Časopis za pokrajino Posavje
17.10.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​Za sofinanciranje obnov objektov v mestnih oz. vaških jedrih 50.000 evrov

Objavljeno: Četrtek, 07.10.2021    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Obnova
Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za letošnje leto. Rok za oddajo vlog je 18. oktober 2021.

V skupni višini 50.000 evrov bo sofinancirala projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina - Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro in Raka – vas ter izvedbo obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda (obnov fasad, streh, dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v neprofitni najem, lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe …), obnov objekta kulturne dediščine in obnov zunanjosti gospodarskih objektov).

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe - lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz smeri Sevnice do mostu čez reko Savo ali lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica ali pa posameznih zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina:  Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro, Raka – vas; so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle; so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če pa so obnavljale fasado na območju Zatona, so dela izvedle v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so podane v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na območju Zatona; lahko predložijo ustrezne račune za že izvedena dela v letu 2021 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu in niso prejele sredstev iz drugih razpisov.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo pričakujejo najkasneje do ponedeljka,  18. oktobra 2021,  na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije: Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-pošta: milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.

Vir: Občina Krško
« Nazaj na seznam
»