Časopis za pokrajino Posavje
29.10.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Lahko na javnih igriščih sobivata dva kluba?

Objavljeno: Petek, 01.05.2020    Rubrika: Nogomet Redakcija
ND posavje Krško-trening na Senovem

Selekcija U13 trenira na (pogosto blatnem) nogometnem igrišču na Senovem.

V Nogometnem društvu Posavje Krško, ki je bilo aprila lani sprejeto v MNZ Celje kot nov krški nogometni klub, si že vse od lanskega spora z Nogometnim klubom Krško, v okviru katerega so skrbeli za nogometno šolo, (neuspešno) prizadevajo za možnost souporabe javnih nogometnih igrišč pri stadionu Matije Gubca. Na Občini Krško odgovarjajo, da to brez soglasja NK Krško kot najemnika stadiona do junija letos ni možno.

Rok Zorko: Občina brani interese NK Krško

Čeprav, kot pravijo, nočejo zopet 'odpirati bojnih polj', v ND Posavje Krško ne morejo mimo dejstva, da že leto in dva meseca 130 njihovih nogometašev, velika večina jih prihaja iz krške občine, trenira na neurejenem ŠRC Dovško in premajhnih vaških igriščih ter za najem igrišč v Brežicah plačuje najemnino Zavodu za šport Brežice. »V Krškem pa imamo zaradi političnih interesov in zavajanj javnosti na pol prazna tri odlično urejena javna občinska igrišča, ki jih zaradi odločitve lastnika (Občine Krško) lahko ekskluzivno uporablja samo NK Krško, a čeprav ima ta za razliko od nas v svoji vrstah okoli 40 igralcev in trenerjev iz Hrvaške,« pravi predsednik kluba Rok Zorko. Na stadionu v Krškem je po njegovih besedah dovolj igrišč in terminov, da bi lahko sobivala dva kluba (NK Krško in ND Posavje Krško), kot je praksa tudi v številnih drugih mestih po Sloveniji. »Nobenega razloga ni, da nam občina kot edini lastnik teh igrišč ne omogoči normalnih pogojev za treninge in tekme v Krškem,« pravi Zorko, prepričan, da ne obstajajo ne terminske ne pravne ovire, da občina kot upravljalec stadiona ne bi nemudoma sklenila pogodbe z njimi. »Prepričani smo, da bi, če bi to želela, Občina Krško z nami podpisala pogodbo o najemu igrišč že pred letom dni, kar je jasno omogočeno v pravni ureditvi RS. Več kot očitno občinska uprava tega ne želi videti ali pa ne sme videti – očitno je, da v škodo svojih občanov s tem brani interese NK Krško.«

Prepričani smo, da bi, če bi to želela, Občina Krško z nami podpisala pogodbo o najemu igrišč že pred letom dni.

ND Posavje Krško je na Občino Krško poslalo štiri uradne prošnje za souporabo stadiona Matija Gubec (marec 2019, poleti 2019, decembra 2019 in januarja 2020), a vse so bile zavrnjene, navaja Zorko. Pravi, da si želijo le to, da bi lahko trenirali in igrali tekme na javnih občinskih igriščih stadiona Matije Gubca ter da jih Občina Krško obravnava enakovredno in objektivno ocenjuje njihovo delovanje. »Občina Krško je med drugim prezrla uradni dopis NZS in Fundacije za šport (maja 2019), ki sta bila pomembna soinvestitorja pri infrastrukturnih projektih na Gubcu. Obe pomembni organizaciji sta jo pozvala, da omogoči vadbo vsem svojim občanom na igriščih stadiona Matije Gubca,« poudarja prvi mož ND Posavje Krško.

Občina Krško: Po 12. juniju nov razpis

Za pojasnila smo se obrnili na Občino Krško. Kot so sporočili, je bilo po sporu znotraj NK Krško in ustanovitvi ND Posavje Krško nanje kot lastnika stadiona Matije Gubca naslovljenih več vlog oziroma zahtev po uporabi površin znotraj stadiona. Javni športni objekti so v javni rabi in jih lahko za namen, za katerega so bili zgrajeni in urejeni, uporabljajo vsi pod enakimi pogoji, 71. člen zakona o športu pa določa, da imajo prednost pri njihovi uporabi športna društva, ki izvajajo letni program športa. »ND Posavje npr. za leto 2019  ni prijavil programov, na podlagi katerih bi lahko skladno s to določbo imel pravico uporabe oziroma imajo drugi izvajalci prednost,« pojasnjujejo. Ker je bila leta 2015 z NK Krško sklenjena pogodba o oddaji stadiona Matije Gubca v brezplačno uporabo, ki bo prenehala veljati 12. junija letos, brez soglasja NK Krško kot najemnika ni možno omogočiti souporabe igrišča, še dodajajo na občini.

Občina Krško ima z NK Krško sklenjeno petletno pogodbo o brezplačnem najemu stadiona Matije Gubca, zato brez soglasja kluba souporaba stadiona ni možna.

V zvezi s sklenjeno pogodbo so za mnenje vprašali tudi Ministrstvo za javno upravo, pravijo na občini, in prejeli odgovor, iz katerega izhaja, da zakon ne posega v obstoječa pogodbena razmerja, podobno velja tudi za pravilnik o uporabi športnih dvoran, telovadnic osnovnih šol in drugih športnih objektov v lasti Občine Krško, kjer je sicer v izogib nastali situaciji zapisano, da se lahko pogodba o brezplačni uporabi odpove ali omeji pravice iz pogodbe. »Večkrat smo na ta način ND Posavje situacijo pojasnili, na uradne pisne vloge smo v skladu z zakonom o upravnem postopku ustrezno odgovorili, vendar se ND Posavje ni odločilo, da izkoristi pravne možnosti v upravnem postopku. Prijavo je društvo posredovalo na Inšpektorat RS za šolstvo in šport in Nadzornemu odboru Občine Krško,« odgovarjajo na očitke. Zagotavljajo, da je bila ND Posavje vseskozi omogočena uporaba športne infrastrukture, za njihove potrebe so bila precejšnja sredstva vložena v zelenico in opremo nogometnega igrišča na Senovem. »Po 12. juniju, ko pogodba z NK Krško poteče, bo Občina Krško ustrezno, v skladu z zakonodajo in pravilniki, izvedla postopek, saj je za koriščenje teh športnih površin zainteresiranih več klubov oz. društev, ki jim želimo omogočiti delovanje,« zaključujejo na Občini Krško.

Ob tem lahko zaključimo le, da ob iskreni volji na obeh straneh ne bi smelo biti pretežko najti za vse sprejemljivo rešitev, na podlagi katere bodo desetinam otrok omogočeni enakovredni pogoji za vadbo kot njihovim vrstnikom v drugem nogometnem klubu.

Peter Pavlovič
 
« Nazaj na seznam