Časopis za pokrajino Posavje
25.05.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​35. Bogatajev dan Zdravstvenega doma Krško

Objavljeno: Sobota, 14.05.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
bogatajev dan 2022 (15)

Prireditev je potekala v obeh etažah ZP Kostanjevica na Krki.

V prostorih Zdravstvene postaje Kostanjevica na Krki je v petek popoldne potekal 35. Bogatajev dan Zdravstvenega doma Krško, ki ga obeležujejo v spomin na dr. Jožeta Bogataja, pionirja zdravstvene dejavnosti na območju občine Krško.

V začetku prireditve so z minuto molka počastili spomin na novembra lani preminulega dolgoletnega zdravnika in direktorja Zdravstvenega doma Krško Rudolfa Ladiko. Direktorica ZD Krško Tatjana Fabjančič Pavlič, ki je posebej pozdravila doc. dr. Tatjano Mlakar, generalno direktorico ZZZS, podžupanjo Mestne občine Krško Ano Somrak, podžupana Občine Kostanjevica na Krki Roberta Zagorca, člane Sveta zavoda in upokojence Zdravstvenega doma Krško, je nato čestitala zbranim ob 12. maju, mednarodnem dnevu babic in medicinskih sester, ter se jim zahvalila za požrtvovalno in odgovorno delo v korist pomoči potrebnim.
bogatajev dan 2022 (13)

Direktorica ZD Krško Tatjana Fabjančič PavličDve leti izrednih razmer

»Od zadnjega Bogatajevega dne so minila kar tri leta, od tega kar dve leti izrednih razmer in intenzivnosti na področjih, ki so se nam v preteklosti zdela daleč. V času izrednih razmer se je potrdilo dejstvo, da dobri izvajalci delajo dobro tudi v kritičnih razmerah. V tem času smo se tako zdravstveni delavci kot pacienti in nasploh prebivalci soočali z ukrepi za preprečevanje in omejevanje širjenja okužb. Mesec za mesecem so bili v veljavi različni previdnostni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki so porušili naš občutek nadzora in normalnosti. Lahko rečemo, da so med nami znaki pandemske izčrpanosti. Covid-19 pa kljub temu skozi posledice še vedno vpliva na dejansko življenje,« je povedala Fabjančič Pavlič in omenila še, da je Vlada RS Zdravstvenemu domu Krško in Maji Vrančič, dr.med., spec. pulmologije podelila spominski znak za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije covid-19.
bogatajev dan 2022 (46)

Jubilantom je priznanja podelil predsednik sveta zavoda ZD Krško Jan Kurinčič.Novi zdravstveni programi …

»Čeprav se nam na prvi pogled morda zdi, da se je v zadnjem času vse vrtelo le okrog epidemije, lahko rečemo, da smo bili uspešni in dejavni tudi na ostalih področjih,« je nadaljevala. Tako so v zadnjih treh letih pridobili nove zdravstvene programe: julija 2019 dodaten program dejavnosti ambulante družinske medicine/splošna ambulanta; junija 2021 prevzem enega tima zobne ambulante za odrasle od koncesionarke, decembra 2021 širitev v obsegu 0,8 tima v dejavnosti patronažne službe; januarja 2022  širitev Razvojne ambulante s Centrom za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok iz 0,8 tima na 1 tim; marca 2022 pridobitev novega programa 0,1 tima antikoagulantne ambulante; maja 2022 vzpostavitev 0,5 tima ambulante za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika, ki je namenjena opredeljevanju zavarovanih oseb, ki nimajo svojega izbranega osebnega zdravnika in imajo začasno ali stalno prebivališče v regiji. V letu 2021 je bil izveden še trajni prenos  programa ortodontije k zasebniku koncesionarju ORTO D d.o.o., letos pa trajni prenos programa parodontologije k zasebniku koncesionarju IMJPerio d.o.o.
bogatajev dan 2022 (54)

Skupinska fotografija nagrajencev… in prostorske ureditve

Urejali in prenavljali so prostore za preglede infektivnih pacientov v ZP Senovo in ZP Kostanjevica, prostore za otroško šolsko ambulanto v ZP Kostanjevica, parodontološke ambulante so preuredili v ambulanto otroško-šolskega dispanzerja v ZD Krško, obnovili so hodnik v kleti, ki povezuje ZVC, splošno ambulanto in ostale pomožne prostore ter viseče strope in razsvetljavo na hodnikih uprave v 3. nadstropju, obnovili prostor sprejemne pisarne v vhodni avli zdravstvenega doma, z beljenjem  osvežili hodnike, stopnišča, čakalnice in WC v ZD Krško, ZP Senovo in ZP Kostanjevica na Krki, zamenjali konvertorje in roloje na južni strani objekta ZD Krško, obnovili dvigala v Krškem in na Senovem, čakalnico v 1. nadstropju preuredili prostor za dodatno delovno terapijo, nabavili so službeno vozilo za patronažno službo v Kostanjevici, povišano reševalno vozilo za bolj zahtevne sanitetne reševalne prevoze in nenujne reševalne prevoze s spremstvom, transportno vozilo za sanitetne reševalne prevoze ter večje osebno vozilo za prevoz na izobraževanja in službene poti zaposlenih.
bogatajev dan 2022 (58)


