Časopis za pokrajino Posavje
3.10.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​»Kostakova« točka tokrat gladko skozi

Objavljeno: Petek, 19.05.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_2397

Krški občinski svet je tokrat obravnaval in potrdil program delovanja gospodarskih javnih služb.

Najbolj pričakovana točka 5. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Krško je bila obravnava delovanja gospodarskih javnih služb, ki je bila umaknjena z dnevnega reda prejšnje seje pred slabim mesecem dni, a je tokrat minila povsem gladko in skoraj brez razprave.

Župan Janez Kerin je že pred sejo povedal, da so po umiku točke s prejšnje seje (kot smo poročali, jo je v imenu več svetniških skupin predlagala svetnica Ivanka Černelič Jurečič, ki je bila nekaj dni zatem razrešena kot podžupanja) v vmesnem času za svetnike, ki so želeli dodatna pojasnila na to temo, pripravili dodatno predstavitev elaboratov, na podlagi katerih so določene cene storitev, ki jih na podlagi koncesijske pogodbe izvaja podjetje Kostak.
 
DSC_2423

Jože Leskovar iz Kostaka


Na seji je v imenu omenjene družbe svetnikom in svetnicam gradivo predstavil direktor Sektorja komunale Jože Leskovar, v imenu občine pa vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo Janja Špiler. Kot je povedala slednja, se cene komunalnih storitev, ki jih plačujejo neposredno občani, ne zvišujejo oz. bodo položnice ostale na približno istem nivoju. Štiričlanska družina, priključena na javno kanalizacijsko omrežje, bo še naprej plačevala približno 67 evrov mesečno, medtem ko bodo uporabniki, ki imajo vgrajeno greznico ali malo čistilno napravo, plačali okoli 48 evrov oz. skoraj evro manj kot doslej. Drugače je na področju gospodarskih javnih služb kolektivne rabe (redno vzdrževanje občinskih javnih cest, urejanje in čiščenje javnih površin, vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in praznično okraševanje v naseljih), ki se plačujejo iz občinskega proračuna, katerih cene se v povprečju dvigujejo za dobrih 20 %. »To je bilo nujno potrebno, ker so cene veljale od podpisa koncesijske pogodbe leta 2017 in določene cene repromaterialov in goriva so šle od takrat gor za več kot 40 %, stroški dela so šli v zadnjem letu gor za 12 %. To je minimalna uskladitev, da lahko še naprej opravljamo te dejavnosti,« je pojasnil Leskovar in dodal še, da se povečujejo tudi količine opravljenih storitev oz. obseg površin, ki so predmet urejanja. V lanskem letu so omenjene storitve občino stale 2,5 milijona evrov, letos pa naj bi jo predvidoma 3,3 milijone evrov.
 
Občinski svetniki na predstavljeno gradivo niso imeli posebnih pripomb in so ga potrdili z 22 glasovi za in enim proti (proti je glasoval svetnik Mitja Omerzu – Energično za Krško, štirje svetniki Gibanja Svoboda pa so se vzdržali glasovanja). Nove cene začnejo veljati s 1. junijem.
 
P. P.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte