Časopis za pokrajino Posavje
4.12.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​Župan Kerin pred občinskim praznikom: Investicije razpršiti po celotni občini

Objavljeno: Četrtek, 25.05.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_2779

Župan Janez Kerin in direktorica občinske uprave Ajda Štrucl

Ob začetku letošnjega praznika mestne občine Krško sta župan Janez Kerin in direktorica občinske uprave Ajda Štrucl predstavila zaključene projekte preteklega leta, projekte, ki jih občina izvaja v letošnjem, in načrte za prihodnje leto.

Kot je uvodoma povedal župan Kerin, so v počastitev letošnjega občinskega praznika pripravili okoli 40 prireditev. Osrednja bo seveda slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj 7. junija v Kulturnem domu Krško, ki ji bo sledilo še druženje občank in občanov na videmskem trgu. Med novimi pridobitvami, ki jih bodo odprli v času praznika, bo denimo odprtje Lovske ceste v Brestanici, kolesarske povezave Krško–Kostanjevica na Krki ter predaja defibrilatorjev na domačiji Stipič na Planini nad Podbočjem ter na ribniku Brestanica.
DSC_2786

Janez Kerin


 
Kerin si želi, da bi se fokus investicij v prihodnje razpršil po celotnem območju občine, zato župan s sodelavci iz občinske uprave pospešeno obiskuje svete krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, da prisluhne občanom in občankam na celotnem območju občine. »Na podlagi zbranih informacij bomo pripravili dolgoročen načrt občinskih investicij, že sedaj pa ugotavljamo, da je rak-rana naših občank in občanov predvsem cestna infrastruktura. Ne nazadnje smo z več kot 270 km kategoriziranih cest druga največja občina po tem kriteriju v celi državi,« je poudaril. Občina na letni ravni za ceste, vključno z vzdrževanjem, namenja kar okoli osem milijonov evrov.
DSC_2788

Na novinarski konferenci so bili tudi vodje občinskih oddelkov Peter Planinc, Janja Špiler in Andrej Sluga.


 
Letošnje prioritete bodo …
 
Občina bo v tem letu dala prednost začetku gradnje Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja, prizidku Zdravstvenega doma Krško, zaključku energetske sanacije Doma XIV. divizije Senovo, zaključku izgradnje prizidave in rekonstrukcije dela stavbe v Leskovcu pri Krškem (gasilski dom, dvorana), začetku gradnje večstanovanjskega objekta Žlapovec, rekonstrukciji kariernega centra, izgradnji proizvodnih prostorov za podjetniški inkubator, postavitvi namakalnega sistema za namakanje kmetijskih zemljišč iz reke Save, nadaljuje pa se tudi izgradnja bazena, kjer trenutno intenzivno poteka projektiranje objekta. Gradbeno dovoljenje bo občina predvidoma pridobila do konca leta 2023, zato se začetek gradnje predvideva v letu 2024, objekt pa bo predvidoma predan v uporabo poleti 2026. Zaključuje se obnova t. i. Lovske ceste v Brestanici, kolesarska povezava Krško–Kostanjevica na Krki, izvaja pa se tudi obnova CKŽ na državni cesti G1-5.
DSC_2791

Ajda Štrucl


 
Priprave na umestitev JEK2
 
Hkrati s tem se občina pripravlja na umestitev JEK2. »Občinska operativna skupino sodeluje z investitorjem na področju sprejemanja državnega prostorskega načrta. Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo sem jasno podal pričakovanje, da je predstavnik občine vključen v meddržavno komisijo za NEK. Pripravam na projekt JEK2 občina sledi tudi s pripravo strategij na različnih področjih, odkupi posameznih zemljišč in objektov za namen ureditve stanovanjskih kapacitet, v dogovorih so tudi z zasebnimi investitorji, ki želijo na območju krške občine graditi stanovanja in druge aktivnosti. Mestna občina dela vse, da bo dobro pripravljena, ko bo odločitev za JEK2 sprejeta,« je poudaril župan Janez Kerin.
 