Načrtujejo prizidek

»Zaradi širitve zdravstvenih programov, obvladovanja epidemiološke situacije v prihodnje in pomanjkanja prostorov v obstoječem objektu zdravstvenega doma je v letu 2021 ZD Krško skupaj z Lekarno Krško in ustanoviteljico, Mestno občino Krško pristopil k izdelavi idejnega projekta za izgradnjo prizidka k  obstoječemu objektu. V letošnjem letu nadaljujemo s pripravo projektne dokumentacije. Plan izgradnje prizidka je  v letu 2025. S prizidkom bomo pridobili cca. 5000 m2 površin. Izgradnja prizidka je načrtovana ob severni stran  obstoječega objekta s povezavo v kletnem delu in z glavnim stopniščem,« je še povedala direktorica.
bogatajev dan 2022 (60)

Helena Žulič, vodja ZVC ZD Krško


ZD Krško ima trenutno 175 zaposlenih in 14 zunanjih sodelavcev, kadrovski prilivi in odlivi pa so bili v zadnjih dveh letih intenzivni. »Tako kot tudi ostali zdravstveni zavodi občutimo težave pri zaposlovanju deficitarnih poklicev na področju pediatrije, zobozdravstva, fizioterapije, logopedije, družinske medicine …,« je še dodala ter čestitala jubilantom, ki so v nadaljevanju prejeli priznanja. »Kot direktorica zdravstvenega doma zaupam vsakemu od vas. Zaupam vam, dobrim ljudem, dobrim strokovnjakom, dobrim sodelavcem. Vse, kar znamo, naše veščine, spretnosti in kompetence, so naše prednosti, ki nam odpirajo poklicno in osebno rast in s tem boljšo kakovost zdravstvenih storitev. Skupaj peljimo naš zdravstveni dom po poti napredka, razvoja, zadovoljstva – s smelostjo in v iskanju najboljših rešitev,« je zaključila.

Priznanja jubilantom zadnjih treh let

Predsednik sveta zavoda ZD Krško Jan Kurinčič je nato podelil priznanja jubilantom za zadnja tri leta. Za 10 let skupne delovne dobe so jih prejeli: v letu 2020 Ana Ivanović, dipl. med. sestra v patronažni službi, Christiano Medic, nevrofizioterapevt v razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok Posavje, Suzana Mirt, srednja medicinska sestra v splošni ambulanti, Senada Ribnikar, doktorica dentalne medicine v zobni ambulanti za odrasle, Janja Srpčič, čistilka prostorov, Tamara Unetič, srednja medicinska sestra v splošni ambulanti, Brigita Zorko, srednja medicinska sestra v splošni ambulanti, in Barbara Žerjav, dipl. med. sestra v referenčni ambulanti; za leto 2021 Sanja Hriberšek Kovačič, dipl. med. sestra v referenčni in otroški ambulanti, in Anita Sotošek, diplomirani ekonomist; za leto 2022 pa Stanka Česnik, čistilka, Nataša Hlebec, dipl. med. sestra v referenčni in diabetološki ambulanti, Katja Kostevc Urek, univerzitetna dipl. psihologinja, Simon Krnc, diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu, in Anja Šeško, dipl. med. sestra v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji.

Za 20 let skupne delovne dobe so jih prejeli: v letu 2020 Lea Unetič, dipl. med. sestra v referenčni ambulanti, Milena Podlogar, srednja medicinska sestra v psihiatrični ambulanti, in Vesna Šinko, srednja medicinska sestra v splošni in UZ ambulanti; v letu 2021 Tatjana Medvešek, mag. medicinske biokemije, vodja laboratorija, in Matej Pirc, voznik sanitetnih reševalnih prevozov; ter v letu 2022 Nika Bajc, diplomirana med. sestra v MDPŠ, Nina Fortuna, zobotehnik, Marko Miklič, diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu, vodja tehnikov v NMP, in Romana Turk, čistilka.

30 let skupne delovne dobe so dopolnili: v letu 2020 Milko Zrnić, doktor medicine, specialist družinske in urgentne medicine; v letu 2021 Nuša Bedek, zobotehnik, in Nikolaj Pavlič, zdravstveni reševalec; v letu 2022 pa Robert Martinčič, zdravstveni tehnik v MDPŠ.

40 let skupne delovne dobe so zabeležili: leta 2020 Milan Haralovič, dipl. zdravstvenik v patronažni službi, in Irena Kerin, višja fizioterapevtka; leta 2021 Zdenka Cerjak, čistilka, Irena Dvornik, zobozdravstveni asistent, in Maja Vrančič, dr.med., specialist pulmologije; in leta 2022 Mojca Božič, finančno-računovodski sodelavec v zdravstveni administraciji, in Damjana Grubar, diplomirana medicinska sestra v zobozdravstveni vzgoji.

Priznanja za 20 let delovne dobe v ZD Krško so dobili: za leto 2020 Stanka Brilej Kokotec, dr.med., specialistka splošne medicine, Lea Unetič, diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti, in Milena Cehte, višji radiološki tehnik; za leto 2021 Eva Medvešček, dr.med., specialistka družinske medicine, in Mojca Škoberne, diplomirani ekonomist, vodja računovodstva; za leto 2022 pa Primož Kadunc, diplomirani zdravstvenik v patronažni službi, Tatjana Medvešek, mag. medicinske biokemije, vodja laboratorija, in Marko Miklič, dipl. zdravstvenik v reševalnem vozilu, vodja tehnikov v NMP.

Za zaključek Bogatajevega dne je vodja Zdravstveno-vzgojnega centra ZD Krško Helena Žulič zbranim spregovorila o tem, kako je epidemija covida-19 spremenila delo v zdravstvenih ustanovah. Prireditev, ki jo je povezovala Anja Šeško, so spremljali glasbeni nastopi učencev Glasbene šole Krško, na ogled pa je bila še razstava fotografij njihovega sodelavca Simona Krnca.

P. P.

#povezujemoposavje
 
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte