodostojnost podatkov.
Mali oglas bo objavljen v tiskani obliki v časopisu Posavski obzornik in na tej strani na dan izida časopisa.
Objava malega oglasa je vezana na izid časopisa Posavski obzornik, ki izhaja vsak drugi četrtek. Rok za objavo je ponedeljek pred izidom časopisa, do 15. ure.

Strinjam se s pogoji uporabe *
Naročilo bo uspešno poslano, če se vam po poslani potrditvi prikaže napis "USPEŠNO POSLANO", sicer pokličite na telefon 040 302 809.
Objavljene male oglase si lahko preberete v časopisu Posavski obzornik in tukaj.

Naročilo malega oglasa lahko oddate tudi:

  • uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro
  • po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
  • po e-pošti na naslov: mali.oglasi@posavje.info

Cenik malih oglasov

Cena malega oglas za fizične osebe
  • do 15 besed (ena telefonska številka šteje za eno besedo): 7,50 €,
  • vsaka nadaljnja beseda: 0,75 €,
  • dodatek za poudarjeno objavo (okvir): 4 €.

Cene vključujejo 22 % DDV  in veljajo od 1. januarja 2023.

Cena malega oglasa za pravne osebe, s.p.-je in druge posameznike, ki opravljajo pridobitno dejavnost

  • do 15 besed (ena telefonska številka šteje za eno besedo): 15,00 €. Oglas mora vsebovati naziv in naslov naročnika!
  • vsaka nadaljnja beseda: 1,50 €,
  • dodatek za poudarjeno objavo (okvir): 8 €,
  • zaposlitev ali storitev lahko oglašuje samo pravna oseba. 
Cene vključujejo 22 % DDV in veljajo od 1. januarja 2023

Pogoji za objavo malih oglasov

Rubrika mali oglasi so namenjeni fizičnim in pravnim osebam, ki prodajajo rabljene ali nerabljene izdelke ter storitve, za katere imajo registrirano dejavnost.

Zavod Neviodunum (Posavski obzornik) ne odgovarja za resničnost oddanih malih oglasov in njihovo vsebino. Za mali oglas, vključno s fotografijami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki je mali oglas oddala.

Prepovedano je naročanje in objavljanje malih oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, nudenje dela na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Uporabnik se z oddajo malega oglasa zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDZC-1. Zavod Neviodunum si v primeru, ko iz malega oglasa izhaja, da bi vsebina lahko pomenila objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno, pridržuje pravico, da takega malega oglasa ne objavi. V skladu z ZPDZC-1 je Zavod Neviodunum dolžen organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku malega oglasa.

Pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilnega dela je vnaprej pridobljena vrednotnica. Če želite opravljati osebno dopolnilno delo, ga morate pred pričetkom opravljanja priglasiti na AJPES. V primeru del, ki se opravljajo za znane naročnike (storitve) mora vrednotnico kupiti naročnik, v primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike (izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč) pa mora vrednotnico kupiti zavarovanec sam. 

Alkohol in živila je dovoljeno oglaševati z upoštevanjem omejitve Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) in Zakona o medijih (ZMed).
 
Prodaja tobaka in tobačnih izdelkov je prepovedana. Prav tako je prepovedano oglaševanje teh izdelkov ter izdelkov, ki s svojim videzom in namenom uporabe spodbujajo k porabi tobačnih izdelkov.