Na vprašanje, kako komentira izjave državne sekretarke na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo mag. Tine Seršen, ki je na nedavni mednarodni konferenci na Sremiču izrazila precejšnjo nenaklonjenost gradnji drugega bloka NEK, je Kerin odgovoril, da je to prevladujoče mnenje trenutnega političnega vrha v državi. »Čeprav argumenti govorijo drugače, tudi predstavniki iz drugih držav so povedali, kakšna je bodočnost. Verjamem, da bodo v nadaljevanju teh pogovorov prevladali argumenti in dejstva ter da bo na podlagi tega v doglednem roku padla odločitev.«
 
Odločno za ohranitev NMP in UE
 
Sicer pa se je nova ekipa v vodstvu občine že v začetku leta 2023 morala odzvati glede načrtovane spremembe organizacije izvajanja nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Krško. »Raven zagotavljanja zdravstvene oskrbe se v občini ne sme znižati,« je poudaril. »Vodstvo občine zagovarja stališče, da zaradi več kot štiri desetletja sobivanja z NEK in ne nazadnje tudi zaradi umeščenosti jedrskega objekta v to okolje mora biti naša občina izjema pri odločanju glede organizacije nujne medicinske pomoči. Ker Krško vse bolj postaja upravno središče regije Posavje, bi bila načrtovana reorganizacija in racionalizacija upravnega poslovanja upravnih enot na škodo občank in občanov mestne občine Krško. Občinsko vodstvo se je opredelilo do tega predloga reorganizacije in zagovarja stališče, da

V pripravi je več strategij

Skupaj z ostalimi deležniki so bili v vodstvu občine na začetku leta 2023 aktivni tudi pri pripravi Strategije razvoja kmetijstva in podeželja 2024–2030, kjer se osredotočajo na kmetijstvo, samooskrbo, ohranjanje okolja in kmetijskih zemljišč, gospodarske dejavnosti na podeželju in povezovanje. Pripravljajo Strategijo razvoja turizma v obdobju 2023–2030, v katero vključujejo tudi občane in turistične ponudnike, saj so z njihovo pomočjo pripravili analizo stanja, opredelili bodoče cilje in identificirali potrebe občanov in turističnega gospodarstva. Pripravljajo še Trajnostno urbano strategijo, ki predstavlja osnovo za črpanje sredstev iz naslova trajnostnega urbanega razvoja Evropske unije oz. mehanizma celostnih teritorialnih naložb za obdobje 2020–2027 (CTN mehanizma). Mestna občina lahko na podlagi tega kandidira za pridobitev teh finančnih sredstev.

Letošnji proračun več kot 50 mio evrov
 
V prvih mesecih mandata je novo občinsko vodstvo pripravilo rebalans proračuna in vanj vključilo projekte iz Načrta razvojnih programov za obdobje 2023–2026, ter na novo uskladilo dinamiko in vire financiranja teh projektov. Kot je povedala direktorica občinske uprave Ajda Štrucl, so prihodki proračuna Mestne občine Krško za leto 2022 znašali 43,7 milijona evrov, odhodki 44,8 milijona evrov, od tega 19,2 milijona za investicije. Prihodki proračuna Mestne občine Krško za leto 2023 po rebalansu znašajo 46,7 milijona evrov, odhodki znašajo 50,6 milijona evrov, od tega 20,1 milijona za investicije. Finančno večja projekta sta predvsem že omenjena kolesarska povezava (2,4 milijona evrov) in novogradnja OŠ dr. Mihajla Rostoharja (610 tisoč evrov). Znesek, namenjen krajevnim skupnostim, se ni bistveno spreminjal in ostaja na dobrih 900 tisoč evrih.
 
V okviru participativnega proračuna Moj projekt je bilo v lanskem letu izvedenih 25 projektov v skupni vrednosti 193 tisoč evrov od skupno razpoložljivih 210 tisoč evrov (95 % realizacija). Letos je v izvedbi 23 izglasovanih projektov. Za participativni proračuna 2024 je prispelo 61 predlogov, trenutno jih pregleduje občinska uprava, nato jih bo predala v presojo strokovni komisiji. Le-ta bo izbrala predloge, ki bodo šli na glasovanje, ki bo potekalo od 5. do vključno 12. junija spletno in v prostorih MO Krško.
 
P. P.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»