Časopis za pokrajino Posavje
17.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Kaj se ta trenutek dogaja v naših podjetjih - poslovne novice iz Kostaka Krško, Komunale Brežice in Skupine GEN

Objavljeno: Petek, 15.05.2020    Rubrika: Ne spreglejte Redakcija
Svet se ni ustavil. Še več: za to, da lahko državni sistemi sploh delujejo in da lahko imamo »koronajunake«, ki delujejo v javnem sektorju, mora za njimi trdno stati gospodarstvo. Neposredna vzročna zveza, ki jo tako tako mediji kot ljudje nasploh prepogosto izpuščajo iz svojih zapisov.

Kaj se ta trenutek dogaja v naših podjetjih? Z mnogimi smo bili že v času začetkov epidemije redno na zvezi in tudi v tem času vemo, da so se tisti, ki so sploh lahko delali, ob sprejemu varnostnih ukrepov trudili, da bi delo učinkovito teklo naprej. Za nekatere od teh si lahko preberete, kaj se ob vsakodnevnih prizadevanjih delodajalcev in zaposlenih pri njih dogaja ta hip in kaj morda snujejo za naprej. Vsem je skupno zavedanje, da če se ob upoštevanju omejitev učinkovito ne požene gospodarske dejavnosti naprej in združi moči v konkretnem iskanju rešitev, se lahko ustavi vse.

Pričeli z izvajanjem vseh storitev
 
Kostak-2

V aprilu so v Kostaku pričeli pospešeno izvajati obnove komunalne infrastrukture.

KRŠKO – V družbi Kostak so številne varnostne ukrepe sprejeli že pred razglasitvijo epidemije in zagotavljali nemoteno delovanje vseh javnih sistemov, za katere so odgovorni. V začetku maja so začeli z izvajanjem tudi tistih storitev, ki jih v marcu in aprilu niso opravljali. Tako sedaj odvažajo tudi kosovne odpadke iz gospodinjstev, izvajajo redne menjave vodomerov, pričeli so s praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter s pregledom le-teh na terenu. Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad deluje po običajnem urniku, tudi ob sobotah. Linija za sortiranje odpadkov je delovala vseskozi, gradbeni sektor ni deloval le krajše obdobje. Do preklica ne bo delovala blagajna. V aprilu so pričeli pospešeno izvajati obnove komunalne infrastrukture. Dela tako potekajo na vodovodnem omrežju na Porebru (Senovo), Venišah, Ravneh, Velikem Trnu in Kajuhovi ulici na Vidmu in obnovah objektov (vodohrani Petanov hrib na Senovem ter Trška gora in Čretež v Krškem). Kot so poudarili, si prizadevajo izvajati kakovostne storitve na vseh področjih delovanja, pri tem pa je ključnega pomena oskrba s pitno vodo.

Brezhibno v času izrednih razmer

Komunala Brežice-skupaj

Mitja Stergar in Kristijan Simončič

BREŽICE – Tokrat predstavljamo le dve izmed obveznih gospodarskih javnih služb Komunale Brežice, ki morata tudi v času izrednih razmer delovati brezhibno. Kristijan Simončič iz enote vodovod pravi: »Že pred razglasitvijo epidemije smo pripravili načrt dela, ki nam v primeru izrednih razmer omogoča varno delo in ohranjanje najvišje kakovosti. Kasneje smo ga uskladili še s smernicami NIJZ. Pri delu uporabljamo obvezno zaščitno varovalno opremo, ohranjamo varno razdaljo med zaposlenimi in do uporabnikov, razkužilo za roke je na vsakem koraku, v vsakem vozilu.« Spremenil se je tudi proces dela na pogrebni enoti. »Komunikacija s svojci poteka pogosto preko telefona in elektronske pošte.
Gen

Poslovna stavba GEN

Pokojnikov, ki bi bili okuženi s covid-19, nismo imeli, a vse obravnavamo kot potencialno okužene in uporabljamo zaščitne maske, posebna očala, oblačila in rokavice ter razkužilo. Pogrebi se izvajajo le ob grobu, v najožjem družinskem krogu, brez rokovanja, petja, gasilcev in lovcev,« pojasnjuje vodja enote Mitja Stergar.

Zagotavljajo nemoteno oskrbo

KRŠKO – V Skupini GEN nadaljujejo stabilno in varno poslovanje na vseh ravneh. Elektrarne v skupini delujejo nemoteno, s čimer zanesljivo oskrbujejo odjemalce z električno energijo. Družbe v skupini so se zahtevnim razmeram v času epidemije prilagodile tako, da so izvajale predvsem operativne naloge, povezane s proizvodnjo električne energije. Ostale aktivnosti, na primer vzdrževanje in investicije, so bile zamrznjene, s postopnim sproščanjem ukrepov nadaljujejo zlasti s pomembnejšimi investicijskimi dejavnostmi v NEK in TEB, s tekočimi vzdrževalnimi deli pa tudi na hidroelektrarnah – vse našteto seveda ob upoštevanju zaščitnih ukrepov. Načrtujejo, da se bo večji del zaposlenih v naslednjih tednih postopno vrnil na delovna mesta. Izpostaviti velja neobičajno suho in lepo vreme v aprilu ter posledično izredno nizke pretoke Save ter nižjo proizvodnjo hidroelektrarn. Največji proizvodni objekt v Skupini GEN, Nuklearna elektrarna Krško, obratuje stabilno in varno, ob pretokih, nižjih od 100 m3/s, so v obratovanju tudi hladilni stolpi.

Uredništvo
 
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki