Časopis za pokrajino Posavje
17.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Direktor TEB Tomislav Malgaj: V TEB dokazujemo, da znamo in zmoremo

Objavljeno: Torek, 04.05.2021    Rubrika: Ne spreglejte Sporočilo
DSC_3546 (1)

Direktor TEB Tomislav Malgaj

Termoelektrarna Brestanica (TEB) ima za sabo že več kot 70 let delovanja. V vseh teh letih je doživela marsikaj, od različnih sprememb do poslovnih in tehnoloških vzponov, ves čas pa je močno vplivala na razvoj in rast tako kraja Brestanica kot tudi regije Posavje. Elektrarna je seveda zamenjala nekaj direktorjev, zadnjih deset let jo uspešno vodi Tomislav Malgaj, ki se dobro zaveda pomena zanesljive oskrbe z električno energijo. 

Na mestu direktorja TEB ste že od novembra 2010, že prej pa ste bili vpeti v delo termoelektrarne in slovenske energetike …   

S TEB sem zelo povezan, saj je bila tu moja prva zaposlitev in tudi po prekinitvi sem se vrnil nazaj. Torej, v TEB sem se zaposlil leta 1988 takoj po uspešno zaključenem študiju na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Razporejen sem bil v tehnični sektor, v službo strojnega vzdrževanja, kjer sem se seznanil s tehnologijo plinsko-parnega procesa. Opravljal sem naloge pomočnika vodje strojnega vzdrževanja.
Photo_43188390_DJI_166_jpg_4814861_0_2021421183940_photo_original
Poleg del na tehničnem področju sem opravljal tudi aktivnosti v zvezi z organizacijo in planiranjem dela. Leta 1991 sem napredoval na delovno mesto inženir za strojno opremo, kjer sem pridobil dodatne izkušnje in poglobljena znanja na področju vzdrževanja elektroenergetskih naprav. Aktivno sem bil vključen v vzdrževalne dejavnosti pri remontih na plinskih blokih in parnih turbo-agregatih ter se hkrati vključeval v projekte družbe. Svojo poklicno pot sem v letu 1998 nadaljeval kot vodja službe obratovanja. Novo okolje in številčno okrepljena ekipa sodelavcev je zame predstavljala povsem nove izzive, saj sem se soočil z novo vsebino dela, ki je vključevala organizacijo dela, vodenje in komunikacijo tako znotraj službe kot tudi navzven v stikih z javnostjo na nivoju EES Slovenije. Z izgradnjo plinskih blokov PB4–5 se je obseg dela povečal v smislu koordinacije obratovanja, saj se je z novimi kapacitetami spremenil status elektrarne.
R4E-4star-2019-01
Po izvedeni reorganizaciji sem leta 2001 zasedel delovno mesto vodja službe proizvodnje, kjer sem se kot pooblaščenec za okolje pričel aktivno vključevati tudi v okoljske projekte. Septembra 2007 sem zamenjal delovno okolje in se zaposlil v GEN energiji kot vodja sektorja proizvodnje. Osnovno poslanstvo je bilo trgovanje z električno energijo ter koordinacija in vodenje proizvodnje bilančne skupine GEN energija. Leta 2010 pa sem se vrnil v TEB kot direktor in nastopil svoj prvi petletni mandat. V tem času smo realizirali izgradnjo plinskega bloka PB6, zaključujemo tudi že izgradnjo PB7. Lani jeseni je lastnik, GEN energija, potrdil tretji mandat. Ker mi je bilo že tretjič izkazano zaupanje za vodenje TEB, sklepam, da delam dobro …  

Kot ste že omenili, ste po letih dela na tehničnem področju leta 2010 kandidirali in bili imenovani za direktorja TEB. Kako ste sprejeli ta izziv? Ste imeli kakšne pomisleke, dileme?  

Imenovanje za direktorja je bilo zame nedvomno velik izziv v vseh pogledih. Vsekakor nisem želel, da bi bil kakšna lutka ali da bi samo grel direktorski stolček, temveč sem nameraval aktivno prispevati k razvoju, napredku in rasti elektrarne. Zavedal sem se, kaj me čaka, predvsem pa, da vstopam v zame povsem drugo vsebino dela. Veliko dilemo so predstavljala vprašanja glede nadaljnjega razvoja elektrarne. Zavedal sem se namreč, da bo delovanje starih plinskih blokov slej kot prej nezanesljivo in da kot takšni ne bodo zmožni zagotavljati zahtevane zagonske in obratovalne zanesljivosti v luči zagotavljanja vloge sistemske rezerve. S to mislijo sem prevzel mandat direktorja, ob zagotovilu krovne družbe GEN energije, da se realizira projekt zamenjave plinskih blokov 3 x 23 MW iz leta 1974.  

Sedaj, ob nastopu tretjega mandata, lahko rečem, da sem zadovoljen s prehojeno potjo, vsekakor pa bom tudi ta mandat skušal zaznamovati s kakovostnim delom in, če bo mogoče, še nadgraditi v smislu poslanstva naše elektrarne. Ponosen sem, da smo v Termoelektrarni Brestanica znova dokazali, da znamo in zmoremo. Da zmoremo dovolj poguma in da znamo slediti zastavljenim ciljem.  

V času vašega vodenja TEB se je začel projekt zamenjave starejših plinskih blokov PB1–3, ki je obsegal izgradnjo dveh novih nadomestnih plinskih blokov PB6–7. Projekt je v zaključni fazi. Kdaj je predvidena otvoritev?  

Naj najprej pojasnim, kakšno vlogo ima TEB. TEB je v slovenskem elektroenergetskem sistemu največja sistemska elektrarna za zagotavljanje ročne rezerve za povrnitev frekvence z možnostjo zagona agregatov brez zunanjega vira napajanja ter rezervni vir napajanja nujne lastne rabe NEK. Z inštalirano skupno močjo 406 MW (vključen PB7) ima tako TEB v danem trenutku večjo moč od slovenskega dela Nuklearne elektrarne Krško. Zato ostaja pomemben energetski objekt za zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo v kritičnih razmerah. Termoelektrarna je tudi v letu 2020 z zanesljivostjo zagonov in razpoložljivostjo naprav potrdila svojo vlogo sistemske elektrarne pri zagotavljanju stabilnosti delovanja elektroenergetskega sistema. Poleg zagotavljanja sistemskih storitev pa se v TEB pojavlja vse več komercialnega obratovanja. Moram poudariti, da smo v letu 2020 že drugič zapored presegli plan proizvodnje, saj je realizirana proizvodnja znašala malo več kot 52 GWh (plan 25 GWh), od tega je bilo več kot 48 GWh komercialnega obratovanja.  

Vsekakor se je tako že lani izkazala pravilnost odločitve za izgradnjo šestega in sedmega bloka. Pandemija, ki je praktično ohromila cel svet, je še toliko bolj izpostavila pomen varne in zanesljive oskrbe z električno energijo. Brez te dobrine si zagotovo ne znamo več predstavljati izvajanja vsakdanjih poklicnih in zasebnih aktivnosti. In električne energije ne bomo potrebovali manj, potrebovali jo bomo vedno več.  

In seveda še nekaj besed o projektu. TEB je v fazi investiranja v dva nova plinska bloka, s katerima se bodo postopoma nadomestili trije plinski bloki moči 3x23 MW, ki so bili v obratovanju od leta 1974. V sklopu te investicije je bila že v letu 2018 realizirana izgradnja plinskega agregata PB6, trenutno se zaključuje izgradnja drugega nadomestnega plinskega agregata PB7, ki se je začela leta 2019, v začetku aprila 2021 pa je bil uspešno zaključen tehnični pregled. Na osnovi zaključkov tehničnega pregleda je odrejeno šestmesečno poskusno obratovanje, v sklopu katerega bodo izvedene tudi prve meritve obratovalnega monitoringa v skladu s programom prvih meritev. Nato sledi pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja plinskega agregata v uporabo. Z izgradnjo PB7 se bo skupna zmogljivost Termoelektrarne Brestanica povečala na 406 MW. Glede na razvoj in potek projekta predvidevam, da bo otvoritev nekje proti koncu maja 2021. 

Sedaj, ko končujemo projekt izgradnje PB6–7, smo pristopili k prvem koraku načrtovane zaustavitve PB1–3, in sicer h krajšanju dimnikov, za kar smo pridobili vsa ustrezna soglasja s strani pristojnih organov. Opravljene meritve okoljskih vidikov obratovanja teh blokov pa so pokazale, da so znotraj predpisanih parametrov.   

Kakšni so načrti za naprej? V katero smer bo šel razvoj TEB?  

