Časopis za pokrajino Posavje
29.11.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​Energetsko obnovljen Dom XIV. divizije odprl vrata

Objavljeno: Ponedeljek, 25.09.2023    Rubrika: NOVICE Sporočilo
l_562306DSC_1891
Župan Mestne občine Krško Janez Kerin in ravnatelj Osnovne šole XIV. divizije Senovo Andrej Lenartič sta v petek, 22. septembra 2023, namenu predala energetsko obnovljen Dom XIV. divizije Senovo.

Odprtje doma je potekalo ob dnevu odprtih vrat Osnovne šole XIV. divizije Senovo ter v letu, ko obeležujejo 100. obletnico šolstva na Senovem. Mestna občina Krško je k energetski sanaciji Doma XIV. divizije pristopila julija 2022 s ciljem boljše energetske učinkovitosti stavbe. Projekt je zajemal celovito energetsko in požarno sanacijo stavbe. Energetska sanacija je zajemala izolacijo vkopanih delov stavbe s povezovalnim hodnikom, novo fasado, zamenjavo strehe in stavbnega pohištva, prenovo toplotne podpostaje, zamenjavo klimatske naprave, postavitev nove toplotne črpalke, novih radiatorjev in montažo varčnih svetilk.
l_562279DSC_1795
Požarna sanacija pa izvedbo statične in požarne ojačitve strešne konstrukcije, izvedbo novega evakuacijskega izhoda in zamenjavo požarnega stopnišča, ureditev sistema odvoda dima in toplote, ureditev hidrantnega omrežja ter ureditev sistema javljanja požara. Del sredstev je bil namenjen tudi vzdrževalnim delom, kot je denimo nov strop v kulturni dvorani.
 
Celotna vrednost naložbe znaša 2,8 milijona evrov, za kar bo Mestna občina Krško od Ministrstva za okolje, podnebje in energijo do konca leta prejela sofinancerska sredstva v višini dobrih 584 tisoč evrov.
 

Program ob dogodku so pripravili učenci Osnovne šole XIV. divizije Senovo.
 

»Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«

Vir: Mestna občina Krško
 
« Nazaj na seznam
»