Časopis za pokrajino Posavje
2.12.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Že 40 let skupaj bogatimo življenje

Objavljeno: Petek, 22.11.2019    Rubrika: Ne spreglejte Sporočilo
Dom

Dom upokojencev Sevnica

Dom upokojencev Sevnica je enota Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Dom stoji v samem centru mesta Sevnica, na naslovu Trg svobode 17. V njegovi neposredni bližini se nahajajo zdravstveni dom, lekarna, pošta, banke in številne trgovine. Junija letos so v domu svečano obeležili njegovo 40. obletnico.

Dom je javni socialnovarstveni zavod, njegova osnovna dejavnost je izvajanje storitve institucionalnega varstva za starejše. Pridobljen ima mednarodni certifikat kakovosti E-Qalin/A.

Danes v domu biva 95 oseb, eno mesto pa je namenjeno dnevnemu varstvu. Njihova povprečna starost je 82 let, 21 stanovalcev pa je starih 90 ali več let. 55 zaposlenih jim, poleg skrbi zanje, poskuša vsakdanjik čim bolj popestriti in približati življenje, kakršnega so nekoč poznali doma.

Dom Sevnica je eden manjših domov in prav zato poseben, domač. Med stanovalci in zaposlenimi so se v času, ki ga preživljajo skupaj, spletle prav posebne, pristne vezi in prav to je tisto, na kar so v Domu upokojencev Sevnica posebej ponosni – nevidne niti, ki stanovalce in zaposlene tesno povezujejo in dajejo hiši občutek velike družine in pravega doma.

V domu je stanovalcem na voljo 51 sob, od tega 14 enoposteljnih, 29 dvoposteljnih in osem troposteljnih. Stanovalcem je na voljo neprekinjena 24-urna pomoč službe zdravstvene nege in oskrbe, katere glavni cilj je omogočiti posamezniku, da čim bolj, kljub morebitnim zdravstvenim težavam, optimalno zaživi v novem okolju. Prav tako je stanovalcem trikrat tedensko v ambulanti doma na voljo tudi domski zdravnik.

Domska kuhinja pripravlja stanovalcem kvalitetne, starostnikom prilagojene obroke, ki so načrtovani v skladu z načeli varne in zdrave prehrane ter dietnimi predpisi. Stanovalci imajo možnost koriščenja storitev delovne terapije in fizioterapije, ki jim v sodelovanju z ostalimi službami omogočata čim dlje ohraniti funkcionalne sposobnosti in aktivno vključevanje v bivanje v domu. V okviru delovne terapije deluje tudi skupina, kjer stanovalci ustvarjajo najrazličnejše izdelke, pogostokrat že prave umetnine.

Domska pralnica poskrbi, da je perilo tako stanovalcev kot tudi domsko perilo čisto in sveže, služba čiščenja pa skrbi za snažnost vseh prostorov doma. Hišnik, med stanovalci še posebej priljubljen član kolektiva, skrbi za vzdrževanje vseh naprav, opreme in okolice doma. Enkrat tedensko v dom prihaja tudi frizerka, da poskrbi za urejen videz in posledično boljše počutje stanovalcev.

DOM SKOZI 40 LET DELOVANJA

Nina Mažgon slika

Mag. Nina Mažgon, vodja enote DU Sevnica

Zaradi vse večjega števila starejšega prebivalstva Posavja so se odgovorni na področju varstva starejših v letu 1972 zavezali, da razširijo dejavnost domskega varstva pod okriljem Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca še na enote Brežice, Krško in Sevnica.

Dom upokojencev Sevnica je svoja vrata odprl 29. 6. 1979. Ustanovljen je bil kot splošni zavod s kapaciteto 85 ležišč in z glavnim namenom nudenja bivanja in oskrbe starejšim in invalidnim osebam občine Sevnica ter bližnjih občin.

Dom se je ves čas svojega delovanja arhitekturno posodabljal in izboljševal pogoje bivanja. S postopnimi, večfaznimi adaptacijami so se obnovili streha, terasa, fasada in balkoni, zamenjalo se je tudi stavbno pohištvo. Dom je pridobil tudi novo dvigalo, izvedla se je sanacija in prenova kuhinje, avle, ambulante, delovne terapije in fizioterapije ter dela skupnih prostorov. Uredila se je tudi okolica doma.

DOM ODPRTIH VRAT ZA VSE

20190507_103923 (3)

Izlet pevskega zbora na Lisco

Omejitve 40 let stare stavbe poskušajo zaposleni s polno angažiranostjo vseh stanovalcem zapolniti na drug način. Številne prireditve in dogodki, organizirani za stanovalce slednjim bogatijo dneve in gladijo arhitekturne pomanjkljivosti 40 let starega doma.

V Domu se vedno nekaj dogaja. Če že ne nekaj novega, pa tisto ustaljeno, vendar na nov, drugačen način. Za to se trudijo prav vsi, ki jim je dom vsaj v določenem trenutku dneva skupna točka – točka srečanj.

Vrata doma so obiskovalcem, tako svojcem in prijateljem kot tudi številnim otrokom bližnjega vrtca, šole ter vsem drugim posameznikom in skupinam, ki stanovalcem popestrijo dneve, na široko odprta prav vsak dan, od jutra do večera. In prav vsi so v domu iskreno dobrodošli. Na ta način skupaj bogatijo življenje zaposleni, nekdanji zaposleni, stanovalci, svojci, prostovoljci in vsi ostali zunanji prijatelji, s katerimi soustvarjajo te dogodke. Zlasti veseli so, ko dom obiščejo otroci iz bližnjega vrtca, s katerimi vsak petek v prostorih delovne terapije skupaj telovadijo. Prav tako so veseli tudi obiskov učencev Osnovnih šol Sava Kladnika in Ane Gale, s katerimi se družijo ob različnih, pogostokrat že tradicionalnih, priložnostih. Ta druženja bogatijo vse vključene ter pripomorejo k večjemu razumevanju in spoštovanju med generacijami.

V domu že več kot 20 let deluje pevski zbor Lipa, ki stanovalcem ponuja možnost aktivnega sodelovanja in s tem zapolnitve njihovega prostega časa. Prepevanje in druženje sta glavni vodili pevskega zbora, ki aktivno sodeluje na raznih prireditvah in praznovanjih ter tako ustvari prijetnejšo in bolj domačo atmosfero.

Skupina

Ustvarjalne roke stanovalcev

Prav tako v domu delujejo skupine za samopomoč, ki se pod vodstvom prostovoljk srečujejo vsak teden; vsaka skupina v dnevnem prostoru določenega nadstropja. Gre za pogovorne skupine stanovalcev, ki skozi pogovor in pesem skupaj preživijo urico in pol. Medsebojno se spodbujajo, podpirajo in pomagajo tako v dobrih kot tudi težkih trenutkih življenja, s pogovori se vrnejo v mladost ali pa si delijo svoje izkušnje bivanja v domu.

Enkrat mesečno v dom v okviru Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke prihaja terapevtska psička Sava, ki s svojo lastnico v okviru delovne terapije in drugačnega pristopa stanovalcem omogoči hitrejšo in še kvalitetnejšo rehabilitacijo.

Meggy

Muca Meggy

Stanovalci imajo najrajši dogodke, vezane na tradicijo, ko se vsi, ki jim zdravstveno stanje to dopušča, zberejo v jedilnici ali parku doma. Tako v domu vsako leto organizirajo trgatev domske trte, ličkanje koruze, kostanjev piknik, miklavževanje, praznovanje novega leta, pustovanje, obeleževanje dneva žena, pozdrav pomladi, razne piknike ter še številne druge prireditve, ki jih pogostokrat organizirajo skupaj ali pa nanje povabijo številne zunanje prijatelje (folklorno skupino, pevske zbore, glasbeno šolo …). Še posebej pa se imajo lepo ob vsakomesečnem praznovanju rojstnih dni stanovalcev, rojenih v tekočem mesecu. Takrat se skupaj s svojci in domskim pevskim zborom, pod taktirko harmonike, resnično poveselijo.

Vse stanovalce in zaposlene od lanskega poletja razveseljuje tudi domska muca Meggy, ki stanovalcem lepša dni, prinaša veselje in igrivost, pogostokrat pa obudi marsikateri spomin na mlade, brezskrbne dni.

Vsak dan je tako v Domu upokojencev Sevnica skupaj z obiskovalci prisotnih več kot 150 različnih ljudi. Vsak po svoje edinstven, različnih prepričanj, želja in težav, kar pa nas predvsem bogati kot skupnost.

Spoštovani!

Pred 40 leti, ko je Dom upokojencev Sevnica odprl svoja vrata, je bila struktura uporabnikov drugačna, predvsem v smislu potreb po negi in oskrbi. Povprečna starost je bila nižja, zahtevnost nege manjša. V nekaj desetletjih je področje socialnega varstva doživelo velik strokovni razvoj. Zavedanje zaposlenih, da je človek enkraten, edinstven, je individualen pristop dvignilo na visoko raven. Žal pa je raven družbenega zavedanja bogastva starajoče se populacije na nizki ravni. V ospredju vrednote materializma, kapitala, ki vlada svetu, odrivajo vrednote medsebojnega spoštovanja, zaupanja, iskrenosti. Za slednje si na področju izvajanja socialnega varstva sleherni dan prizadevamo, predstavljajo nam osnovno vodilo delovanja in življenja. Skrbijo pa nas vedno bolj slabi pogoji za kvalitetno delo, ki ne sledijo več potrebam stanovalcev in stanovalk, zato zaposleni v socialnem varstvu vedno bolj glasno opozarjamo na to problematiko.

Ob pogledu na prehojeno pot so v ospredju ponos, hvaležnost, zadovoljstvo zaradi mnogih dosežkov, povezanih s srečnimi in srčnimi zgodbami mnogih ljudi, bodisi stanovalcev in stanovalk ter zaposlenih bodisi svojcev in posameznikov, ki so in vstopajo v naš dom.

Zahvaljujem se vsem nekdanjim in sedanjim sodelavkam in sodelavcem, ki ustvarjate pogoje za kvalitetno življenje naših stanovalcev in stanovalk. Z besedo 'kvalitetno' želim izraziti prav tisto, kar je individualno, pomembno posamezniku. Vem, da si zaposleni, vsak na svojem področju dela, prizadevajo za to, da prisluhnejo »človeku«.

Hvala, dragi stanovalci in stanovalke, za vaše zaupanje, za sooblikovanje življenja, za to, da prispevate s svojim bivanjem k domačnosti in toplini.

Najlepša hvala svojcem za prisotnost, sodelovanje, za podporo in razumevanje.

Skozi vsa leta smo vpeti v lokalno skupnost gradili tople medsebojne odnose z mnogimi posamezniki, šolami, vrtci, društvi, zavodi, organizacijami in tako bogatili življenja. Hvala vsem za te izkušnje!

V prihodnje si bomo še naprej prizadevali za medsebojno povezovanje v skupnosti, za nadaljnji razvoj strokovnega dela v skladu s potrebami ljudi, za primerne prostorske in delovne pogoje, predvsem pa za to, da bi bil naš dom hiša toplih medsebojnih odnosov.

Vsem občankam in občanom izrekam čestitke ob prazniku naše občine in želim veliko osebnih in poslovnih uspehov ter veliko prijetnih trenutkov druženja!

Darja Cizelj, direktorica
« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki

ne spreglejte