V TEB se s PB7 zaključuje obdobje večjih investicij, velja pa ob tem omeniti, da so v sklopu projekta zamenjave plinskih blokov PB1–3 predvidene štiri enote, kar pomeni še plinski blok osem in devet, za katera že imamo gradbeno dovoljenje. Terminsko gradnja teh dveh blokov še ni začrtana, je pa naložba v osmi in deveti blok odvisna od potreb na trgu električne energije oziroma na področju sistemskih storitev. 

V TEB z oblikovanjem razvojnih ciljev in določanjem novih strategij za njihovo doseganje nadgrajujemo razvojne korake, ki smo jih naredili v preteklem obdobju, predvsem pa opredeljujemo mehanizme, poti in načine, ki bodo družbi dali tisti poslovni zagon, ki ga v prihodnjem obdobju nujno potrebuje. Ob tem intenzivno iščemo in v tej smeri preučujemo možnosti širitve proizvodnih kapacitet z obnovljivimi viri energije (OVE).  

V lanskem letu ste kot eno redkih podjetij prejeli nagrado za poslovno odličnost. Zagotovo pridobitev takšne nagrade ni nekaj samoumevnega?   

V letu 2018 je bila sprejeta odločitev o začetku projekta »Poslovna odličnost v TEB«, po modelu odličnosti EFQM. Marca 2020 smo prejeli to nagrado kot prvo podjetje iz Posavja in tudi kot prvo podjetje iz proizvodnega dela celotnega elektroenergetskega sektorja. S številom prejetih točk (več kot 400) smo tudi med najvišje ocenjenimi podjetji iz elektroenergetskega sektorja Republike Slovenije, ki so se do sedaj potegovala za to ugledno priznanje. Glavni namen nagrade za poslovno odličnost pa je podpiranje in spodbujanje stalnih izboljšav, napredka, izmenjave dobrih praks in znanja ter zvišanje konkurenčnosti organizacij.  

Na pridobitev certifikata sem seveda ponosen, zasluge za priznanje pa pripisujem vsem zaposlenim, ki si vsak dan prizadevamo za izboljšave na vseh področjih ter imamo znanje in voljo, da dosežemo še višjo stopnjo poslovne odličnosti. Priznanje je v današnjih časih še toliko bolj pomembno tudi v luči nadaljnjega razvoja elektrarne kot ozaveščene družbe.   

Vemo, da so zaposleni pomemben dejavnik v podjetju. Kako v TEB skrbite za svoje zaposlene?  

V TEB se zavedamo, da so zavzeti in zadovoljni zaposleni ključni za poslovanje in razvoj podjetja, zato je vpeljava celovitega razvoja kadrov eden od strateških ciljev družbe. V TEB od leta 2013 skrbimo za uravnoteženost med delom in zasebnim življenjem, saj smo v tem letu pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, ki smo ga leta 2016 nadgradili s polnim certifikatom. Izvajamo 13 sprejetih ukrepov na tem področju, npr. delno gibljiv delovni čas, otroški časovni bonus, varovanje zdravja itd. V družbi občasno izvajamo merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, v preteklem letu smo začeli opravljati tudi letne razgovore. TEB zagotavlja zaposlenim varno delovno okolje. Celovito usposabljanje s področja VZD in PV zagotavlja visoko raven usposobljenosti in zavedanja zaposlenih, ki se odražata pri rezultatih na področju varovanja zdravja zaposlenih. Izvajamo pripravništva in omogočamo opravljanje obveznih praks dijakom in študentom, ki za svoje delo prejmejo denarno nagrado. V okviru športnega društva se s sofinanciranjem izvajajo številne športne aktivnosti zaposlenih. Zaposlenim in upokojencem je omogočeno kakovostno preživljanje letnega oddiha, saj imajo na razpolago počitniške kapacitete TEB. 

Mogoče še premalokrat poudarim, da sem ponosen na svoje sodelavke in sodelavce, ki so porok, da bo, kot je bilo v preteklosti, tudi v bodoče obratovanje naše termoelektrarne zanesljivo, varno ter ekološko sprejemljivo. Še posebej pa bi ob tej priložnosti izpostavil krovno družbo GEN energijo in ELES, ki razumeta pomen nenehnega razvoja naše elektrarne in nas pri tem podpirata. Hvala vsem! 
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki